Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych. RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Obowiązkowe szczepienia lekarzy

Jak sprawdzić czy personel się zaszczepił

Obowiązek szczepienia lekarzy

Obowiązek szczepienia lekarzy – problem z weryfikacją, tego czy personel jednostki poddał się szczepieniu. W jaki sposób pracodawcy zatrudniający pracowników podlegających obowiązkowemu szczepieniu przeciwko COVID-19 powinni weryfikować to, czy ich personel zrealizował obowiązek szczepienia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 2398)? Czy pracodawcy mają obowiązek notyfikowania faktu uchylania się od szczepienia przez swój personel, a jeśli tak to względem jakiej instytucji? Na jakiej podstawie prawnej pracodawcy będą przetwarzali informacje (dane osobowe) o zaszczepieniu / uchylaniu się od obowiązku szczepienia swojego personelu?

Czytaj dalej

Nowe wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu

Nowe wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty

Nowe wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu

Nowe wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty określa:

  • wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
  • szczegółowe opisy dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym treści adnotacji wskazujących zakres czynności zawodowych oraz miejsce zatrudnienia i czas, na jaki zostało przyznane prawo wykonywania zawodu;
  • szczegółowe rodzaje zabezpieczenia przed przerobieniem, podrobieniem oraz użyciem przez osobę nieuprawnioną.

Czytaj dalej

Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej

Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej

Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej

Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej – zmiana przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Czytaj dalej

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19

Standardy organizacyjne opieki pieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Dnia 14 grudnia 2021r. opublikowany został projekt ww. przepisów. Faktem, jest iż tematyka legalności weryfikowania np. przez pracodawców faktu szczepienia się pracowników, była sygnalizowana wielokrotnie w tym przez Rzecznika Praw Obywatelskich, o czym pisaliśmy w naszym opracowaniu „Interwencja RPO w sprawie paszportów COVID-19„.

Czytaj dalej

Aktualne stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Aktualne stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Aktualne stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Aktualne stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. Przypomnijmy, zgodnie z art.28 Ustawy z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Czytaj dalej

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19 przypomnijmy 9 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2020r., w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz 635). Pierwotnie określono, iż rejestr tworzy się na okres 12 miesięcy. Niestety rzeczywistość pokazała, iż okres ten jest nieadekwatny, w stosunku do obecnej sytuacji. Obecnie skierowane zostało do ogłoszenia Rozporządzenie Ministra Zdrowia, przedłużające okres obowiązywania rejestru.

Aktualnie wiedza na temat transmisji wirusa SARS-CoV-2 jest wciąż niekompletna. Utrzymanie rejestru przez wskazany okres przyczyni się do lepszej kontroli potencjalnych ognisk zakażenia i pozwoli na długoterminową obserwację chorych po wypisie z oddziału intensywnej terapii lub ze szpitala.

Czytaj dalej

Nowe technologie w przetwarzaniu danych medycznych

Nowe technologie w przetwarzaniu danych medycznych

Nowe technologie w przetwarzaniu danych medycznych

Nowe technologie w przetwarzaniu danych medycznych – UODO w swoim komunikacie poinformował o organizacji konferencji poświęconej tematyce nowych technologii stosowanych w związku z przetwarzaniem danych medycznych.

Czytaj dalej

Reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w PWDL

Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w PWDL

Reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w PWDL​ – zadania, które związane są z przetwarzaniem danych osobowych, danych osobowych w zakresie szerszym niż podstawowy katalog danych określony przepisami Kodeksu Pracy. W związku z powyższym za zasadne i celowe uznać należy dokonanie aktualizacji zapisów obowiązującego RCPD poprzez dodanie odpowiedniej czynności. Warto również kilka słów uwagi poświęcić tematyce związanej z obowiązkiem informacyjnym w sytuacji przetwarzania w celu reklamacji od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w razie wojny.

Czytaj dalej

Dwuskładnikowe logowanie do gabinet.gov.pl

Logowanie dwuskładnikowe jako zabezpieczenie gabinet.gov.pl

Dwuskładnikowe logowanie do gabinet.gov.pl

Dwuskładnikowe logowanie do gabinet.gov.pl – od 22 listopada 2021r. zmieniają się zasady logowania do portalu. Zaproponowane zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji i użytkowników. Zapewne, jak większość zmian, spotkać mogą się ze swego rodzaju niezrozumieniem ze strony użytkowników. warto jednak zastanowić się nad konsekwencjami, jakie niesie np. złamanie zabezpieczenia użytkownika, na skutek czego dojść może np. do dokonania nieuprawnionego logowania albo co gorsza do dokonania konkretnych wpisów, czy zmian w systemie.

Czytaj dalej

Ważność certyfikatów po trzeciej dawce

Ważność certyfikatów po trzeciej dawce

Ważność certyfikatów po trzeciej dawce

Ważność certyfikatów po trzeciej dawce – zostaje przedłużona – jak informuje w swoim komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Czytaj dalej