Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

DeepFake fałszywe kupony rabatowe do KFC

DeepFake fałszywe kupony rabatowe do KFC

DeepFake fałszywe kupony rabatowe do KFC

DeepFae fałszywe kupony rabatowe do KFC – na stronach internetowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowany został raport poświęcony tematyce oszustw internetowych, z jakimi użytkownicy mogli zetknąć sie w maju 2024r.  Wśród licznych przykładów moja uwagę wzbudził temat poświęcony próbie scamu wykorzystującej technologię AI w oparciu o która stworzony został materiał audio wideo, zachęcający do skorzystania z promocyjnych kuponów naposiłki serwowane przez sieć KFC. Faktycznie jednak atakujący przekierowywali użytkownika na spreparowaną, fałszywą stronę do płatności internetowych która prowadziła do stron logowania przypominających strony bankowości elektronicznej wybranych polskich banków, na których to użytkownik zainteresowany skorzystaniem z rzekomej promocji miał wykonać logowanie … w rzeczywistości miał podawać prawdziwe, swoje dane do logowania.

Dowiedz się więcej

Akademia WSB – Konferencja Ochrona Danych Medycznych

Akademia WSB Konferencja Ochrona Danych Medycznych 19.06.2024

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej

Akademia WSB – Konferencja Ochrona Danych Medycznych. Jako patron medialny Proste to RODO zaprasza wszystkich swoich czytelników do udziały w kolejnej już edycji wydarzenia, jakie realizowane jest pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Akademii WSB. Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Akademii WSB w dniu 19 czerwca 2024 roku. Celem konferencji jest omówienie kluczowych aspektów związanych z ochroną danych medycznych oraz ich znaczenia w kontekście współczesnego sektora zdrowia. Pomysłodawcami i organizatorami są prof. Marcin Lis i Edyta Bielak-Jomaa, Wiceprezes Zarządu Warsaw New Tech University Foundation. 

Dowiedz się więcej

Nowe Rozporządzenie KRI

Nowe Rozporządzenie KRI z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Nowe Rozporządzenie KRI

Nowe Rozporządzenie KRI – w związku z faktem, iż dotychczas obowiązujące przepisy Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r. KRI obowiązywały jedynie do 23 maja 2024r., o czym pisaliśmy w poprzednich naszych publikacjach, informujemy, iż w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2024.773) opublikowana została treść nowych przepisów. Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

Dowiedz się więcej

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej – W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy. Jednostka realizując obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej zobligowana została do weryfikacji, spełnienia się przesłanek uzasadniających udostępnienie dokumentacji medycznej.

Dowiedz się więcej

Kiedy nie pobiera się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Kiedy nie pobiera się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Kiedy nie pobiera się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Kiedy nie pobiera się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – zasadniczo większość podmiotów medycznych orientuje się w temacie, jednak kiedy stają przed koniecznością udzielenia odpowiedzi, albo podjęcia decyzji, w sprawie o nieco bardziej złożonym charakterze, zaczynają się problemy. W takiej sytuacji, personel odpowiedzialny za udostępnianie dokumentacji medycznej, albo samodzielnie stara  się poszukiwać rozwiązania, albo kieruje swoje zapytanie do innych członków załogi. Zdarza się także, że w sytuacjach, w których działa presja czasu, personel podejmuje decyzje, bez kompleksowego rozpoznania zagadnienia – czym naraża administratora danych osobowych na wystąpienie zdarzenia mogącego być naruszeniem ochrony danych na gruncie RODO.

Dowiedz się więcej

Nowe Rozporządzenie KRI

Nowe Rozporządzenie KRI

Nowe Rozporządzenie KRI

Nowe Rozporządzenie KRI – w związku z faktem, iż dotychczas obowiązujące przepisy Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r., w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  obowiązują jedynie do 23 maja 2024r., o czym pisaliśmy w poprzednich naszych publikacjach, wielu z Państwa zadaje sobie pytanie co dalej w takiej sytuacji. 

Dowiedz się więcej

Nowe stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Nowe stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Nowe stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Nowe stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej – zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, co oznacza tyle, iż podmiot realizujący swoje obowiązki w związku z uprawnieniami pacjentów, do dostępu do dokumentacji medycznej, może pobierać, nie musi, ale może pobierać opłatę:

  • za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku,
  • za udostępnienie na informatycznym nośniku danych,
  • za udostępnienie przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego [skanu] i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo na informatycznym nośniku danych. 

Dowiedz się więcej

Placówka medyczna ma obowiązek wysyłki pacjentowi dokumentacji medycznej na jego żądanie

Placówka medyczna ma obowiązek wysyłki pacjentowi dokumentacji medycznej na jego żądanie

Placówka medyczna ma obowiązek wysyłki pacjentowi dokumentacji medycznej na jego żądanie

Placówka medyczna ma obowiązek wysyłki pacjentowi dokumentacji medycznej na jego żądanie – jak informuje Rzecznik Praw Pacjenta, w swoim komunikacie na stronie internetowej, dnia  15 maja 2024 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok (V SA/Wa 1827/23) dotyczący kwestii udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom. 

Dowiedz się więcej

Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura użytkowania przenośnych pamięci danych

Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych. Kolejna już decyzja Prezesa UODO nakładajaca administracyjną karę pieniężną na administratora w związku z faktem niezachowania przez niego adekwatnych do ryzyk związanych z użytkowaniem przenośnych pamięci danych – środków organizacyjnych i technicznych – szyfrowanie i testowanie zabezpieczeń. Kolejny przypadek, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem ochrony danych osobwoych polegającym na przypadkowym zagubieniu utraceniu nośnika danych (Pendrive) z zapisanymi na nim informacjami, stanowiącymi dane osobowe, które nie zostały w całości zaszyfrowane. 

Dowiedz się więcej

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników do organizacji związkowej w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP do organizacji związkowej – czy obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie listy imiennej pracowników zatrudnionych w związku z wystąpieniem Związków Zawodowych,  na potrzebę przeprowadzenia wyborów społecznego inspektora pracy? Czytając niniejsze opracowanie uzyskasz odpowiedz na postawione pytanie, oraz dowiesz się, jaka jest podstawa prawna do żądania przekazania imiennej listy pracowników, oraz jaka jest podstaw prawna dla jej udostępnienia przez pracodawcę.

Dowiedz się więcej