Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura użytkowania przenośnych pamięci danych

Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych. Kolejna już decyzja Prezesa UODO nakładajaca administracyjną karę pieniężną na administratora w związku z faktem niezachowania przez niego adekwatnych do ryzyk związanych z użytkowaniem przenośnych pamięci danych – środków organizacyjnych i technicznych – szyfrowanie i testowanie zabezpieczeń. Kolejny przypadek, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem ochrony danych osobwoych polegającym na przypadkowym zagubieniu utraceniu nośnika danych (Pendrive) z zapisanymi na nim informacjami, stanowiącymi dane osobowe, które nie zostały w całości zaszyfrowane. 

Dowiedz się więcej

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu - informujące o wszczęciu postępowania sądowego - CERT wyjaśnił co należy zrobić.

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu – w minionych dniach odnotowaliśmy wzmożoną aktywność, przejawiającą się w masowym przesyłaniu korespondencji email adresowanej do podmiotów medycznych, kadry zarządzającej, lekarzy, z wykorzystaniem ich służbowych adresów poczty elektronicznej. Korespondencji jaka zawiera informację noszącą groźnie brzmiący tytuł: „Numer sądu 96/2024”.

Dowiedz się więcej

Incydent w BNP Paribas GSC

Procedura wygaszania uprawnień dla pracowników

Incydent w BNP Paribas GSC

Incydent w BNW Paribas GSC – jak informuje portal niebezpiecznik.pl w swojej publikacji z dnia 23 lutego 2024r., miało miejsce zdarzenie, które z uwagi na swój, nazwijmy to uniwersalny charakter, stanowi o powadze zagadnienia.  

Dowiedz się więcej