Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Maciej Gawroński

Radca Prawny - Maciej Gawroński

Radca Prawny Maciej Gawroński GP

r.pr. Maciej Gawroński

5/5

G+P Gawroński & Partners.

Radca prawny, autorytet prawa ochrony danych osobowych, IT, cyberbezpieczeństwa, własności intelektualnej i prawa gospodarczego, ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych, konsultant Grupy Roboczej Art. 29

Specjalizacje.

Ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, informatyka, nowe technologie, prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej, spory

Doświadczenie.

Maciej Gawroński był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 do spraw projektu klauzul umownych Ad hoc “przetwarzający dane w EU do pozaunijnego podprzetwarzającego” (WP214), a także ekspertem Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych (współ-liderem prac nad przenoszalnością danych). Odpowiadał za kontrakt wdrożeniowy podczas pełnego cyklu życia największego projektu informatycznego w Centralnej Europie w sektorze finansowym jak i za prawne aspekty setek innych projektów informatycznych.

Reprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych sporach arbitrażowych o ochronę inwestycji (BIT), reprezentował klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych ad hoc, przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jak też oczywiście przed polskimi sądami powszechnymi. Maciej występował w sprawach o wartości miliardów Euro.

W 2014, konsultując projekt Standardowych Klauzul Umownych Ad hoc „Przetwarzający z EU do podprzetwarzającego spoza EU” (WP214), zaproponował Komisji Europejskiej zasadę odpowiedzialności pozaunijnych podprocesorów, która ostatecznie stała się ogólną zasadą odpowiedzialności wszystkich podmiotów przetwarzajacych zawartą w Art. 82 ust. 1 RODO, jak też zasadę przenoszalności danych osobowych, która zmaterializowała się w Art. 20 RODO. Maciej konsultował też zasady podpowierzenia, które trafiły do Art. 28 ust. 2 i 28 ust. 4 RODO.

Rekomendacje i referencje.

  • Rekomendowany Ekspert: Rankingu Chambers Europe 2017-19 w kategorii Technologia, Media i Telekomunikacja; Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2014-2019 w kategoriach Technologia, Media, Telekomunikacja, Ochrona danych osobowych; Rankingu Best Lawyers 2013-2019 w IT i Własności Intelektualnej; Rankingu Guide to the World’s Leading Lawyers 2016 w kategorii Technology, Media & Telecommunications; Rankingu Legal 500 2016 w kategorii Technology, Media & Telecommunications; Rankingu Who’s Who Legal 100 2016 w kategorii Spory Patentowe w Naukach Przyrodniczych
  • Market sources outlining his „operational efficiency, communication and pro-business consulting. He is recognised for his IT knowledge and has extensive experience of handling IT matters relating to the finance sector.”, Chambers & Partners Europe 2016
  • „…extensive understanding of IT processes and related risks”, Chambers & Partners Europe 2015
  • „…very good in IT.”, Chambers & Partners Europe, 2014
  • „…in a league of his own.”, Legal 500, 2013
  • „…clients love working with him.” Chambers & Partners Europe, 2012
  • „…combines corporate skills and expertise in the legal aspects of new technologies.”, Legal 500, 2006

Planowane szkolenia w ramach programu Proste to RODO.

  • Ochrona danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej. (już wkrótce zapisy)
  • Inne formy monitoringu pracownika / w tym monitoring pracy zdalnej (już wkrótce zapisy)

Materiały przygotowane do naszego sklepu internetowego.