Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Standardy komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi

Standardy komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi

Standardy komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi

Standardy komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi. Zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, z dniem 8 września 2023r. w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650 i 1234) wprowadzone zostały zmiany polegające na dodani art. 8d. Nowelizacja zakłada wprowadzenie do stosowania wspólnych, bezpiecznych otwartych standardów komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi.

Wspólne i bezpieczne otwarte standardy komunikacji między systemami teleinformatycznymi

Art.  8d. 

  1. Usługodawcy oraz dostawcy usług informatycznych dla usługodawców, zwani dalej „dostawcami usług informatycznych”, są obowiązani zapewniać, aby ich systemy teleinformatyczne identyfikowały się wzajemnie oraz porozumiewały się między sobą w sposób bezpieczny, zgodnie z wymogami dotyczącymi wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.

Dowiedz się więcej