Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Standardy Teleporady w POZ

Standard organizacyjny teleporady w POZ

Teleporady w POZ

Standardy Teleporad w POZ (Podstawowej Opiece Zdrowotnej). Przypomnijmy, od 29 sierpnia 2020r. obowiązują przepisy określające standardy dot.tego, w jaki sposób, w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 powinny przebiegać teleporady udzielane pacjentom w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Wytyczne dotyczące teleporad w ramach POZ określone zostały treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395). Przepisy te zostały znowelizowane za sprawą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021r., poz. 95).

Czy trzeba coś zmieniać w organizacji ...

Wprowadzone zmiany mają na celu zabezpieczyć prawa pacjenta w obszarze dostępu do świadczeń. Ustawodawca wprowadził dwa nowe obowiązki, których realizacja spoczywać będzie na podmiotach medycznych. Pozornie wiele jednostek stwierdzi, iż zmiany mają charakter kosmetyczny i nie wprowadzi żadnych modyfikacji w procesie zarządzania. Jednak warto jest zastanowić się, czy aby proponowane zmiany nie powinny zostać przeanalizowane przez pryzmat specyfiki działalności danej jednostki.

Czytaj dalej

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne.

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne nowe przepisy w sprawie NOP, koniec ze standardowymi zgłoszeniami. Tematyka NOP zyskała na popularności, w związku z realizacją “Narodowego Programu Szczepień“. Kwestie ww. nierozerwalnie wiążą się z tematyką zasad prowadzenia  dokumentacji medycznej dot. takżę szczepień COVID-19. O czym już pisaliśmy w naszym opracowaniu “Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19“. Warto zapoznać się z tymi publikacjami także z uwagi na tematykę NOP, uzyskamy wówczas odpowiedź na pytanie, jak zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne.

Obowiązek zgłaszania NOP

Czytaj dalej

Bez eskierowania na porady specjalistyczne – Logopedia

Bez eskierowania na porady specjalistyczne - Logopedia

Bez skierowań na porady specjalistyczne - Logopedia

Bez eskierowania na porady specjalistyczne – Logopedia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, wydanym na podstawie Na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)

Czytaj dalej

Poradnik dla lekarzy e-skierowania

Poradnik dla lekarzy e-skierowania

Poradnik dla lekarzy e-skierowania

Poradnik dla lekarzy e-skierowania, czyli co lekarz powinien wiedzieć na temat eSkierowań, opracowany pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, oraz Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, zawiera szereg podstawowych informacji dotyczacych tematyki skierowań, które od dnia 08 stycznia 2021r. stały elementem naszej rzeczywistości. Jeśli interesuje Państwa tematyka dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci EDM, zapraszamy także do naszego opracowania “Od kiedy obowiązuje EDM“.

Czytaj dalej

Testowanie nauczycieli klas I-III

Testowanie nauczycieli klas I-III

Testowanie nauczycieli klas I-III na COVID-19

Testowanie nauczycieli klas I-III na COVID-19, będzie dobrowolne i bezpłatne, jak podaje w swoim komunikacie na stronach internetowych Ministerstwo Zdrowia.

Czytaj dalej

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych już 28 stycznia 2021r. Realna ochrona danych w zdalnej rzeczywistości. Proste to RODO

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych obchody tego dnia zainicjowała w 2006 roku Rada Europy.  Na dzień 28 stycznia przypada rocznica ustanowienia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Z tej właśnie okazji rzecznicy ochrony danych osobowych, rządy, parlamenty, krajowe organy ochrony danych i inne podmioty prowadzą działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności.

Zaproszenie na konferencję online.

Wydarzenie jest adresowane do wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i będzie transmitowane za pośrednictwem strony internetowej UODO: www.uodo.gov.pl. Udział w konferencji będzie doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat aktualnych wyzwań, związanych ze skuteczną ochroną danych osobowych w kontekście współczesnych problemów takich, jak zagrożenia praw i wolności obywatelskich związane z rozwojem gospodarki cyfrowej, pandemia COVID-19, powszechne stosowanie zdalnych narzędzi komunikacji w pracy czy nauczaniu.

Prelegenci zaproszeni na konferencję.

Jako Zespół Proste to RODO, zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w obchodach XV Dnia Ochrony Danych Osobowych, który w br. realizowany jest pod hasłem „Realna ochrona danych w zdalnej rzeczywistości” Z ogromną satysfakcją odnotowujemy fakt, iż jednym z prelegentów konferencji UODO będzie nasz ekspert r-pr Maciej Gawroński, który zaprezentuje zagadnienie “RODO w praktyce, czyli wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Czytaj dalej

Nabór do Narodowego Programu Szczepień

Nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Nabór do Narodowego Programu Szczepień COVID-19

Nabór do Narodowego Programu Szczepień COVID-19 stal się faktem, jak informuje NFZ w swoim komunikacie z 11 grudnia 2020r.

Przydatne linki ...

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19 tematyka aktualna w ostatnim czasie z uwagi na faktyczne rozpoczęcie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zatem definitywnie określiło jak powinna być prowadzona dokumentacja medyczna szczepień COVID-19. Zainteresowanych odsyłamy uzupełniająco do naszego opracowania “Od kiedy EDM“.

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący prowadzenia dokumentacji elektronicznej

Komunikat dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Komunikat dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej od 1 stycznia 2021r. Przepisy stanowią, iż nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r., poz. 666 ze zm.) wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. Tym samym traci swą moc dotychczas obowiązujące Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).  Niestety wbrew temu, co stanowią przepisy, wiele podmiotów pozostawało w przekonaniu, iż termin obowiązywania ww. aktu, zostanie przesunięty z dnia 1 stycznia 2021r., na inną datę. Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej, jaki opublikowany został na stronie gov.pl, nie pozostawia najmniejszych jednak złudzeń.

Czytaj dalej

Zmiana terminu Pilotaż EDM

Zmiana terminu Pilotaż EDM

Zmiana terminu Pilotaż EDM.

Zmiana terminu Pilotażu EDM, Zarządzeniem nr 203/2020/DEF z dnia 21 grudnia 2020r. Prezes NFZ wprowadził zmiany w Zarządzeniu Nr 102/2020/DEF z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM

Istotna zmiana terminu.

Czytaj dalej