Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Digitalizacja dokumentacji medycznej

Digitalizacja dokumentacji medycznej

Digitalizacja dokumentacji medycznej.

Digitalizacja dokumentacji medycznej, jakie są podstawy prawne jej dokonywania, czemu służy, jakie elementy organizacyjne należy uwzględnić decydując się na jej stosowanie w praktyce podmiotu medycznego. Dla niecierpliwych wyjaśniamy, iż nie mówimy tutaj o prowadzeniu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, o czym pisaliśmy m.in. w naszym opracowaniu “Przestajemy drukować dokumentację medyczną”.

Nowe możliwości.

Zgodnie z art. 13b  Ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia [dalej Ustawa o systemie informacji] dodanym przez art. 10 pkt 5 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) możliwa jest tzw. digitalizacja dokumentacji medycznej [dalej Ustaw zmieniająca].

Czytaj dalejDigitalizacja dokumentacji medycznej

Konwent Ochrony Danych i Informacji

Konwent Ochrony Danych i Informacji 2020r.

Konwent Ochrony Danych i Informacji 2020r.

Konwent ochrony Danych i Informacji 2020r. – Proste to RODO jako honorowy partner medialny ma zaszczyt zaprosić na kolejną już IX edycję wydarzenia, które tym razem zorganizowane zostało w formie webinaru na żywo.

Praktycznie i merytorycznie.

Uczestnicy spotkają się z zaproszonymi gośćmi ze świata nauki, administracji i biznesu zajmującymi się ochroną danych i bezpieczeństwem informacji, by zgłębić wiedzę na temat stosowania RODO w praktyce, a także zastanowić się na tym, co zaktualizować w obowiązującym od dwóch lat prawie o ochronie danych osobowych oraz poznać najnowsze trendy w cyberbezpieczeństwie. Po raz pierwszy w historii Konwentu odbędzie się debata redaktorów i autorów komentarzy do RODO oraz debata ekspertów z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Pozostali patroni wydarzenia: Konwent Ochrony Danych i Informacji 2020.

Czytaj dalejKonwent Ochrony Danych i Informacji

Termin publikacji deklaracji dostępności

Termin publikacji deklaracji dostępności

Termin publikacji deklaracji dostępności

Termin publikacji deklaracji dostępności oto jest pytanie, które wciąż zadają sobie pracownicy Działów IT. Sporo zamieszania powstało w związku z interpretacjami dat, jakie zawarte zostały w treści Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). Wyjaśnimy dokładnie jaki jest termin publikacji deklaracji dostępności w postaci cyfrowej. Jakie są terminy dokonywania przeglądów już opublikowanych deklaracji dostępności. Przedstawimy także gotowe wzory deklaracji dostępności do dostosowania.

Przepisy prawa.

Ustawa z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jest aktem, który określa:

 • wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 • wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji;
 • kompetencje organu właściwego w sprawach monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy;
 • zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej;
 • postępowanie w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Czytaj dalejTermin publikacji deklaracji dostępności

Bezpieczni w czasie epidemii

Bezpieczni w czasie epidemii

Bezpieczni w czasie epidemii - Akademia NFZ.

Bezpieczni w czasie epidemii – Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował cykl filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii”, który podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19.

Bezpieczni w czasie epidemii - czyli geneza.

Bezpieczni w czasie epidemii – Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował cykl filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii”, który podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19. Od 6 miesięcy wszyscy żyjemy w nowej rzeczywistości społecznej. Na nowo definiujemy „starą” higienę, przypominamy sobie dawno zapomniane zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Dezynfekujemy otoczenie w wymiarze nie do pomyślenia jeszcze rok temu. Nikt z nas nie wie, jak długo przyjdzie nam żyć w aktywnej obecności koronowirusa. Wiemy natomiast, że potrzebujemy świadomej i skutecznej troski o siebie nawzajem.

