Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu - informujące o wszczęciu postępowania sądowego - CERT wyjaśnił co należy zrobić.

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu – w minionych dniach odnotowaliśmy wzmożoną aktywność, przejawiającą się w masowym przesyłaniu korespondencji email adresowanej do podmiotów medycznych, kadry zarządzającej, lekarzy, z wykorzystaniem ich służbowych adresów poczty elektronicznej. Korespondencji jaka zawiera informację noszącą groźnie brzmiący tytuł: „Numer sądu 96/2024”.

Dowiedz się więcej