Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Magdalena Waszak

mgr Magdalena Waszak

mgr Magdalena Waszak Proste to RODO

mgr Magdalena Waszak

5/5

mgr Magdalena Waszak. Doświadczony Inspektor ochrony danych w podmiotach publicznych i prywatnych związanych głównie z sektorem ochrony zdrowia. Praktyk w dziedzinie wdrażania procesów z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze medycznym i biznesie. Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz studiów podyplomowych pod patronatem UODO na kierunku Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie a obecnie słuchaczka MBA w ochronie zdrowia w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001 – certyfikat Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Członek SABI. Współautorka publikacji i szkoleń na PTR.

Polecane wybrane publikacje i produkty mgr Magdaleny Waszak na PTR