Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników

399,00 

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników

Kupując nasz produkt otrzymują Państwo dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno informacyjnych szkoleniowych tematycznie związanych z RODO adresowanych do pracowników. Materiały mogą Państwo wykorzystywać jako IOD w prowadzeniu działań szkoleniowych w swoich jednostkach.  Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

Każdy z kupujących otrzymuje:

 • Bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych publikowanych wg. harmonogramu. (na obecną chwilę mamy 32 odcinki materiałów szkoleniowych dla pracowników)
 • Harmonogram, jako dokument wewnętrzny.

Ilość publikacji stale rośnie (opłatę płaci się tylko jeden raz):

W ramach pakietu dostarczane będą Państwu materiały informacyjne zgodnie z opracowanym harmonogramem z częstotliwością jeden raz na miesiąc. Obecna liczba materiałów edukacyjno informacyjnych wynosi 32 publikacji.

Aktualizacja:

Każdy kto zakupi nasz pakiet będzie przez 12 kolejnych miesięcy otrzymywał bezpłatnie nowe materiały szkoleniowe, jakie opracowujemy w ramach naszej działalności.

 

Opis

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników, gotowe do wykorzystania informacje zaprezentowane w czytelny i merytoryczny sposób. Publikacje gotowe do wykorzystania w procesie podnoszenia kompetencji i świadomości pracowników organizacji. Uwaga opłatę abonamentową uiszcza się tylko raz tylko jeden raz a materiały odbiera przez kolejny rok.

Spis treści:

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników. Baza praktycznych porad RODO dla pracowników stale rośnie. Kupując nasz produkt, mają Państwo dostęp do wszystkich nw. odcinków:

 1. Bezpieczeństwo haseł
 2. Bezpieczna poczta elektroniczna
 3. Cyberzagrożenia
 4. Czy pacjent może nagrać lekarza
 5. Dlaczego musimy robić backup
 6. Dobre praktyki korzystania z systemów IT
 7. Identyfikator, dane służbowe a RODO
 8. NIE ! bo RODO
 9. Nie korzystaj z prywatnego email w celach służbowych
 10. Ochrona lekarza jako funkcjonariusza publicznego
 11. Ochrona wizerunku
 12. Email korzystaj bezpiecznie!
 13. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 14. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 15. Przydatne strony internetowe
 16. Weryfikacja dwuetapowa
 17. Zgoda – czyli co należy wiedzieć
 18. Dbajmy o dane osobowe – tak jak dbamy o swoje
 19. Czym są zwykłe dane osobowe a czym dane szczególne
 20. Szkolenie – prezentacja „Ochrona danych osobowych”
 21. Wynoszenie dokumentacji poza obszar jednostki medycznej
 22. Urlop od RODO ! broszura informująca o zagrożeniach podczas wypoczynku
 23. Chargback – czyli, jak można starać się odzyskać utracone pieniądze
 24. Nieprawidłowe praktyki personelu medycznego – przykłady
 25. Prezentacja – szkolenie z ochrony danych osobowych
 26. Cyberbezpieczeństwo
 27. Podstawowe i szczegółowe zasady pracy z pocztą elektroniczną
 28. Korzystanie z przenośnych pamięci danych w pracy
 29. Korzystanie z poczty elektronicznej – przypomnienie podstawowych zasad
 30. Zasady przetwarzania danych – prawidłowe praktyki dnia codziennego
 31. Zasada pracy ze sprzętem komputerowym – skróty klawiszowe ułatwiające / przyspieszające / zabezpieczające proces
 32. Materiał szkoleniowy – jak rozpoznać próbę ataku na zasoby firmy z wykorzystaniem email

 

Kolejne pozycje będą się pojawiały i będą udostępniane Państwu systematycznie bezpłatnie w ramach już opłaconego jednorazowo abonamentu, przez 12 miesięcy.

Aby pomóc Państwu w przełamaniu oporu pracowników do przyjmowania do stosowania kolejnych procedur czy suchych instrukcji zdecydowaliśmy, iż systematycznie raz w miesiącu publikować będziemy ciekawe materiały edukacyjne dedykowane właśnie dla pracowników. W prosty, czytelny a przede wszystkim na przykładach pokazywać będziemy, jak powinny wyglądać prawidłowe praktyki działania. Przy okazji jednak podpowiadać będziemy, w jaki sposób wiedza dotycząca RODO może chronić interesy pracowników w ich życiu prywatnym.

Pomożemy w dotarciu do pracowników

Stały dostęp do materiałów dydaktycznych.

Wykupując abonament dostępowy mają Państwo możliwość swobodnego korzystania ze wszystkich publikacji w dziale "Praktyczne informacje dla pracowników". Publikacje przygotowane są w postaci edytowalnych plików, które można swobodnie personalizować np. dodając logotypy własnej organizacji.

Harmonogram szkoleniowy.

W ramach abonamentu otrzymują Państwo także harmonogram szczegółowy planowanych publikacji, jakie dostępne będą dla Państwa w ramach usługi. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą Państwo łatwiej rozliczyć, wykazać realizację obowiązku podnoszenia kompetencji personelu własnego.

Marytoryczna wartość materiałów.

Przygotujemy materiały opierając się na wiedzy, praktyce i dydaktyce przekazu informacji. Publikacje nasze tworzone są przy współudziale Zespołu Proste to RODO.