Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta to zagadnienie, które stale powraca w pytaniach naszych czytelników. Pozornie tylko tematyka udzielania informacji przez personel medyczny osobom zainteresowanym stanem zdrowia pacjentów jest prosta. Wielość i różnorodność stanów faktycznych sprawia, iż opracowanie właściwej procedury jest koniecznością. Należy jednak pamiętać, iż zachowanie prostego języka i czytelnej formy dokumentu to podstawowa przesłanka do tego, że procedura będzie respektowana w codziennej pracy. Więcej pisaliśmy o tym także w naszych dotychczasowych opracowaniach „Nieprzytomny pacjent a prawo do informacji”,Kontakt z pacjentem przez telefon„, „Wytyczne RPP i UODO jak realizować prawa pacjenta

Uwagi wymagają następujące kwestie

 • Kto ma prawo do informacji o stenie zdrowia pacjenta?
 • Jaki jest zakres możliwych do udzielenia informacji?
 • Co w sytuacji, kiedy pacjent jest niepełnoletni?
 • Czy można ograniczyć pacjenta w prawie do informacji o jego stanie zdrowia?
 • Jak ma się zachować lekarz w sytuacji, w której np. są złe rokowania co do stanu zdrowia pacjenta?
 • W jaki sposób przyjmować zgody na udzielanie informacji?
 • Czy należy wprowadzić hasła dla identyfikacji?
 • Co kiedy pacjent nie ukończył 16 roku życia?
 • Jak postąpić, kiedy policjant prosi o informacje nt. pobytu pacjenta w placówce?
 • Jakie wprowadzić mechanizmy identyfikacji tożsamości na odległość?
 • Kto to jest osoba bliska, i jak ustalić jej tożsamość np. przez telefon?
 • Jak należy postępować, kiedy pacjent jest nieprzytomny?
 • Kogo informować, kiedy pacjent jest niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji?

Przygotowaliśmy procedurę z wzorami i wprowadzeniem

Uwzględniając wszystkie wyżej wymienione wątpliwości i pytania przygotowaliśmy merytoryczne opracowanie tematu. Opracowanie, które jednocześnie pozwala na zrozumienie aspektu prawnego związanego z udostępnianiem informacji o stanie zdrowia pacjenta, ale także opracowanie, które jest procedurą, jaką z łatwością zastosuje personel w jednostce.

Wprowadzenie

Merytoryczne omówienie przepisów regulujących zagadnienie udostępniania informacji o  stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Dzięki tej lekturze osoba korzystająca z procedury uzyskuje pełną świadomość tematu, jak i umiejętność postępowania zgodnie z prawem.

Procedura udzielania informacji o stanie zdrowia

Wzorcowa procedura regulująca kwestie związane z organizacją procesu udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów w podmiocie medycznym. Procedura przygotowana z myślą o jej użytkownikach. Innymi słowy napisana została prostym i czytelnym zrozumiałym językiem. Zawiera ona jednocześnie odpowiedzi na wszystkie wyżej wymienione pytania i określa mechanizmy właściwych zachowań personelu dla każdej sytuacji.

Schemat postępowania przy udzielaniu informacji

Dla zobrazowania procesu, jaki zachodzi, przygotowaliśmy blokowy schemat postępowania opisujący poszczególne etapy. Ułatwia to znacznie zrozumienie zagadnienia, a osobom będącym tzw „wzrokowcami” pozwoli na szybsze przyswojenie sobie prawidłowych mechanizmów zachowań.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji

Przydatny w praktyce wzór, którym posłużyć można się odbierając zgodę od pacjenta, przedstawiciela ustawowego.

Wzór karty kontrolnej przy ustalaniu tożsamości pacjenta

Wzór karty będący załącznikiem do Procedury udzielania informacji o stanie zdrowia, który pozwala personelowi na odnotowywanie konkretnych ustaleń, zgodnie z procedurą i dokumentowanie poprawności swojego działania.

Wzór karty kontrolnej przy ustalaniu tożsamości wnioskodawcy

Wzór karty będący załącznikiem do Procedury udzielania informacji o stanie zdrowia, który pozwala personelowi na odnotowywanie konkretnych ustaleń, zgodnie z procedurą i dokumentowanie poprawności swojego działania przy określaniu tożsamości osoby wnioskującej o informacje. Należy bowiem mieć świadomość tego, iż osoba wnioskująca może kontaktować się z podmiotem medycznym np. telefonicznie.