Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników do organizacji związkowej w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP do organizacji związkowej – czy obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie listy imiennej pracowników zatrudnionych w związku z wystąpieniem Związków Zawodowych,  na potrzebę przeprowadzenia wyborów społecznego inspektora pracy? Czytając niniejsze opracowanie uzyskasz odpowiedz na postawione pytanie, oraz dowiesz się, jaka jest podstawa prawna do żądania przekazania imiennej listy pracowników, oraz jaka jest podstaw prawna dla jej udostępnienia przez pracodawcę.

Dowiedz się więcej

Łączy nas Pacjent tel. 800 190 590

Łączy nas Pacjent

Łączy nas Pacjent tel. 800 190 590

Łączy nas Pacjent tel. 800 190 590 – Rzecznik Praw Pacjenta wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pacjentów rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu ,,Łączy nas pacjent”. Celem projektu są wspólne działania polegające na udzielaniu wsparcia osobom zgłaszającym się na ogólnopolską, bezpłatną infolinię 800 190 590. Projekt zakłada, że pacjenci i ich bliscy kontaktujący się z Rzecznikiem za pośrednictwem Infolinii 800 190 590, będą mogli porozmawiać nie tylko ze specjalistami Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ale też dyżurującym ekspertem danej organizacji.

Dowiedz się więcej

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników. Jest to pakiet dokumentów, jakie tworzymy zmyślą o podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych osób. materiały przygotowane zostały w taki sposób, aby każdy mógł je z łatwością zrozumieć. Prosty język i przystępna forma publikacji sprawia, że pracownicy z chęcią zapoznają się z nimi. Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników gotowe do wykorzystania przez Administratorów Danych Osobowych lub Inspektorów Ochrony Danych prowadzących działania edukacyjne w firmie. Kupując nasz produkt otrzymują Państwo dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno-informacyjnych szkoleniowych, jakie tworzymy na bieżąco. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

Dowiedz się więcej

Wyciek danych pacjentów DCG Centrum Medyczne

Wyciek danych pacjentów DCG we Wrocławiu

Wyciek danych pacjentów DCG Centrum Medyczne ...

Wyciek danych pacjentów DCG Centrum Medyczne Sp. z o.o.  Jak podał portal niebezpiecznik.pl pacjenci jednego z wrocławskich podmiotów medycznych, otrzymali SMS z informacjami dotyczącymi niepokojącego zdarzenia, prowadzącego do cyt.: „naruszenia poufności danych osobowych”. 

Dowiedz się więcej

Przetwarzanie danych własnych pracowników w ramach medycyny pracy

Przetwarzanie danych przez podmioty lecznicze występujące w podwójnej roli

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych ...

Przetwarzanie danych własnych pracowników w ramach medycyny pracy. Prezes UODO skierował pismo do Ministra do spraw Unii Europejskiej  w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dalej jako: TSUE] z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. C-667/21 Krankenversicherung Nordrhein. W swoim wystąpieniu Prezes UODO odnosi się do szczególnej sytuacji, w jakiej znajdują się pracodawcy, którzy przetwarzają dane swoich pracowników, zarówno jako pracodawcy, ale także jako podmioty medyczne realizujące zadania w ramach medycyny pracy. Kwestii problematycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty realizujące zadania, jako służba medycyny pracy jest kilka. Jednym z nich jest kwestia przekazywania kierującym na badania pracodawcom informacji na temat wyników badań, jakie wykonane zostały w celu oceny zdolności danego pracownika do pracy. Kolejnym zagadnieniem, jakie ostatecznie również zostało rozstrzygnięte, jest brak podstaw prawnych, do zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przez pracodawcę z podmiotem medyczny, jaki dokonywał będzie oceny stanu zdrowia pracowników w celu oceny zdolności do pracy. Prowadzenie rejestru wydanych orzeczeń również jest zagadnieniem, może powodować problemu na gruncie ochrony danych osobowych. 

