Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Zespół ekspertów Proste to RODO

Proste to RODO
tel. 694 494 240

Zespół ekspertów Proste to RODO zapraszamy do kontaktu z nami. Czekamy na Państwa. Współpraca z Zespołem Proste to RODO w zakresie wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych w jednostkach medycznych (Rozporządzenie RODO) może przybrać różny wymiar. W związku z tym zapraszamy do kontaktu z odpowiednim działem PTR: współpracy, szkoleń albo usług IT. Przede wszystkim ze swojej strony gwarantujemy profesjonalną obsługę, rzetelność oraz indywidualne podejście.  Wspólnie z naszymi ekspertami z dziedziny ochrony danych osobowych jak i cyberbezpieczeństwa przygotujemy dla Państwa indywidualny plan działania (IPD). Jesteśmy w stanie stworzyć i zaproponować mechanizmy pozwalające na sprawne wdrożenie i skuteczne stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwie.

Wybierz odpowiedni dział "Proste to RODO":

Współpraca B2B

Dział odpowiedzialny za budowanie oraz utrzymanie poprawnych relacji z Partnerami biznesowymi

Kontakt

tel. 694 494 240
biuro@prostetorodo.pl

Szkolenia / Konsultacje

Pion, który opracowuje indywidualne programy szkoleniowe oraz prowadzi konsultacje.

Kontakt

tel. 694 494 240
biuro@prostetorodo.pl

Usługa IT

Realizuje wdrożenie technologicznych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa danych.

Kontakt

tel. 734 101 705
biuro@informatyka-serwis.pl

Zespół ekspertów Proste to RODO.

Realizując zlecenia naszych Partnerów korzystamy z przygotowania zawodowego, wiedzy i doświadczenia osób tworzących nasz zespół Proste to RODO. Z tego względu skupiamy w swoich szeregach wyłącznie ekspertów z branży ochrony danych, ochrony danych medycznych, z branży prawnej oraz informatycznej. W związku z tym otwarci jesteśmy na Państwa oferty współpracy, jak również stale podnosimy swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe, po to aby zapewnić jak najwyższy poziom usług. Proste to RODO – Kontakt tel. 694 494 240.

Ochrona danych w tym danych osobowych.

Ekspert - Dominik Spałek

mgr Dominik Spałek

Wsparcie w obszarze RODO

Kontakt

tel. 694 494 240
biuro@prostetorodo.pl
Czytaj więcej ...
5/5

Ekspert z bogatym merytorycznym i praktycznym doświadczeniem w obsłudze podmiotów, w tym medycznych, w zakresie tematyki ochrony danych osobowych, prawa pracy. Autor publikacji prasowych, jak i twórca regulacji prawnych dla jednostek sektora medycznego np. zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów organizacyjnych etc. Realizator licznych procesów wdrożeniowych w obszarze ochrony danych osobowych w placówkach medycznych. Aktywny Inspektor Ochrony Danych (IOD), konsultant i doradca. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

5/5

Dr Jakub Rzymowski Od około 20 lat związany z europejskim prawem nowych technologii. Zajmuje się w swojej pracy prawnymi aspektami informatyzacji administracji i ochrony zdrowia. W zakresie jego zainteresowań zawodowych leżą: prawo nowych technologii, informatyzacja, ochrona danych osobowych, podpis elektroniczny, dokumentacja medyczna, prawo archiwalne, prawo autorskie. Zajmuje się również teorią prawa, opracował własną metodę wykładni (Etapowa Analiza semantyczna), ułatwiającą zrozumienie przepisów. Magisterium uzyskał z nauk prawnych, studia podyplomowe ukończył z informatyki, doktorat napisał o ochronie osobowych danych medycznych w prawie polskim i prawie UE. Obecnie kończy komentarz do RODO. Pracownik dydaktyczno-naukowy dwóch uczelni. Autor i współautor publikacji. Naukowiec, teoretyk prawa, praktyk, szkoleniowiec (od 2005 roku). Współpracuje z Kancelarią Adwokacją Eurokancelaria prof. M. Królikowska-Olczak. Twórca prawniczych narzędzi, np. do oceny ryzyka.

