Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Szkolenie wstępne RODO dla personelu medycznego

Szkolenie wstępne z RODO dla personelu medycznego

Szkolenie wstępne RODO dla personelu medycznego

Szkolenie wstępne RODO dla personelu medycznego. Osoby zatrudnione w podmiotach medycznych realizując swoje obowiązkidodatkowo zobligowane są do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, w tym danych medycznych.

Czytaj dalej

Obciążenie zwrotne chargeback

Chargeback - obciążenie zwrotne

Obciążenie zwrotne chargeback

Obciążenie zwrotne chargeback. Co oznacza termin „chargeback”? W jakich sytuacjach i w jaki sposób można stosować tę procedurę? Czy w każdym przypadku jest ona w stanie uchronić nas przed negatywnymi konsekwencjami utraty środków pieniężnych?

Kolejny odcinek materiałów szkoleniowych ...

Do Państwa dyspozycji przekazujemy kolejny już odcinek z cyklu Materiały szkoleniowe dla pracowników. Całość naszej publikacji dostępna jest w sprzedaży w naszym Sklepie RODO.

Czym jest obciążenie zwrotne chargeback ...

Chargeback to procedura, w której bank zwraca nam środki pieniężne za transakcję dokonaną kartą płatniczą w sytuacji, gdy np. nie otrzymaliśmy usługi lub produktu za który zapłaciliśmy, nastąpiła pomyłka techniczna w rozliczeniu transakcji lub doszło do oszustwa. Procedura ta odnosi się wyłącznie do transakcji dokonanych kartą płatniczą, nie ma więc możliwości jej wszczęcia wówczas, gdy za towar zapłaciliśmy gotówką lub przelewem.  Być może mieli już Państwo styczność z mechanizmem chargeback nie wiedząc nawet, że właśnie jest stosowany. Mogło się tak np. wydarzyć, kiedy próbowaliście Państwo wypłacić gotówkę z bankomatu i pomimo prawidłowego postępowania nie otrzymaliście pieniędzy. Po złożeniu reklamacji w banku pieniądze wróciły na Państwa rachunek bankowy. Sytuacji, w których jest  uruchomiona procedura chargeback jest naprawdę dużo. Nasze konto może zostać np. obciążone przez hotel czy wypożyczalnię nieprawidłową kwotą, dana operacja w banku może zostać zaksięgowana więcej niż jeden raz, nasz karta może zostać obciążona pomimo, że  z powodów technicznych nie zdołaliśmy dokończyć procesu płatności i uregulowaliśmy już tę płatność w inny sposób, płatność uregulowano w innej walucie niż wybraliśmy, pobrano  z rachunku kwotę w innej należności niż zleciliśmy, zbankrutowało biuro podróży, w którym wykupiliśmy wakacje, itp.

Jak uruchomić procedurę obciążenia zwrotnego ...

Przed uruchomieniem procedury chargeback powinniśmy w pierwszej kolejności zwrócić się do drugiej strony (kontrahenta), ponieważ może się okazać, że zechce ona dobrowolnie zwrócić nam pieniądze za nieudaną transakcję. Jeśli jednak próba takiego porozumienia się nie uda wówczas pozostanie nam zwrócenie się do banku. Trzeba pamiętać o tym, aby zgromadzić wszelkie dokumenty związane z transakcją, które będą stanowiły dowody w sprawie.   W trakcie procedury chargeback bank może oczywiście żądać dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Co powinno zawierać zgłoszenie chargeback ...

Zgłoszenie procedury chargeback powinno zawierać w szczególności:

  • dane posiadacza karty oraz numer karty
  • informacje o transakcji, którą kwestionujemy tj.: datę i miejsce realizacji transakcji kwotę i walutę płatności
  • nazwę podmiotu akceptującego transakcję lub dokładną lokalizację terminala albo bankomatu, w którym była wykonywana operacja
  • oświadczenie, że próbowaliśmy się kontaktować się z podmiotem akceptującym transakcję i samodzielnie doprowadzić do porozumienia
  • informację czy jest się nadal w posiadaniu karty, czy też reklamacja dotyczy karty utraconej
  • określenie przyczyny reklamacji, swoich zastrzeżeń do przebiegu czy okoliczności transakcji

Opis procedur chargeback w różnych bankach

Millenium. Wniosek o zwrot środków można złożyć w siedzibie banku, poprzez TeleMillennium lub Millenet. Informacja o decyzji w sprawie zwrotu środków w ramach procedury chargeback jest przekazywana w sposób przez nas wybrany tj. drogą mailową, listową, poprzez Millenet lub sms.

