Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Incydent w BNP Paribas GSC

Procedura wygaszania uprawnień dla pracowników

Incydent w BNP Paribas GSC

Incydent w BNW Paribas GSC – jak informuje portal niebezpiecznik.pl w swojej publikacji z dnia 23 lutego 2024r., miało miejsce zdarzenie, które z uwagi na swój, nazwijmy to uniwersalny charakter, stanowi o powadze zagadnienia.  

Dowiedz się więcej

Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce

Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce

Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce

Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce – wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie aktualnych kluczowych dla Pacjentów kwestii problematycznych. Przedstawiamy Państwu kluczowe fragmenty wystąpienia, zachęcając jednocześnie do refleksji, nad tematem.

Dowiedz się więcej

Ochrona danych osobowych w samorządach NIK

Kontrola NIK - ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego

Ochrona danych osobowych w samorządach NIK

Ochrona danych osobowych w samorządach NIK – dnia 22 lutego 2024r., na stronach internetowych Najwyższej Izby Kontroli opublikowane zostały wystąpienia pokontrolne. Kontrola prowadzona była w zakresie „Zapewnienie ochrony i prawidłowego przetwarzania danych, w tym danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe jednostki organizacyjne na stronach internetowych, poczcie elektronicznej oraz w związku z odbywającymi się sesjami organów uchwałodawczych.”

Dowiedz się więcej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej – obecnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. [MZ 1553], które to wprowadza kilka istotnych  zmian w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania [Dz.U.2020.666 ze zm.] [dalej Rozporządzenie RDM]

Dowiedz się więcej

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjanta

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentaokreśla zasady funkcjonowania systemu jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta. Jak informuje jednak 

Dowiedz się więcej

Znaki identyfikacyjne na opasce pacjenta

Znaki identyfikacyjne dla pacjentów opaski w celu identyfikacji tożsamości

Znaki identyfikacyjne na opasce pacjenta

Znaki identyfikacyjne na opasce pacjenta – obecnie projektowane są przepisy wykonawcze określające warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne, sposób postępowania w razie stwierdzenia braku znaków identyfikacyjnych pacjentów szpitala kierując się potrzebą zapewnienia identyfikacji pacjentów i ich bezpieczeństwa oraz koniecznością poszanowania ochrony danych osobowych.

Dowiedz się więcej

Atak hakerski na forum dla nauczycieli

Atak hakerski na forum dla nauczycieli

Atak hakerski na forum dla nauczycieli

Atak hakerski na forum dla nauczycieli – popularny portal www.45minut.pl poinformował, kierując do swoich użytkowników komunikat za pośrednictwem email, o wystąpieniu zdarzenia, polegającego na nieuprawnionym dostępie do danych osobowych użytkowników. 

Dowiedz się więcej

Plan kontroli sektorowych UODO na 2024 rok

Plan kontroli sektorowych UODO na 2024 rok

Plan kontroli sektorowych UODO na 2024 rok

Plan kontroli sektorowych UODO na 2024 rok – w dniu dzisiejszym na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikowany został plan kontroli. Lektura planu kontroli UODO pozwala na określenie tego, jakie podmioty mogą liczyć się z tym, iż ich działalność  poddana zostanie kontroli. Plan kontroli określa także zakresy działań, obszary, które podlegać będą kontroli.

Dowiedz się więcej

Maksymalny czas pracy lekarzy

Maksymalny dopuszczalny czas pracy lekarzy Minister Zdrowia Izabela Leszczyna

Maksymalny czas pracy lekarzy

Maksymalny czas pracy lekarzyw naszym poprzednim opracowaniu informowaliśmy już o inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypomnijmy 25 maja 2023 r. RPO zwrócił się w do Ministra Zdrowia o stanowisko co do możliwości podjęcia stosownych działań legislacyjnych, zmierzających do określenia maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy lekarzy. W odpowiedzi z dnia 4 lipca 2023 r. Ministerstwo Zdrowia napisało, że obecnie nie są prowadzone prace nad wprowadzeniem przepisów regulujących. 

Dowiedz się więcej

Czym jest oszustwo na BLIKa

Czym jest oszustwo na BLIKa

Czym jest oszustwo na BLIKa

Czym jest oszustwo na BLIKa – aby uzmysłowić sobie problematykę warto wskazać na najczęściej i najchętniej stosowane formy ataków przez przestępców. Każdy z nas powinien, dla swojego dobra, posiadać wiedzę na ten temat. Tylko wtedy będziemy mogli rozpoznać podejrzane działania oszusta oraz obronić się przed nimi.

Dowiedz się więcej