Czytaj dalejBezpieczni w czasie epidemii

Akademia Managera Ochrony Zdrowia II

Akademia Managera Ochrony Zdrowia II

Akademia Managera Ochrony Zdrowia II

Akademia Managera Ochrony Zdorowia II – jako partner wydarzenia Proste to RODO, ma zaszczyt zaprosić na kolejną już edycję wydarzenia, które tym razem zorganizowane zostało w formie webinaru na żywo.

Realia funkcjonowania jednostek medycznych.

Jak wskazują organizatorzy, bieżący rok  postawił przed placówkami medycznymi nowe obowiązki, którym musiały sprostać. Pojawiły się także nowe ścieżki działania. Pojawienie się nowych regulacji prawnych wprowadzających dodatkowe uwarunkowania dla funkcjonowania podmiotów medycznych np. praca zdalna, rozwój telemedycyny, elektroniczna dokumentacja medyczna – sprawiło iż przed kadrą zarządzającą postawione zostały nowe wyzwania, których realizacja rozłożona jest jednak w czasie, a skutki mają długofalowe efekty. Bez wątpienia są to ogromne wyzwania organizacyjne oraz zarządcze dla kadry managerskiej podmiotów leczniczych.

Dla kogo dedykowane jest wydarzenie.

Akademia Managera Ochrony Zdrowia II to wirtualna konferencja dedykowana dyrektorom, managerom i osobom zarządzającym placówkami ochrony zdrowia. Prelegenci konferencji, to osoby zarządzające placówkami medycznymi, prawnicy oraz eksperci z zakresu organizacji, sprzedaży i marketingu w ochronie zdrowia. W trakcie prelekcji przekażą uczestnikom konferencji praktyczną wiedzę, która pomaga budować sukces nowoczesnej placówki medycznej oraz odpowiedzą na wątpliwości i pytania branży.

Kiedy odbędzie się AMOZ II.

Proste to RODO, jako partner wydarzenia informuje, iż Akademia Managera Ochrony Zdrowia II odbędzie się już w czwartek 24 września 2020r. Wirtualne zdalne zajęcia zorganizowane zostały w programie, który zrealizowany będzie od godziny 9:00 do godziny 17:00. Wystąpienia prelegentów będą uzupełnione o możliwość rozmów z ekspertami na czacie.

Jaki jest program Akademii Managera Ochrony Zdrowia.

 • Daniel Nowocin i Urszula Łaskawiec, Medidesk; Jak budować silną markę w branży medycznej pomimo kryzysu?
 • Agnieszka Rudnicka-Szymczak, Centrum e-Zdrowia (dawniej CSIOZ); E-skierowaniei Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – kolejne nowoczesne enarzędzia w systemie ochrony zdrowia
 • Prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali Wyzwania organizacyjne dla ochrony zdrowia w dobie epidemii
 • Joanna Szyman, Prezes Zarządu NEO Hospital; Chirurgia robotyczna – przełom w pracy lekarzy i w życiu pacjenta
 • Jakub Stępnowski i Urszula Łaskawiec, Medidesk; Cztery obszary działań istotne dla zwiększenia zysków placówki medycznej
 • Bartosz Pawelczyk i Krzysztof Kozik, Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.; Jak rozwinąć i bezpiecznie prowadzić placówkę medyczną – aspekty prawne

Partner wydarzenia Proste to RODO.

Dzięki współpracy z organizatorem wydarzenia nasz portal Proste to RODO, został partnerem medialnym. Z tego też względu serdecznie zapraszamy wszystkich naszych czytelników do zapoznania się z agendą Akademii, jak również do wzięcia w niej udziału.

Kup bilet.

Kontakt: Iwona Hoszko
Project Manager AMOZ: i.hoszko@amoz.edu.pl
Tel. kom.: 729 885 864
Bilety dostępne na: konferencja.amoz.edu.pl

Zasady ustalania czasu trwania izolacji domowej

Zasady ustalania czasu trwania izolacji domowej

Zasady ustalania czasu trwania izolacji domowej

Zasady ustalania czasu trwania izolacji domowej jak raportować przedłużenie izolacji przez lekarza POZ przez gabinet.gov.pl, poniżej przytaczamy wyjaśnienia, jakich udzieliło Centrum e-Zdrowie.

