Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Niszczarki dla przychodni

Niszczarki dla przychodni, dla lekarza, do szpitala - wybrane oferty

Jako eksperci w dziedzinie ochrony danych medycznych, danych osobowych, przygotowaliśmy dla Państwa wyselekcjonowaną ofertę sprzętu, dedykowanego dla jednostek medycznych. Świadomość specyfiki przychodni, gabinetów lekarskich, dużych placówek szpitalnych, klinicznych, sprawia, iż wybrane przez nas modele niszczarek do dokumentów, idealnie odpowiadają realnym potrzebom tych podmiotów. Sprawdź naszą gorącą ofertę na wybrane modele niszczarek.

Skuteczne usuwanie danych. Dowiedz się dlaczego to takie ważne dla jednostki medycznej.

Przeprowadź kontrolę wewnętrzną i sprawdź, czy masz do czynienia z sytuacjami nieprawidłowymi.

Oto nasze wybrane oferty niszczarek dla podmiotów medycznych. Sprawdzone i przetestowane przez nas.

Kilka uwag na gruncie przepisów RODO.

Zgodnie z art. 4 pkt. 2) Rozporządzenia RODO cyt.: “(…) przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (…)”. Co oznacza tyle, iż proces niszczenia dokumentów zapisanych na papierowych nośnikach, ale także np. na płytach CD, jest czynnością przetwarzania, która podlega także reżimom wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych. Z tego względu niszczarki dokumentów dla jednostek medycznych powinny być narzędziem codziennej pracy.

Jakie dokumenty podlegają niszczeniu w jednostkach medycznych.

Nie jest prawdą, że tylko dokumenty w postaci papierowej powinny być niszczone przy użyciu niszczarek. Należy mieć na uwadze także to, jakiego rodzaju dane zostają zapisane, podlegają niszczeniu. Od tego zależy, jaką niszczarkę należy wybrać. Pamiętać należy, iż jednostki medyczne przetwarzają dane szczególnej kategorii, dane o stanie zdrowia swoich pacjentów.

  • dokumentacja medyczne,
  • dokumentacja kadrowo / księgowa,
  • podręczne dokumenty (notatki),
  • nieprawidłowe wydruki,
  • klisze RTG,
  • elektroniczne nośniki danych (CD/DVD).

Jak prawidłowo zorganizować proces niszczenia dokumentów w jednostce.

Niszczenie dokumentów to także przetwarzanie danych osobowych na nich zapisanych i wymaga od administratora danych osobowych prawidłowego zorganizowania tego procesu.Doskonałym narzędziem porządkującym ten proces jest procedura niszczenia dokumentów w PWDL. Przygotowaliśmy dla Państwa taki dokument. Informujemy, iż do każdej zakupionej niszczarki załączamy zupełnie za darmo Procedurę niszczenia dokumentów w PWDL, której wdrożenie i kontrolowanie przestrzegania, gwarantuje poprawność wykonania procesu niszczenia w przychodni, w gabinecie w szpitalu.

Wybrana gorąca oferta.

Fellowes
92Cs

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 18
Czas ciągłej pracy: 
30 min
Szerokość cięcia (mm): 4×38 mm

 

Niszczarka Fellowes
Microshred 450M

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 22 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  10 min
Szerokość cięcia (mm): 2×12 mm

 

Fellowes
AutoMax 100M

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 23 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 100/10
Czas ciągłej pracy:  15 min
Szerokość cięcia (mm): 4×10 mm

Odzyskaj 100 pln od producenta

Fellowes
AutoMax 200M

Poziom DIN (66399) P-5
Pojemność kosza (litry) 32 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 200/10 podajnik
Czas ciągłej pracy:  20 min
Szerokość cięcia (mm) 2×14 mm

Odzyskaj 200 pln od producenta

Norma DIN (66399)

Aktualnie obowiązuje nowa norma DIN 66399, która została opracowana przez: Standards Committee for Information Technology and Applications (Komitet Normalizacyjny ds. Technik Informacyjnych i ich Zastosowań) i weszła w życie w październiku 2012 roku jednocześnie zastępując normę DIN 32757-1:1995-01, która wyłącznie określała sposób niszczenia papieru. Popularyzacja cyfrowych nośników danych oraz wzrastające wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych wymusiły powstanie nowej normy DIN 66399, która w pełni uwzględnia nowe potrzeb.

Niszczarki w normie P-4

Niszczarki w klasie bezpieczeństwa DIN (66399) na poziomie P-4 przeznaczone są do bezpiecznego niszczenia nośników z danymi szczególnie chronionymi i poufnymi, a także z danymi osobowymi, które podlegają większej ochronie, np. bilanse, listy płac, dane/akta osobowe, umowy pracy, dokumentacja medyczna, dokumenty podatkowe.

Wallner HD-120 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 10
Czas ciągłej pracy:  10 min
Szerokość cięcia (mm) 4×30 mm

 

Fellowes 92Cs

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 18
Czas ciągłej pracy: 
30 min
Szerokość cięcia (mm): 4×38 mm

 

Wallner HD-220 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 14
Czas ciągłej pracy:  12 min
Szerokość cięcia (mm) 4×20 mm

 

Fellowes AutoMax 100M

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 23 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 100/10
Czas ciągłej pracy:  15 min
Szerokość cięcia (mm): 4×10 mm

Odzyskaj 100 pln od producenta

Niszczarki w normie P-5

Niszczarki w klasie bezpieczeństwa DIN (66399) na poziomie P-5 przeznaczone są do bezpieczenego niszczenia nośników danych z tajnymi informacjami o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia istnienia osoby, przedsiębiorstwa, lub instytucji, np. patenty, dokumentacja konstrukcyjna, dokumenty strategiczne, analizy konkurencji, dokumenty procesowe, dokumentacja medyczna.

Niszczarka Fellowes
Microshred 450M

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 22 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  10 min
Szerokość cięcia (mm): 2×12 mm

 

Fellowes
AutoMax 200M

Poziom DIN (66399) P-5
Pojemność kosza (litry) 32 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 200/10 podajnik
Czas ciągłej pracy:  20 min
Szerokość cięcia (mm) 2×14 mm

 

Hsm Securio C18
1,9 x 15 mm

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  15 min
Szerokość cięcia (mm): 1,9×15 mm

Niszczarka Fellowes
Microshred 450M

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 22 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  10 min
Szerokość cięcia (mm): 2×12 mm