PKO BP. Bank PKO zamieścił informacje dotyczące zgłaszania wszelkich reklamacji, bez wyróżnienia procedury chargeback na swojej stronie internetowej

ING Bank Śląski. Wykaz dokumentów, jakie będą potrzebne w ramach chargeback, znajduje się na podanej wyżej stronie internetowej banku. Bank informuje, że cały proces trwa zwykle do 3 miesięcy.

mBank. Wniosek o zwrot środków wystarczy złożyć telefonicznie dzwoniąc na mLinię. Zakres informacji wymaganych przy chargeback w mBanku jest dość szeroki, ale nie wykracza poza to, co jest niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacji.

Bank Pekao S.A. Na ww. podanej stronie internetowej zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące procedury chargeback. Bank przygotował specjalny formularz zawierający wszystkie konieczne informacje do zgłoszenia reklamacji. Procedura chargeback została skierowana osobno dla klientów indywidualnych i osobno dla biznesowych.

Citybank. Wniosek o zwrot środków składa się na przygotowanym przez bank formularzu. Wszelkie wymagania i sposób składania zastrzeżeń został opisany w przystępny sposób w formie pytań i odpowiedzi.

BNP Paribas Bank Polska S.A. Procedura chargeback została szczegółowo opisana na stronie internetowej banku.

Getin Bank. Na stronie internetowej zamieszczone zostały ogólne informacje dotyczące procedury chargeback. W celu skorzystania z tego rodzaju reklamacji należy się skontaktować z bankiem.

Getin Bank. Na stronie internetowej zamieszczone zostały ogólne informacje dotyczące procedury chargeback. W celu skorzystania z tego rodzaju reklamacji należy się skontaktować z bankiem.

Materiały szkoleniowe dla pracowników – Odcinek 23 – Chargeback obciążenie zwrotne

Inne materiały szkoleniowe dla pracowników

Przekazywanie do Sanepidu danych niezaszczepionych

Przekazywanie danych do sanepidu o uchylających się od szczepień

Przekazywanie do Sanepidu danych niezaszczepionych

Przekazywanie do Sanepidu danych niezaszczepionych dzieci w związku z uchylaniem się od obowiązkowych szczepień. Z uwagi na fakt, iż temat związany z legalnością przekazywania do Sanepidu danych osób uchylających się od obowiązkowych szczepień wciąż powraca, najczęściej w kontekście przekazywania danych dzieci i ich rodziców, zapraszamy do zapoznania się z niniejszym tekstem.

Jak powinna zachować się przychodnia w takiej sytuacji

Czytaj dalej

Bezlimitowe rozliczanie świadczeń w AOS

Dodatkowe świadczenie pieniężne COVID-19

Bezlimitowe rozliczanie świadczeń w AOS

Bezlimitowe rozliczanie świadczeń w AOS stało się faktem, za sprawą Zarządzenia Prezesa NFZ 116/2021/DSOZ.

Czytaj dalej

Premia za leczenie na miejscu w POZ

Czy pacjent może nie wyrazić zgody na teleporadę w POZ

Premia za leczenie na miejscu w POZ

Premia za leczenie na miejscu w POZ – Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił zarządzenie w sprawie warunków i realizacji umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Poradnie POZ, które będą leczyć i diagnozować pacjentów na miejscu,  w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, otrzymają wyższą stawkę. Zarządzenie wchodzi w życie od 25 czerwca, ale część przepisów będzie obowiązywała od 1 września

Czytaj dalej

Komunikat raportowanie ZM wymiana EDM

Komunikat raportowanie ZM wymiana EDM

Komunikat raportowanie ZM wymiana EDM -

Komunikat raportowanie ZM wymiana EDM informujemy, iż od 1 lipca 2021r. świadczeniodawcy zobowiązani będą do Raportowania Zdarzeń Medycznych oraz do Wymiany danych EDM z P1.