Nowelizacja przepisów

Zmian jest sporo, mają one charakter szczegółowy, z tego względu zachęcamy do zapoznania się z aktami prawnymi źródłowymi. W sposób istotny ułatwi to zrozumienie tematu i zasady ustalania czasu trwania izolacji domowej będą wówczas przejrzyste i łatwiejsze w stosowaniu.

Czytaj dalejZasady ustalania czasu trwania izolacji domowej

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej, to istotny dokument którego opracowanie, a przede wszystkim stosowanie, leży w interesie jednostki medycznej. Udostępnianie dokumentacji medycznej w okresie pandemii jest tematem wzbudzającym szereg kontrowersji. Na zagadnienie spojrzeć także należy z innej perspektywy aniżeli tylko i wyłącznie przez pryzmat uwarunkowań wynikających z pandemii. Dnia 15 kwietnia 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r., poz. 666). [dalej Nowe Rozporządzenie RDM] Powyższe wywołuje także konsekwencje w obszarze udostępniania dokumentacji medycznej.

Rzecznik Praw Pacjenta - wskazuje na uchybienia.

Stan faktyczny: Pacjentka upoważniła swoją córkę do wglądu do swojej dokumentacji medycznej. Zgodnie z upoważnieniem, córka pacjentki wniosła o udostępnienie dokumentacji do wglądu i wykonanie fotokopii. Szpital zobowiązał wnioskującą do złożenia pisemnego oświadczenia, ale mimo tego nie udostępnił dokumentacji medycznej.

Stan faktyczny: Pacjent wnioskował o wydanie dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego. Podmiot leczniczy udostępnił dokumentację, jednak okazała się ona niekompletna ‒ brakowało dokumentacji z przebiegu wykonanej operacji.

Błędy przy udostępnianiu dokumentacji medycznej.

 • pacjent lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na każdym etapie leczenia, a także po jego zakończeniu;
 • dokumentacja medyczna powinna w sposób określony przepisami prawa obrazować proces leczenia pacjenta;
 • z uwagi na charakter danych, które zawiera, dokumentacja medyczna podlega szczególnej ochronie, w szczególności zabezpieczeniu przed dostępem podmiotów nieuprawnionych;
 • pacjent określa formę w jakiej chce uzyskać dokumentację medyczną;
 • podczas wglądu do dokumentacji medycznej pacjent lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wykonać fotokopię własnym sprzętem audiowizualnym (aparat, telefon itp.);
 • podmiot leczniczy jest zobowiązany do realizacji wniosku o udostepnienie dokumentacji medycznej także na podstawie ustnego wniosku, zaś samo udostępnienie odbywa się bez zbędnej zwłoki;
 • określanie terminu udostępnienia dokumentacji medycznej np. od 7 do 14 dni od daty złożenia wniosku, nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa;
 • podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązane udostępnić dokumentację medyczną osobie posiadającej upoważnienie od pacjenta złożone w innym podmiocie (jeżeli upoważnienie nie obejmuje jedynie konkretnego podmiotu, w którym zostało złożone).
 • dokumentacja medyczna ma odzwierciedlać proces diagnostyczno-leczniczy pacjenta;
 • podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych i osoby dokonujące wpisów w dokumentacji medycznej mają obowiązek prowadzić dokumentację medyczną czytelnie, w porządku chronologicznym i w sposób prawidłowy dokonywać ewentualnych skreśleń
 • każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu;
 • podmiot leczniczy ma obowiązek prowadzić i przechowywać dokumentację medyczna;
 • na podmiocie leczniczym ciąży obowiązek weryfikowania czy udostępniana dokumentacja jest kompletna.

Szczegółowe informacje nt. zasad udostępniania.

Przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy na temat udostępniania dokumentacji medycznej przez podmiot medyczny zawiera ono w sobie nie tylko samą procedurę i wzory stosownych wniosków, ale także opisuje szczegółowo szereg przypadków dotyczących zagadnienia.

Zestaw dokumentów - co zwiera.

