Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Szkolenie wstępne RODO dla personelu medycznego

Szkolenie wstępne z RODO dla personelu medycznego

Szkolenie wstępne RODO dla personelu medycznego

Szkolenie wstępne RODO dla personelu medycznego. Osoby zatrudnione w podmiotach medycznych realizując swoje obowiązkidodatkowo zobligowane są do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, w tym danych medycznych.

Czytaj dalej

Obciążenie zwrotne chargeback

Chargeback - obciążenie zwrotne

Obciążenie zwrotne chargeback

Obciążenie zwrotne chargeback. Co oznacza termin „chargeback”? W jakich sytuacjach i w jaki sposób można stosować tę procedurę? Czy w każdym przypadku jest ona w stanie uchronić nas przed negatywnymi konsekwencjami utraty środków pieniężnych?

Kolejny odcinek materiałów szkoleniowych ...

Do Państwa dyspozycji przekazujemy kolejny już odcinek z cyklu Materiały szkoleniowe dla pracowników. Całość naszej publikacji dostępna jest w sprzedaży w naszym Sklepie RODO.

Czym jest obciążenie zwrotne chargeback ...

Chargeback to procedura, w której bank zwraca nam środki pieniężne za transakcję dokonaną kartą płatniczą w sytuacji, gdy np. nie otrzymaliśmy usługi lub produktu za który zapłaciliśmy, nastąpiła pomyłka techniczna w rozliczeniu transakcji lub doszło do oszustwa. Procedura ta odnosi się wyłącznie do transakcji dokonanych kartą płatniczą, nie ma więc możliwości jej wszczęcia wówczas, gdy za towar zapłaciliśmy gotówką lub przelewem.  Być może mieli już Państwo styczność z mechanizmem chargeback nie wiedząc nawet, że właśnie jest stosowany. Mogło się tak np. wydarzyć, kiedy próbowaliście Państwo wypłacić gotówkę z bankomatu i pomimo prawidłowego postępowania nie otrzymaliście pieniędzy. Po złożeniu reklamacji w banku pieniądze wróciły na Państwa rachunek bankowy. Sytuacji, w których jest  uruchomiona procedura chargeback jest naprawdę dużo. Nasze konto może zostać np. obciążone przez hotel czy wypożyczalnię nieprawidłową kwotą, dana operacja w banku może zostać zaksięgowana więcej niż jeden raz, nasz karta może zostać obciążona pomimo, że  z powodów technicznych nie zdołaliśmy dokończyć procesu płatności i uregulowaliśmy już tę płatność w inny sposób, płatność uregulowano w innej walucie niż wybraliśmy, pobrano  z rachunku kwotę w innej należności niż zleciliśmy, zbankrutowało biuro podróży, w którym wykupiliśmy wakacje, itp.

Jak uruchomić procedurę obciążenia zwrotnego ...

Przed uruchomieniem procedury chargeback powinniśmy w pierwszej kolejności zwrócić się do drugiej strony (kontrahenta), ponieważ może się okazać, że zechce ona dobrowolnie zwrócić nam pieniądze za nieudaną transakcję. Jeśli jednak próba takiego porozumienia się nie uda wówczas pozostanie nam zwrócenie się do banku. Trzeba pamiętać o tym, aby zgromadzić wszelkie dokumenty związane z transakcją, które będą stanowiły dowody w sprawie.   W trakcie procedury chargeback bank może oczywiście żądać dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Co powinno zawierać zgłoszenie chargeback ...

Zgłoszenie procedury chargeback powinno zawierać w szczególności:

 • dane posiadacza karty oraz numer karty
 • informacje o transakcji, którą kwestionujemy tj.: datę i miejsce realizacji transakcji kwotę i walutę płatności
 • nazwę podmiotu akceptującego transakcję lub dokładną lokalizację terminala albo bankomatu, w którym była wykonywana operacja
 • oświadczenie, że próbowaliśmy się kontaktować się z podmiotem akceptującym transakcję i samodzielnie doprowadzić do porozumienia
 • informację czy jest się nadal w posiadaniu karty, czy też reklamacja dotyczy karty utraconej
 • określenie przyczyny reklamacji, swoich zastrzeżeń do przebiegu czy okoliczności transakcji

Opis procedur chargeback w różnych bankach

Millenium. Wniosek o zwrot środków można złożyć w siedzibie banku, poprzez TeleMillennium lub Millenet. Informacja o decyzji w sprawie zwrotu środków w ramach procedury chargeback jest przekazywana w sposób przez nas wybrany tj. drogą mailową, listową, poprzez Millenet lub sms.

