Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Komentarz RODO – Tom I

Komentarz RODO - Tom I

Komentarz RODO – Tom I. Wielu z Państwa, tak samo jak my, czekaliśmy na publikację autorstwa dr Jakuba Rzymowskiego. Za sprawą Proste to RODO oddajemy już dziś w Państwa ręce zupełnie nieodpłatnie Tom I książki pt.: „RODO – GDPR. Przedmiot i cele. Zakresy. Prawa i Wolności. Definicje”. Recenzja naukowa: Profesor zwyczajny Doktor habilitowany Zdzisław Brodecki. Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Przemyślana konstrukcja

Praca składa się z rozdziałów. Każdy rozdział poświęcony jest jednemu artykułowi RODO. Każdy rozdział składa się ze stałych ele-mentów, a elementy te z uwagi na ich ułożenie i powtarzalność wko-lejnych rozdziałach nazywam warstwami.

Odpowiedzialność

W związku z tą odpowiedzialnością, podejmuję dostępne mi kroki, by odczytać treść poszczególnych przepisów, jednak odczytać tę treść w sposób, który nie wypacza intencji prawodawcy w tych przepisach zapisanej. Uświadomienie sobie tej odpowiedzialności prowadzi do wniosku, że zadanie, którego podejmuje się odpowiedzialny prawnik, jest karkołomne. 

Komentarz RODO - Tom I