Przygotowany przez nas zestaw dokumentów składa się z nw. pozycji:

 • Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie medycznym.
 • Wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej – jak prowadzić.
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom.
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej ucznia.
 • Jak udostępniać dokumentację medyczną w okresie pandemii.
 • Bezpieczeństwo udostępniania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną np. przez email.
Zobacz szczegółowy spis treści zagadnień poruszanych przez nas w naszym opracowaniu tutaj>>>

Negatywny wynik COVID-19 warunkiem przyjęcia

Wynik ujemny COVID-19

Negatywny wynik COVID-19 warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum oraz domu pomocy społecznej

Negatywny wynik COVID-19 warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum oraz domu pomocy społecznej.

Podstawa prawna.

Zgodnie z § 12a ust. 1. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 września 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

cyt.: “(…) Do odwołania warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum oraz domu pomocy społecznej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2zmateriału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia (…)”.

Zgodnie z § 12a ust. 2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 września 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

cyt.: “(…) Podstawą do wykonania testu, o którym mowa w ust.1, jest odpowiednio skierowanie lekarza do danego zakładu albo hospicjum, albo decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, wydane na podstawie art.59 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z2019r.poz.1507, 1622, 1690, 1818i2473). Testy te są finansowane ze środków publicznych (…)”.

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie.

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie, są jednak warunki, które należy spełnić, aby otrzymać finansowanie w ww. zakresie. Taką informację przekazał Śląski Oddział Wojewódzki NFZ za pośrednictwem “Portalu świadczeniodawcy”.

Komunikat NFZ.

Jest kilka warunków realizacji.

Wysokość stawki finansowania szczepienia ochronnego.

Istnieje możliwość zawarcia umowy, w której to określona zostanie wysokość finansowania kosztów pojedynczego szczepienia przeciw grypie. Rozliczenie obejmuje koszty związane z:

 1. kwalifikacją lekarską uwzględniającą przeciwwskazania do szczepień i ocenę ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych – zebranie wywiadu lekarskiego i przeprowadzenie badania lekarskiego fizykalnego,
 2. wykonanie szczepienia przez lekarza lub pielęgniarkę,
 3. cenę szczepionki.

Tylko preparaty dopuszczone do obrotu.

Podmiot wykazuje do rozliczenia wyłącznie koszty szczepienia ww. wykonanego osobie uprawnionej, preparatem dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki podmiotu, mogą wzbudzić kontrowersje.

Podmioty, które przystąpią do realizcji programi, zobowiązane są do:

 • uzyskania zgody na piśmie osoby uprawnionej u której zostało wykonane szczepienie, na udostępnienie przez Podmiot Narodowemu Funduszowi Zdrowia i przetwarzanie przez ten Fundusz oraz ministra właściwego do spraw zdrowia informacji o osobie uprawnionej, w szczególności danych, o których mowa w pkt 4, oraz o wykonaniu szczepienia, w tym dokumentacji medycznej w tym zakresie
 • uzyskania od farmaceuty lub technika farmacji oświadczenia potwierdzającego wykonywanie zawodu w aptece lub punkcie aptecznym
 • zapewnienia dostępu osobom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub dyrektora właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia do wykonania czynności kontrolnych, do dokumentacji związanej z przeprowadzonym szczepieniem, w tym dokumentacji medycznej oraz oświadczeń, o których mowa mowa powyżej.

W jaki sposób następować będzie rozliczenie.

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie na podstawie przedstawionego przez kierownika podmiotu wykazu osób uprawnionych poddanych szczepieniu obejmującego imię i nazwisko, numer PESEL i numer prawa wykonywania zawodu, w przypadku zawodów, w których jest nadawany.

Proste to RODO.

W kontekście niżej wymienionych przepisów Rozporządzenia RODO warto zastanowić się dłużej nad treścią zapisów, jakie ujęte zostały w komunikacie.Należy także pamiętać o środkach organizacyjno technicznych służących zabezpieczeniu przekazywanych danych w celu rozliczenia usług. Za bezwzględne uznać należy w takim stanie rzeczy stosowanie zabezpieczeń kryptograficznych przesyłanych plików.