PKO BP. Bank PKO zamieścił informacje dotyczące zgłaszania wszelkich reklamacji, bez wyróżnienia procedury chargeback na swojej stronie internetowej

ING Bank Śląski. Wykaz dokumentów, jakie będą potrzebne w ramach chargeback, znajduje się na podanej wyżej stronie internetowej banku. Bank informuje, że cały proces trwa zwykle do 3 miesięcy.

mBank. Wniosek o zwrot środków wystarczy złożyć telefonicznie dzwoniąc na mLinię. Zakres informacji wymaganych przy chargeback w mBanku jest dość szeroki, ale nie wykracza poza to, co jest niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacji.

Bank Pekao S.A. Na ww. podanej stronie internetowej zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące procedury chargeback. Bank przygotował specjalny formularz zawierający wszystkie konieczne informacje do zgłoszenia reklamacji. Procedura chargeback została skierowana osobno dla klientów indywidualnych i osobno dla biznesowych.

Citybank. Wniosek o zwrot środków składa się na przygotowanym przez bank formularzu. Wszelkie wymagania i sposób składania zastrzeżeń został opisany w przystępny sposób w formie pytań i odpowiedzi.

BNP Paribas Bank Polska S.A. Procedura chargeback została szczegółowo opisana na stronie internetowej banku.

Getin Bank. Na stronie internetowej zamieszczone zostały ogólne informacje dotyczące procedury chargeback. W celu skorzystania z tego rodzaju reklamacji należy się skontaktować z bankiem.

Getin Bank. Na stronie internetowej zamieszczone zostały ogólne informacje dotyczące procedury chargeback. W celu skorzystania z tego rodzaju reklamacji należy się skontaktować z bankiem.

Materiały szkoleniowe dla pracowników – Odcinek 23 – Chargeback obciążenie zwrotne

Inne materiały szkoleniowe dla pracowników

Praktyczne szkolenie dla IOD w medycynie

Praktyczne szkolenie dla IOD w medycynie

Praktyczne szkolenie dla IOD w medycynie czy tego rodzaju zajęcia są potrzebne, czy taka pomoc praktyczna inspektorom ochrony danych w placówkach medycznych będzie przydatna. Z obserwacji naszych wynika, iż potrzeby szkoleniowe ulegają zmianie. Początkowo ADO oczekiwali tego, aby wprowadza ich w realia przepisów RODO. Pozostawali w przekonaniu, że znajomość jedynie przepisów “Nowego RODO” jest dla nich wystarczająca. Z czasem zapotrzebowania uległy zmianie. Wzbudziła się świadomość konieczności zestawiania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z przepisami branżowymi. Nie należy także ukrywać tego, iż są jednostki, które ostatecznie zweryfikowały pracę swoich IOD i podjęły ruchy kadrowe. Weryfikacji pracy inspektora dokonują także pacjenci, o czym należy także pamiętać. W związku z tym, iż obserwujemy nową tendencję do tego, aby wspierać personel, realizujący zadania IOD w medycynie, przygotowaliśmy specjalną ofertę szkolenia dla IOD w medycynie.

Dla kogo jest to szkolenie ...

Nasze zajęcia przygotowaliśmy w taki sposób, aby pomogły one praktycznie kandydatowi na inspektora ochrony danych, albo też powołanemu już IOD w medycynie w rozpoznaniu swojego otoczeniu, zaplanowaniu kolejnych etapów wdrożenia, z uwzględnieniem właśnie specyfiki branżowej podmiotów medycznych.

Zapraszamy więc do udziału:

 • Inspektorów Ochrony Danych, pełniących tę funkcję w podmiocie leczniczym.
 • Osoby zainteresowane objęciem takiej funkcji IOD w placówce medycznej.
 • Szczególnie zapraszamy osoby wyznaczone na tę funkcję.