Czytaj dalej

Wyjaśnienia Centrum e-Zdrowia

Raportowanie Zdarzeń Medycznych Wymiana EDM - Wyjaśnienia CeZ

Wyjaśnienia Centrum e-Zdrowia

Wyjaśnienia Centrum e-Zdrowia – odpowiedzi na pytania, jakie padły w ramach Szkolenia PTR.

1

Czy jednostka – która prowadzi dokumentacje medyczną w postaci papierowej, bo nie ma warunków organizacyjno-technicznych, aby prowadzić dokumentację w postaci elektronicznej – ma obowiązek zmienić postać dokumentacji z papierowej na elektroniczną, aby zrealizować obowiązek Raportowania Zdarzeń Medycznych? Innymi słowy, czy musi to zrobić, czy też może nie jest to jej obowiązek a jedynie tylko możliwość? Czy jeśli nadal będzie prowadzić dokumentację w postaci papierowej to faktycznie nie będzie musiała Raportować ZM – bo przecież nie będzie miała dokumentacji zapisanej w formacie HL7/DICOM?

CeZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020, poz. 666)  wskazuje pewną możliwość zwłoki związaną z niedostosowaniem systemów informatycznych do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, jednakże inny przepis nakłada obowiązek raportowania zdarzeń medycznych co jest możliwe tylko jeżeli podmiot prowadzi dokumenty elektronicznie. Wynika z tego że możliwość zwłoki była czasowa i obecnie wszelkie dokumenty powinny już być prowadzone wyłącznie  w postaci elektronicznej.

Czytaj dalej

RODO na urlopie

RODO podczas wakacji

RODO na urlopie

RODO na urlopie … a może urlop od RODO. Zapewne każdy z nas wyczekuje tej chwili, kiedy rozpocznie się jego urlop wypoczynkowy. Kiedy będzie można odetchnąć od zgiełku codziennych spraw. Przypominamy jednak i ostrzegamy, nie ma urlopu od ochrony swoich danych osobowych.

Czytaj dalej

Praktyczne szkolenie dla IOD w medycynie

Praktyczne szkolenie dla IOD w medycynie

Praktyczne szkolenie dla IOD w medycynie czy tego rodzaju zajęcia są potrzebne, czy taka pomoc praktyczna inspektorom ochrony danych w placówkach medycznych będzie przydatna. Z obserwacji naszych wynika, iż potrzeby szkoleniowe ulegają zmianie. Początkowo ADO oczekiwali tego, aby wprowadza ich w realia przepisów RODO. Pozostawali w przekonaniu, że znajomość jedynie przepisów “Nowego RODO” jest dla nich wystarczająca. Z czasem zapotrzebowania uległy zmianie. Wzbudziła się świadomość konieczności zestawiania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z przepisami branżowymi. Nie należy także ukrywać tego, iż są jednostki, które ostatecznie zweryfikowały pracę swoich IOD i podjęły ruchy kadrowe. Weryfikacji pracy inspektora dokonują także pacjenci, o czym należy także pamiętać. W związku z tym, iż obserwujemy nową tendencję do tego, aby wspierać personel, realizujący zadania IOD w medycynie, przygotowaliśmy specjalną ofertę szkolenia dla IOD w medycynie.

Dla kogo jest to szkolenie ...

Nasze zajęcia przygotowaliśmy w taki sposób, aby pomogły one praktycznie kandydatowi na inspektora ochrony danych, albo też powołanemu już IOD w medycynie w rozpoznaniu swojego otoczeniu, zaplanowaniu kolejnych etapów wdrożenia, z uwzględnieniem właśnie specyfiki branżowej podmiotów medycznych.

Zapraszamy więc do udziału:

  • Inspektorów Ochrony Danych, pełniących tę funkcję w podmiocie leczniczym.
  • Osoby zainteresowane objęciem takiej funkcji IOD w placówce medycznej.
  • Szczególnie zapraszamy osoby wyznaczone na tę funkcję.

Czytaj dalej

Szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach

Szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach

Szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach

Szczepionki przeciwko COVID-19 w aptekach ogólnodostępnych. Dnia 09 czerwca 2021r., weszły w życie przepisy stwarzające możliwość wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 w aptekach ogólnodostępnych. Wydane zostało także Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 czerwca 2021r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Czytaj dalej