Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Praktyczne szkolenie dla IOD w medycynie

Praktyczne szkolenie dla IOD w medycynie

Praktyczne szkolenie dla IOD w medycynie czy tego rodzaju zajęcia są potrzebne, czy taka pomoc praktyczna inspektorom ochrony danych w placówkach medycznych będzie przydatna. Z obserwacji naszych wynika, iż potrzeby szkoleniowe ulegają zmianie. Początkowo ADO oczekiwali tego, aby wprowadza ich w realia przepisów RODO. Pozostawali w przekonaniu, że znajomość jedynie przepisów “Nowego RODO” jest dla nich wystarczająca. Z czasem zapotrzebowania uległy zmianie. Wzbudziła się świadomość konieczności zestawiania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z przepisami branżowymi. Nie należy także ukrywać tego, iż są jednostki, które ostatecznie zweryfikowały pracę swoich IOD i podjęły ruchy kadrowe. Weryfikacji pracy inspektora dokonują także pacjenci, o czym należy także pamiętać. W związku z tym, iż obserwujemy nową tendencję do tego, aby wspierać personel, realizujący zadania IOD w medycynie, przygotowaliśmy specjalną ofertę szkolenia dla IOD w medycynie.

Dla kogo jest to szkolenie ...

Nasze zajęcia przygotowaliśmy w taki sposób, aby pomogły one praktycznie kandydatowi na inspektora ochrony danych, albo też powołanemu już IOD w medycynie w rozpoznaniu swojego otoczeniu, zaplanowaniu kolejnych etapów wdrożenia, z uwzględnieniem właśnie specyfiki branżowej podmiotów medycznych.

Zapraszamy więc do udziału:

 • Inspektorów Ochrony Danych, pełniących tę funkcję w podmiocie leczniczym.
 • Osoby zainteresowane objęciem takiej funkcji IOD w placówce medycznej.
 • Szczególnie zapraszamy osoby wyznaczone na tę funkcję.

Czy to szkolenie jest dla mnie ...

Drodzy Państwo, mamy świadomość realiów rynkowych, dlatego nie boimy się powiedzieć wprost:

 • Tak, dokładnie, ta oferta jest dla Ciebie, jeśli czujesz się zaniepokojony nową propozycją, jaką otrzymałeś od swojego pracodawcy, aby objąć funkcję IOD w placówce.
 • Dokładnie tak, nasze szkolenie jest dla Ciebie, jeśli masz świadomość ogromu pracy, ale nie do końca umiesz sobie rozplanować poszczególne etapy wdrożenia.
 • Skorzystaj z naszego szkolenia, jeżeli chcesz oprócz obecnej branży obsługiwać także podmioty medyczne w zakresie zadań IOD.
 • Także zapraszamy, jeśli chcesz sprawdzić swoje dotychczas wykonane prace, czy o czymś nie zapomniałeś, ta oferta jest także dla Ciebie.

Rozporządzenie RODO ... każdy umie czytać ...

Szanowni Państwo, każdy z nas potrafi czytać, dlatego odrywamy się od modelu szkoleń, które będą przekazem tylko tego co napisano w Rozporządzeniu RODO. Nasze szkolenie dla IOD w medycynie służy temu, aby uzyskali oni realny obraz tego, jak będzie wyglądała ich praca, przed jakimi problemami staną, jakie zadania będą musieli wykonywać. Pokarzemy także jakiego rodzaju przepisy muszą dodatkowo poznać i zestawić z przepisami RODO, aby prawidłowo wykonać swoje zadanie.

Program szkolenia oraz warunki uczestnictwa ...

Szkolenia RODO w medycynie i w oświacie

Forma szkoleń

Szkolenia organizujemy w formie zajęć zdalnych, prowadzonych on-line z możliwością jednak aktywnego udziału w wykładzie samych uczestników. Zależy nam na tym, aby zajęcia miały charakter warsztatowy, stąd potrzeba dyskutowania z jego uczestnikami, zadawania pytań, wzbudzania dyskusji i wyjaśniania trudnych kwestii spornych.

Audyt RODO - uniwersalna lista kontrolna audytowa

Ramowy program

 • IOD w medycynie – zagrożenia i wyzwania.
 • Co i czy, już coś zostało zrobione?
 • Klauzule informacyjne, czyli jak zrealizować obowiązek informacyjny.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych.
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych.
 • Rejestr Czynności Przetwarzania Danych.
 • Współpraca z ASI.
 • Dokumentacja medyczna udostępnianie.
 • Materiały szkoleniowe dla personelu.
 • i inne…
Certyfikaty szkoleniowe Proste to RODO

Certyfikaty ze szkolenia

Praktyczne szkolenie IOD w medycynie kończy się wydaniem, każdemu z jego uczestników, indywidualnego certyfikatu potwierdzającego realizację programu szkoleniowego.

Materiały szkoleniowe Szkolenia RODO

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają także przydatne im w codziennej pracy niezbędne materiały szkoleniowe, dedykowane dla poszczególnych zagadnień poruszanych w ramach wykładów. Dzięki wzorom łatwiej będzie Państwu opracować własną dokumentację RODO w placówce medycznej.

Jak zapisać się na szkolenia

Ilość uczestników

Aby zajęcia praktyczne były dla Państwa owocne zaplanowaliśmy, iż grupy szkoleniowe wynosić będą maksymalnie 15 osób. Dzięki temu będą mieli Państwo komfort pracy z nami. Zakładamy, iż dla uruchomienia szkolenia minimalna liczba uczestników to 6 osób.