Dowiedz się więcej

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych ...

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych – w odpowiedzi na wystąpienia podejmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwo zdrowia sformułowało swoje stanowisko w sprawie. 

Streszczenie tematu ...

RPO działając na podstawie wniosków rodziców dzieci dotkniętych ciężką alergią podjął temat związany z koniecznością uregulowania zasad podawania leków, wykonywania innych czynności w odniesieniu do dzieci z chorobami przewlekłymi. Jak informuje w swoim Komunikacie RPO samo Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o uregulowaniu zasad podawania leków, za sprawą procedowania projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, jednak w odniesieniu do przedszkoli, kwestia pozostała otwartą, a w 2018 r. Minister Zdrowia cyt.: „nie widział potrzeby zmiany podejścia, choć nie wykluczał tego w przyszłości.”. Dnia 11 stycznia 2022 r. zastępca RPO Stanisław Trociuk wystąpił w sprawie do Ministerstwa Zdrowia. W odpowiedzi na ww. wystąpienie RPO otrzymał wyjaśnienia  pisemne z dnia 10 lutego 2022r., [ZPR.664.6.2022.AW]

Dowiedz się więcej

Ochrona danych pracowników w związku z nieobecnością w pracy

Ochrona danych pracowników w związku z nieobecnością w pracy

Ochrona danych pracowników w związku z nieobecnością w pracy

Ochrona danych pracowników w związku z nieobecnością w pracy – Po przeczytaniu tytułu opracowania, wielu może wydawać się, że w tym zakresie nie ma miejsca na dyskusję. Niestety nic bardziej mylnego. Rzeczywistość bowiem pełna jest przykładów praktyk, które pokazują dobitnie, jak nikła może być znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych wśród pracowników. Uprzedzam na wstępie, nie tylko pracownicy realizujący zadania w pionach kadrowych, będą tymi, którzy stosują ww. praktyki. W rzeczywistości każdy z pracowników, personelu może stać się źródłem takiego niezgodnego z prawem zachowania. Analiza tematu prowadzi mnie do wniosku, o istnieniu ogromnej i kompletnie niezrozumiałej niechęci do odchodzenia od zwyczajowych praktyk, nawet w sytuacji, kiedy świadomość ich niezgodności, w jakimś stopniu występuje. Osobliwością jest  także to, iż działania zmierzające do wyeliminowania niepożądanych działań, początkowo odnoszą sukces. Pracownicy korygują swoje zachowania według udzielanych im wskazań, ale z  czasem potrafią powrócić, do swoich utrwalanych przez lata zachowań.

Dowiedz się więcej

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu - informujące o wszczęciu postępowania sądowego - CERT wyjaśnił co należy zrobić.

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu – w minionych dniach odnotowaliśmy wzmożoną aktywność, przejawiającą się w masowym przesyłaniu korespondencji email adresowanej do podmiotów medycznych, kadry zarządzającej, lekarzy, z wykorzystaniem ich służbowych adresów poczty elektronicznej. Korespondencji jaka zawiera informację noszącą groźnie brzmiący tytuł: „Numer sądu 96/2024”.

Dowiedz się więcej

Incydent w BNP Paribas GSC

Procedura wygaszania uprawnień dla pracowników

Incydent w BNP Paribas GSC

Incydent w BNW Paribas GSC – jak informuje portal niebezpiecznik.pl w swojej publikacji z dnia 23 lutego 2024r., miało miejsce zdarzenie, które z uwagi na swój, nazwijmy to uniwersalny charakter, stanowi o powadze zagadnienia.  

Dowiedz się więcej

Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce

Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce

Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce

Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce – wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie aktualnych kluczowych dla Pacjentów kwestii problematycznych. Przedstawiamy Państwu kluczowe fragmenty wystąpienia, zachęcając jednocześnie do refleksji, nad tematem.

Dowiedz się więcej