Co więc zrobić, odbierać zgody, nie odbierać.

Warto także kilka chwil uwago poświęcić zapisom art. 26 ust. 3 pkt. 2) Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent, zgodnie z którymi

cyt.: “(…) Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również: (…) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli (…)”.

cyt.: “(…) Podmiot leczniczy, z którym została zawarta umowa na realizację szczepień jest ponadto zobowiązany do uzyskania od farmaceuty lub technika farmacji oświadczenia potwierdzającego wykonywanie zawodu w aptece lub punkcie aptecznym (…)”.

Bez dokumentacji medycznej.

Być może rozwiązaniem w tej sytuacji będzie poszukanie złotego środka, tak jak zdaje się czynić Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie w komunikacie z dnia 09 września 2020r.,  wskazując, iż możliwe jest pominięcie elementu uzyskiwania od pacjenta (osoby uprawnionej) zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych z dokumentacji medycznej w zakresie informacji o wykonaniu szczepienia.

cyt.: “(…) podmiot leczniczy, z którym została zawarta umowa na realizację szczepień jest zobowiązany do uzyskania na piśmie zgody osoby uprawnionej, której zostało wykonane szczepienie na udostępnienie przez podmiot Narodowemu Funduszowi Zdrowia i przetwarzanie przez NFZ oraz Ministra Zdrowia, informacji o osobie uprawnionej w szczególności danych:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu tożsamości,
  • numer prawa wykonywania zawodu, w przypadku zawodów, w których jest nadawany (…)”

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w 2021

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w 2021

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w 2021 r.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w 2021 r. warsztaty szkoleniowe pozwalające na podniesienie swoich kompetencji w obszarze prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Fakty są takie, że nowe przepisy już obowiązują.

Problemów jest wiele, bardzo wiele.

Wciąż i ciągle w dyskusjach z zarządzającymi jednostkami medycznymi słyszalne są głosy, iż informatyzacja służby zdrowia to proces, którym nie do końca należy się martwić, że czasu na przygotowanie systemu do EDM jest dużo, że wcale nie trzeba dokonywać jakichś drastycznych zmian w oprogramowaniu. Prawda jest jednak inna. Do stosowania nowych przepisów, nowego rozporządzenia trzeba się przygotować logistycznie, organizacyjnie a przede wszystkim mentalnie.

Warsztaty szkoleniowe z prowadzenia dokumentacji medycznej.

Szkolenie skierowane jest do:

 • kadry zarządzającej podmiotami medycznymi,
 • inspektorów ochrony danych osobowych,
 • pracowników podmiotów ambulatoryjnych – lekarzy,
 • pracowników zajmujących się prowadzeniem dokumentacji, jej udostępnianiem,
 • fizykoterapeutów,
 • lekarzy i pielęgniarek prowadzących indywidualne praktyki.

Warsztaty szkoleniowe z prowadzenia dokumentacji medycznej.

Dr Jakub Rzymowski z Kancelarii adwokackiej Eurokancelaria prof. Maria Królikowska – Olczak to gwarancja satysfakcji dla Państwa. Wieloletnia praktyka trenerska poparta ugruntowaną wiedzą to gwarancja satysfakcji i zadowolenia ze szkolenia.

Uczestniczy szkolenia dowiedzą się o tym:

 • jakiego rodzaju zmiany zostały wprowadzone treścią nowego Rozporządzenia.
 • co zmieniło się we wzorach dokumentacji dotychczas stosowanej,
 • kiedy należy prowadzić dokumentację w postaci elektronicznej,
 • jakie są terminy dla wdrożenia w życie nowych przepisów,
 • co należy brać pod uwagę modernizując swój system informatyczny,
 • jak należy prowadzić nową dokumentację medyczną,
 • w jaki sposób będzie można udostępniać dokumentację medyczną,
 • jakie są mechanizmy podpisywania dokumentacji medycznej po zmianach.

20% off

Rabat

Kod rabatowy dla powracających Klientów