Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Sklep RODO w oświacie

Strona główna Sklep RODO

Proste to RODO
Kontakt 694 494 240

Sklep RODO w oświacie to miejsce, w którym odnajdą Państwo, szereg merytorycznych opracowań poświęconych tematyce ochrony danych ale także tematyce odnoszącej się do zagadnień funkcjonowania placówek oświatowych. Liczne nasze opracowania, szkolenia, wzory dokumentów, wzory procedur w medycynie, opracowujemy z myślą o ich praktycznym wykorzystaniu przez naszych Klientów. W przypadku pytań dotyczących zakupów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Naszym celem jest aby Sklep RODO w oświacie spełniał Państwa oczekiwania. Jeśli natomiast poszukują Państwo konkretnej pozycji, opracowania, czy szkolenia, prosimy o kontakt z nami.

Szkolenia dla jednostek oświatowych.

Praktyczne informacje, konkretne wiadomości pozwalające na zwiększenie kompetencji i umiejętności personelu zatrudnionego w sekretariatach szkół w zapewnieniu cybebezpieczeństwa.

Najważniejsze znaczenie dla zapewnienia podstaw bezpieczeństwa cyfrowego w szkole odgrywają działania profilaktyczne (prewencyjne) prowadzone wobec i z udziałem wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów i ich rodziców, dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników szkoły (np. psychologów, pedagogów, pracowników sekretariatu). Działania te powinny mieć charakter systemowy, ciągły, wieloletni i skoordynowany, a ich zakres należy wpisać w realizowane w szkole programy: wychowawczo-profilaktyczny i inwestycyjny

 

5/5

Seria czterech webinarów szkoleń VIDEO poświęconych tematyce bezpieczeństwa danych dla placówek oświatowych.

Informujemy, iż uruchamiamy przedsprzedaż, przedmiotem której są materiały szkoleniowe RODO w oświacie w formie webinarów (VIDEO). Pakiet przedsprzedażowy składa się z czterech osobnych nagrań:

  • Szkolenie wstępne dla pracowników oświaty
  • Szkolenie z ochrony danych osobowych dla kadry zarządzającej w oświacie
  • Cyberbezpieczeństwo w szkole
  • Cyberprzestepstwa uczniów podczas nauki zdalnej

 

5/5

Dokumentacja medyczna po zmianach przepisów.
Czyli jak prowadzić dokumentację medyczną od 01 stycznia 2020r. według nowych zasad.

Praktyczna warsztaty szkoleniowe dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie placówki medycznej do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Cenne uwagi i praktyczne wyjaśnienia. Warsztaty prowadzi uznany ekspert w dziedzinie ochrony danych medycznych w tym osobowych dr Jakub Rzymowski.

5/5

Rekrutacja do placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022.
“Rekrutacja zgodna z RODO”

Praktyczna pomoc dla Dyrektorów i Inspektorów Ochrony Danych przy organizacji procesu rekrutacji do szkoły. Gotowe wzory dokumentów. Wiedza pozwalająca na uporządkowanie tematu.

5/5

Przepisy oświatowe dotyczące COVID-19.
Do pobrania najważniejsze akty w ujednoliconej formie.

Stworzyliśmy gotowe do pobrania przez naszych czytelników trzy teksty ujednolicone rozporządzeń wydanych na podstawie:
– art. 30b ustawy Prawo Oświatowe
– art. 30c ustawy Prawo Oświatowe
– art. 6a ustawy o systemie informacji oświatowej
Tylko te trzy wymienione wyżej akty przez ostatni rok miały łącznie ponad 40 nowelizacji, które łącznie ujęte zostały i zapisane na ponad 300 stronach tekstu.

5/5

Dokumentacja RODO dla szkół zgłaszających nauczycieli do szczepienia przeciwko COVID-19.

Przygotowaliśmy gotowe wzory dokumentów w postaci: klauzuli informacyjnej, oświadczenia nauczyciela zgłaszającego wolę szczepienia, opis procesu przetwarzania danych do RCPD.

5/5

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach szkołach i placówkach oświatowych.

Praktyczna pomoc dla IOD w realizacji zadań szkoleniowych personelu w okresie pandemii. Materiał dzięki któremu Twój personel pozna zasady przetwarzania danych osobowych w jednostce medycznej. Nagranie każdy może odtworzyć sobie w dogodnym dla niego momencie, co daje gwarancję, iż zostanie ono uważnie odsłuchane.

5/5

Procedury COVID-19

Procedura zdalnego i hybrydowego nauczania w szkole. Dla szkół w tym szkół podstawowych w czerwonej oraz w żółtej strefie.