Czytaj dalej

Klauzula RODO dla Punktu Szczepień

Klauzula Informacyjna RODO dla pacjentów przy szczepieniach COVID-19

Klauzula RODO dla Punktów Szczepień

Klauzula RODO dla Punktów Szczepień, podmiotów szczepiących pacjentów przeciwko chorobie COVID-19. Podmioty realizujące świadczenia zdrowotne w postaci szczepień przeciwko COVID-19 zobowiązane są nie tylko do przestrzegania przepisów branżowych, ale także nie zostały zwolnione z obowiązku przestrzegania przepisów RODO.

Czytaj dalej

Udostępnianie dokumentacji w celach dydaktycznych i naukowych

Udostępnianie dokumentacji w celach dydaktycznych i naukowych

Udostępnianie dokumentacji w celach dydaktycznych i naukowych

Udostępnianie dokumentacji w celach dydaktycznych i naukowych to zagadnienie, któremu poświęcimy kilka słów uwagi. Uwagi, której zdaje się brakuje w wielu przypadkach.

Czytaj dalej

Dokumentacja RODO dla punktów szczepień

Jak prowadzić dokumentację medyczną oraz RODO w punkcie szczepień

Dokumentacja RODO dla punktów szczepień

Dokumentacja RODO dla punktów szczepień. Na wstępie kilka założeń co do tekstu. Poprawna organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom, jakimi jest wykonywanie szczepień ochronnych to obowiązek podmiotu je udzielającego. Oznacza to w praktyce konieczność takiego, zorganozowania procesu, aby gwarantował on przestrzeganie przepisów branżowych regulujących kwestie udzielania świadczeń, jak i przepisów w obszarze ochrony danych osobowych. Oba te obszary przenikają się i oddziałują na siebie. W konsekwencji należy przede wszystkim wyjść od analizy procesu od strony uwarunkowań stawianych podmiotowi przez przepisy branżowe a następnie uzupełnić je o rozstrzygnięcia, które wymuszają realia biznesowe. Wtedy dopiero powstanie dokumentacja RODO dla punków szczepień.

Czytaj dalej

Odcinek 2 – materiały edukacyjne dla personelu

Materiały edukacyjne dla pracowników - Odcinek 2

Odcinek 2 - materiały edukacyjne dla personelu

Odcinek 2 – materiały edukacyjne dla personelu. Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem publikujemy kolejny odcinek materiałów szkoleniowych edukacyjnych, które wykorzystywane są w pracy IOD przy realizacji jego zadań szkoleniowych. Informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie nie tylko jest obowiązkiem IOD, ale stanowi także element bezpośrednio wpływający na poprawę bezpieczeństwa informacji w jednostce. Więcej o naszym pomyśle szkoleniowym pisaliśmy w naszym poprzednim tekście na Proste to RODO.

Odcinek 2 pt. “Bezpieczna poczta email”. Broszura informująca personel korzystający z poczty email przy wymianie informacji ze współpracownikami, kontrahentami, pacjentami itd. Przypomnienie najistotniejszych zasad. Informacje podane w prosty i czytelny dla odbiorcy sposób dzięki temu stają się łatwo przyswajalne.

Pobierz materiały szkoleniowe.

Osoby, które wykupiły abonament na stały dostęp do materiałów mają możliwość pobrania Odcinka 2 “Bezpieczna poczta email” z naszych zasobów wraz z harmonogramem publikacji, który pozwala na wykazanie rozliczalności realizacji procesu szkoleniowego.

Czytaj dalej

Wsparcie dla IOD w realizacji szkoleń w medycynie

Wsparcie dla Inspektorów Ochrony Danych w realizacji szkoleń personelu medycznego

Wsparcie dla IOD w realizacji szkoleń w medycynie.

Wsparcie dla IOD w realizacji szkoleń w medycynie. Kierowani własnym doświadczeniem, jak również poczuciem potrzeby wsparcia Inspektorów Ochrony Danych w realizacji ich zadań związanych z prowadzeniem szkoleń dla personelu medycznego przygotowaliśmy materiał dydaktyczny poświęcony tematyce ochrony danych osobowych w gabinetach lekarskich.

Jak skutecznie szkolić personel medyczny.