r-pr Maciej Gawroński

Wsparcie w obszarze RODO

Kontakt

tel. 694 494 240
biuro@prostetorodo.pl
Czytaj więcej ...
5/5

Radca prawny, autorytet prawa ochrony danych osobowych, IT, cyberbezpieczeństwa, własności intelektualnej i prawa gospodarczego, ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych, konsultant Grupy Roboczej Art. 29. Jego specjalizacje to: Ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, informatyka, nowe technologie, prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej, spory

Mariusz Stasiak vel Stasek Ekspert ds oświaty Proste to RODO

inż. Mariusz Stasiak vel Stasek

Wsparcie w obszarze RODO w oświacie.

Kontakt

tel. 694 494 240
biuro@prostetorodo.pl
Czytaj więcej ...
5/5

Ekspert w dziedzinie prawa ochrony danych w sektorze oświatowym. Wieloletni praktyk z bogatym doświadczeniem, nie tylko w obszarze ochrony danych osobowych, ale także specjalizuje się w prawie oświatowym. Doświadczony analityk z ugruntowaną wiedzą merytoryczną. Twórca licznych opracowań i procedur wykorzystywanych w placówkach oświatowych.

mgr Magdalena Waszak Proste to RODO

mgr Magdalena Waszak

Wsparcie w obszarze RODO w medycynie.

Kontakt

tel.694 494 240
biuro@prostetorodo.pl
Czytaj więcej
5/5

Inspektor ochrony danych w podmiotach publicznych i prywatnych związanych głównie z sektorem ochrony zdrowia. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej oraz studiów podyplomowych pod patronatem UODO w zakresie ochrony danych osobowych w administracji i biznesie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001 – certyfikat Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Członek SPOD oraz SABI. Od 2007 r. lat związana z branżą medyczną i sportową a od 2011 r. z ochroną danych osobowych. Doświadczony praktyk, współautorka publikacji i szkoleń na PTR.

Dział IT / Dział rozliczeń finansowych z NFZ

5/5

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej na kierunku Informatyka o specjalizacji w zakresie sieci komputerowych. Współwłaściciel i członek zespołu informatyka-serwis.pl oraz prostetorodo.pl Wieloletni praktyk oraz specjalista w zakresie projektowania systemów informatycznych w służbie zdrowia.

Aleksandra Kubik - Rozliczenia z NFZ

mgr Alekandra Kubik

Dział rozliczeń finansowych NFZ

Kontakt

biuro@prostetorodo.pl
Czytaj więcej
5/5

Ekspert w kompleksowej obsłudze szeroko rozumianych procesów kontraktowania i rozliczania świadczeń z NFZ, posiadający doświadczenie poparte wiedzą i praktyką w zakresie przygotowywania ofert w ramach postępowań kontraktowych, prowadzenia rozliczeń i sprawozdań z wykonanych świadczeń, weryfikowania i korygowania błędów i nieprawidłowości, na etapie rozliczania świadczeń NFZ. Biegła obsługa wszystkich zaangażowanych w ww. procesy systemów informatycznych w tym doskonała znajomość przepisów prawa, jak i przepisów branżowych, pozwalają na realizację zadań z dokładnością i sumiennością.

Kamil Kubik Proste to RODO

mgr inż. Kamil Kubik

Wsparcie w obszarze IT.

Kontakt

tel. 734 101 705
kamil@informatyka-serwis.pl
Czytaj więcej
5/5

Informatyk ze specjalnością sieci komputerowych, posiadający bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych, charakteryzujący się umiejętnościami projektowania i zabezpieczania sieci komputerowych, mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rozliczeń, procesów zawierania kontraktów, oraz współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, realizujący procesy zabezpieczeń i rozwoju medycznych systemów teleinformatycznych.

Jak do nas dojechać.

Klauzule informacyjne RODO

Wybrane oferty produktów Proste to RODO.