5/5

299,00 pln

Procedury bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w związku z zagrożeniem COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021.

Kompletna dokumentacja oraz jej aktualizacja w sytuacji wystąpienia zmian wytycznych MEN,GIS.

5/5

149,00 pln

Procedura wewnętrzna bezpieczeństwa na terenie przedszkola.
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19.

5/5

149,00 pln

Procedury bezpieczeństwa przy przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty.

Komplet gotowych procedur regulujących zasady bezpieczeństwa przy przeprowadzaniu egzaminu dla klas VIII.

5/5

99,00 pln

Dokumentacja RODO dla jednostek oświatowych.

RCPD dla szkoły podstawowej – kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych.


Przygotowaliśmy dla Państwa kompletną dokumentację, czyli wypełniony Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla szkoły podstawowej. Pozwala to na praktyczne jego natychmiastowe zastosowanie w swojej szkole.

5/5

2399,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD Nowe prawo zamówień publicznych a RODO.

Pakiet dokumentów aktualizujących RCPD i Klauzula Informacyjna w PZP.
Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wymusza na ADO dokonanie aktualizacji dokumentacji w obszarze RODO poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści zapisów prowadzonego RCPD, jak również poprzez aktualizację klauzul informacyjnych, za pośrednictwem, których realizują oni obowiązek informacyjny RODO.

5/5

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak

149,00 pln

Procedura rekrutacji zgodna z RODO dla podmiotów medycznych. Procedura opisująca w jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne aby było one zgodne z RODO. Dokumentacja zawiera m.in. wzory klauzul informacyjnych, jak również wzory oświadczeń kandydatów i kwestionariuszy osobowych.

Zobacz, jak my to robimy.

5/5

199,00 pln

Kompletna dokumentacja wprowadzająca monitoring w szkole. Kompletne opracowanie zawiera m.in. wpis do RCPD, analizę ryzyka, ocenę DPIA, konsultacje obowiązkowe, regulamin monitoringu wizyjnego w szkole, wzór oświadczenia pracowników, tabliczki informacyjne.

5/5

199,00 pln

Jak prawidłowo wykonać Audyt zgodności z RODO. Lista pytań kontrolnych.

Lista uniwersalnych pytań kontrolnych pozwalających na dokonanie weryfikacji stanu faktycznego pod kątem zgodności z RODO. Audyt kontrolny RODO przygotowany przez dr Jakuba Rzymowskiego.

Autor: dr Jakub Rzymowski

860,00 pln

Polityka kluczy dla szkoły.

Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy oraz zabezpieczenia pomieszczeń dla szkoły. Przygotowaliśmy dla Państwa dokument opisujący warianty postępowania w związku z zarządzaniem dostępem do pomieszczeń

79,00 pln

Jakie dokumenty należy wprowadzić w firmie w związku z obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych. RODO a PPK.

Pakiet dokumentacji RODO, jaką należy wdrożyć rozpoczynając proces przygotowania do realizacji obowiązków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Pakiet zawiera klauzulę informacyjną dla PPK oraz opis czynności do RCPD

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak

149,00 pln

Nowe prawo zamówień publicznych a RODO.

Pakiet dokumentów aktualizujących RCPD i Klauzula Informacyjna w PZP.
Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wymusza na ADO dokonanie aktualizacji dokumentacji w obszarze RODO poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści zapisów prowadzonego RCPD, jak również poprzez aktualizację klauzul informacyjnych, za pośrednictwem, których realizują oni obowiązek informacyjny RODO.

5/5

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak

149,00 pln

Wzór oświadczenia woli o upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola, ze świetlicy szkolnej.

5/5

29,00 pln

Procedura rekrutacji zgodna z RODO dla podmiotów medycznych. Procedura opisująca w jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne aby było one zgodne z RODO. Dokumentacja zawiera m.in. wzory klauzul informacyjnych, jak również wzory oświadczeń kandydatów i kwestionariuszy osobowych.

Zobacz, jak my to robimy.

5/5

199,00 pln

Materiały szkoleniowe z warsztatów – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Zestaw gotowych dokumentów do wykorzystania w pracy.

5/5

349,00 pln

Procedury bezpieczeństwa przy uruchomieniu klas 1-3.
Regulamin nauczania hybrydowego.

5/5

149,00 pln

Medycyna

Dokumentacja dla jednostek medycznych

PWDL

Sklep

Przedsiębiorcy

Dokumentacja dla przedsiębiorców

Działalność gospodarcza

Sklep

Oświata

Dokumentacja dla placówek oświatowych

Oświata

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Sklep