Elementami, jakie zadecydowały o tym, że warto jest skorzystać z interaktywnej formy szkoleniowej są:

 • utrudniony dostęp IODa do personelu, z uwagi na okres pandemii COVID-19,
 • obciążenie personelu medycznego szeregiem zadań administracyjnych,
 • brak czasu na udział w stacjonarnych warsztatach szkoleniowych,
 • nakład czasu niezbędny do poświęcenia dla przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych w grupach.

W jaki sposób pomagamy IOD.

Pomoc nasza polega na:

 • przygotowaniu merytorycznego programu szkolenia, z naciskiem na przykłady i praktyczny wymiar przekazywanych informacji,
 • dostarczeniu gotowego produktu, jakim jest nagranie audio/video na którym nasi eksperci omawiają szczegółowo wybrane zagadnienia,
 • przesłaniu materiałów dydaktycznych, w formie prezentacji, czy to list obecności, pozwalających na osiągnięcie efektu w postaci rozliczalności realizacji szkoleń,
 • udzieleniu wsparcia konsultacyjnego, przed szkoleniem, jeśli zajdzie taka potrzeba nasi eksperci dostępni są dla IOD który będzie miał potrzebę omówienia wybranych elementów prezentacji.

"Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim"

Program szkolenia.

 1. Dane służbowe lekarzy – możliwość ich wykorzystywania przez podmiot medyczny.
 2. Identyfikatory / tabliczki imienne – dopuszczalność i warunki stosowania.
 3. Ochrona wizerunku personelu medycznego – co z nagrywaniem wizyt przez pacjenta.
 4. Zasady pracy w gabinecie lekarskim.
 5. Zasady korzystania z systemów teleinformatycznych.
 6. Prawo pacjenta do poszanowania godności i intymności.
 7. Zasady postępowania z wadliwą dokumentacją.
 8. Studium przypadku – co w praktyce może się wydarzyć.

Przykładowe slajdy.

Tematyka szkolenia została posegregowana i zaprezentowana na 18 osobnych slajdach. Każdy z nich opatrzony został komentarzem naszych ekspertów. Dzięki temu przekaz jest pełny, a informacja czytelna i zrozumiała dla uczestników.

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim
Wsparcie szkoleniowe dla IOD - szkolenia pracowników medycznych
Wsparcie IODa w prowadzeniu szkoleń dla medycyny
Wsparcie szkoleniowe dla IOD - szkolenia pracowników medycznych
Wsparcie szkoleniowe dla IOD - szkolenia pracowników medycznych
Dominik Spałek Magdalena Waszak

Informacje techniczne.

Format pliku: VIDEO
Czas trwania nagrania: 60 min.
Możliwość samodzielnego odtworzenia przez pracownika: TAK
Możliwość odsłuchania nagrania na telefonie: TAK
Prezentacja ze szkolenia w formie PDF: TAK
Lista obecności (rozliczalność): TAK
Test sprawdzający wiedzę (po szkoleniu): TAK

Ochrona wizerunku personelu jednostki medycznej

Ochrona wizerunku personelu jednostki medycznej
[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Ochrona wizerunku personelu jednostki medycznej.

Ochrona wizerunku personelu jednostki medycznej. Wizerunek to dane osobowe, które w zależności od stanu faktycznego będą stanowiły informację o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Forma jego utrwalenia nie ma tu większego znaczenia natomiast istotne będzie, jakie narzędzia zostaną wykorzystane do jego przetwarzania. Wizerunek obejmuje zarówno zdjęcie jak i np. nagranie z monitoringu. Sposób przetwarzania wizerunku pozwoli na rozstrzygnięcie czy w przypadku wykorzystania konkretnego wizerunku dochodzi do przetwarzania danych zwykłych czy szczególnej kategorii. Wizerunek twarzy może stać się np. danymi określanymi jako szczególnie chronione, jeśli jego przetwarzanie odbywa się przy użyciu specjalnych technik  takich jak techniki biometryczne.

Każdy, kto chciałby wykorzystać wizerunek innej osoby w celach wykraczających poza osobiste i domowe np. pracodawca wizerunki swoich pracowników , czy pacjent wizerunek personelu szpitala nie może zapominać zarówno o regulacjach RODO[1], jak i o przepisach ustawy o pr. aut.[2].

Czytaj dalej