Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-21 RODO

149,00 

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-20 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO.  Przypomnijmy, podmioty danych posiadają prawo do żądania:

  • uzyskania potwierdzenia, czy dane są przetwarzane,
  • dostępu do danych,
  • uzyskania informacji,
  • uzyskanie kopii danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych.

Każde z uprawnień wywołuje obowiązki po stronie administratora danych. Z tego względu przygotowaliśmy formularze wniosków dla podmiotów danych i stanowiska będące wzorami odpowiedzi na składane wnioski.

Starając się uprościć realizację obowiązków związanych ze złożonymi wnioskami, przedstawiamy Państwu nasza procedurę. Jest to dokument który zawiera nie tylko informacje, ale i gotowe wzory formularzy wniosków ale i odpowiedzi na wnioski.

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Format pliku: edytowalny
Ilość stron: 43
Format pliku: Edytowalny MS Word

Opis

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-20 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO.

Procedura realizacji praw. W związku z uprawnieniami podmiotów danych, mają Państwo, jako administratorzy, swoje obowiązki. Obowiązki poszanowania tych praw i stosowania procedur określonych w art. 15- 22 RODO. Dlatego też zobowiązani są  Państwo do niezwłocznego reagowania na zgłoszone im żądania. Przepisy wprost stanowią, iż obowiązkiem ADO jest ułatwianie osobom, których dane dotyczą, wykonanie praw przysługujących im na mocy art. 15–22. Rozporządzenia RODO.

Procedura zawiera szczegółowy opis uprawnień przysługujących podmiotom danych.

W procedurze, jaką Państwu oferujemy opisujemy przesłanki warunkujące możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia przez wnioskodawcę. Mając to na uwadze powinniście Państwo przygotować się na obsługę takich żądań. Tylko przy znajomości praw podmiotów danych administratorzy są w stanie realizować swoje obowiązki. Podmiotom danych przysługuje szereg praw m.in. prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane są jego dane, prawo do kopii danych, prawo do uzyskania dostępu do danych. Prawo do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Złożenie wniosku w każdej ze spraw wymusza konieczność podjęcia konkretnego działania.

Zamieszczamy w dokumentacji także wzory wniosków, którymi posługują się uprawni oraz wzory formularzy odpowiedzi.

Z tego względu ułatwiamy Państwu obsługę żądań, składanych przez wnioskodawców. Dzięki naszej procedurze będą Państwo w stanie z łatwością wykazać, iż realizujecie obowiązki związane z uprawnieniami podmiotów danych.