Faktura VAT i płatność za szkolenie

Cena za szkolenie

Szanowni Państwo całkowity koszt udziału jednego uczestnika w szkoleniu wynosi 399,00 zł  Zajęcie trwać będą 3h w ramach, których otrzymacie Państwo praktyczne i przydatne konkretne informacje. Informacje dopasowane do realiów pracy IOD w branży medycznej w podmiocie leczniczym.

Zapisy na szkolenie

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących warsztatów zapraszamy Państwa do indywidualnej konsultacji z nami telefonicznej 694-494-240. Chętnych natomiast zapraszamy do zapisania się na szkolenie tutaj >>>

Szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach

Szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach

Szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach

Szczepionki przeciwko COVID-19 w aptekach ogólnodostępnych. Dnia 09 czerwca 2021r., weszły w życie przepisy stwarzające możliwość wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 w aptekach ogólnodostępnych. Wydane zostało także Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 czerwca 2021r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Czytaj dalej

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Zajęcia wspomagające dla uczniów – mamy przepisy w tej sprawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28maja 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz. 983)

Środki finansowe na organizację zajęć wspomagających

W komunikacie MEN z 28 maja 2021r. czytamy, iż

cyt.: “(…)Przekażemy samorządom z rezerwy subwencji oświatowej środki na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów. Prezydent RP podpisał dziś ustawę w tej sprawie, wydane jest również rozporządzenie. Dzięki temu od 31 maja szkoły mogą organizować zajęcia. Te placówki, które nie zdecydują się na dodatkowe lekcje przed przerwą wakacyjną, będą mogły prowadzić je od września.(…)”.

Czytaj dalej

Badanie pracowników alkomatem

Badanie pracowników alkomatem

Badanie pracowników alkomatem

Badanie pracowników alkomatem – warunki legalności działania. Projekt zmiany Ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 17 maja 2021r. został opublikowany. Z uwagi na charakter zagadnienia żywo interesują się nim tylko pracodawcy, ale nawet Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czytaj dalej

Nowe obowiązki jednostek od 1 lipca 2021r.

Dokumentacja medyczna po 1 stycznia 2021r.

Nowe obowiązki jednostek od 1 lipca 2021r.

Nowe obowiązki jednostek od 1 lipca 2021r. na Państwa pytania odpowiadać będą eksperci Centrum e-Zdrawia. Na zaproszenie Proste to RODO 17 czerwca 2021r., o godzinie 11:00 odbędą się warsztaty poświęcone tematyce nowych obowiązków, jakie zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca br. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Mowa tutaj o obowiązku Raportowania Zdarzeń Medycznych oraz obowiązku dokonywania Wymiany EDM z P1.

Czytaj dalej

Z okazji Dnia Dziecka

Dzień Dziecka 2021r.

Z okazji Dnia Dziecka ...

Z okazji Dnia Dziecka składamy wszystkim pociechom najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, miłości, radości i uśmiechu na twarzy. Dzieciństwo to piękny okres, taki który nie da się porównać z żadnym innym, dlatego też dorośli często marzą o tym, aby do niego powrócić … niektórym nawet się to udaje w pracy zawodowej.

Czytaj dalej

Zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji

Raportowanie zdarzeń medycznych

Zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji

Zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji – definicja na gruncie przepisów prawa. Zakres znaczeniowy tego zwrotu ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia nowego obowiązku, obowiązku przekazywania do systemu informacji medycznej danych zdarzenia medycznej przetwarzanego w systemie informacji. Komunikat Minister

Obowiązek ustawowy ...

Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

cyt.: „(…) Usługodawca przekazuje do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w celu umożliwienia innemu usługodawcy pobrania danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej lub dokumentacji medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, niezbędnych do prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia. Dane te są udostępniane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. (…)”.

Czytaj dalej

Kwestionariusz na szczepienie przez IKP

Kwestionariusz na szczepienie przez Internet IKP

Kwestionariusz na szczepienie przez IKP

Kwestionariusz na szczepienie przez IKP. Pacjenci otrzymali możliwość wypełnienia kwestionariusza badania przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Czytaj dalej

Czy należy zawierać umowę powierzenia z pielęgniarką

Czy należy zawierać umowę powierzenia z pielęgniarką w szkole?

Czy należy zawierać umowę powierzenia z pielęgniarką w szkole?

Czy należy zawierać umowę powierzenia z pielęgniarką w szkole? Zagadnienie, które wciąz wzbudza sporo emocji i pytań, nie tylko wśród dyrektorów szkół, ale także wśród podmiotów medycznych. Szerzej o temacie opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019, poz. 1078 ze zm.) pisaliśmy w naszym opracowaniu pt. “Opieka zdrowotna nad uczniami“.

Czytaj dalej

Program Pilotaż EDM II

Pilotaż Program EDM II - jak przystąpić jakie kryteria naboru

Program Pilotaż EDM II

Program Pilotaż EDM II. W związku z uruchomineiem kolejnej już drugiej edycji Program Pilotaż EDM  w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., Centrum e-Zdrowia zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu.

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 88/2021/DEF

Program wprowadzony został za sprawą Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 11 maja 2021r., w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM – etap II  (Nr 88/2021/DEF )

Czytaj dalej