Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników do organizacji związkowej w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP do organizacji związkowej – czy obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie listy imiennej pracowników zatrudnionych w związku z wystąpieniem Związków Zawodowych,  na potrzebę przeprowadzenia wyborów społecznego inspektora pracy? Czytając niniejsze opracowanie uzyskasz odpowiedz na postawione pytanie, oraz dowiesz się, jaka jest podstawa prawna do żądania przekazania imiennej listy pracowników, oraz jaka jest podstaw prawna dla jej udostępnienia przez pracodawcę.

Dowiedz się więcej

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników. Jest to pakiet dokumentów, jakie tworzymy zmyślą o podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych osób. materiały przygotowane zostały w taki sposób, aby każdy mógł je z łatwością zrozumieć. Prosty język i przystępna forma publikacji sprawia, że pracownicy z chęcią zapoznają się z nimi. Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników gotowe do wykorzystania przez Administratorów Danych Osobowych lub Inspektorów Ochrony Danych prowadzących działania edukacyjne w firmie. Kupując nasz produkt otrzymują Państwo dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno-informacyjnych szkoleniowych, jakie tworzymy na bieżąco. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

Dowiedz się więcej

Regulamin publikowania informacji w BIP

Procedura publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Regulamin publikowania informacji w BIP ...

Regulamin publikowania informacji w NIP. Przygotowaliśmy wzorcową procedurę opisującą zasady realizacji obowiązków wynikających z Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ale także tych określonych przepisami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Zagadnienia dotyczące kwestii realizacji obowiązku udostępniania informacji publicznej przez zobowiązane podmioty to tematyka, która często jest przedmiotem kontroli ze strony uprawnionych organów. Zdarza się także, iż w ramach uprawnień nadzorczych podmioty te przeprowadzają ankiety zawierające zapytania dotyczące m.in. tematyki publikacji w BIP. Wdrożenie i stosowanie procedury, jaką przygotowaliśmy, pozwoli na wykazanie, rozliczenie się podmiotu zobowiązanego do publikacji, z obciążających go obowiązków.

Dowiedz się więcej

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych ...

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych – w odpowiedzi na wystąpienia podejmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwo zdrowia sformułowało swoje stanowisko w sprawie. 

Streszczenie tematu ...

RPO działając na podstawie wniosków rodziców dzieci dotkniętych ciężką alergią podjął temat związany z koniecznością uregulowania zasad podawania leków, wykonywania innych czynności w odniesieniu do dzieci z chorobami przewlekłymi. Jak informuje w swoim Komunikacie RPO samo Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o uregulowaniu zasad podawania leków, za sprawą procedowania projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, jednak w odniesieniu do przedszkoli, kwestia pozostała otwartą, a w 2018 r. Minister Zdrowia cyt.: „nie widział potrzeby zmiany podejścia, choć nie wykluczał tego w przyszłości.”. Dnia 11 stycznia 2022 r. zastępca RPO Stanisław Trociuk wystąpił w sprawie do Ministerstwa Zdrowia. W odpowiedzi na ww. wystąpienie RPO otrzymał wyjaśnienia  pisemne z dnia 10 lutego 2022r., [ZPR.664.6.2022.AW]

Dowiedz się więcej

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu - informujące o wszczęciu postępowania sądowego - CERT wyjaśnił co należy zrobić.

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu

Uwaga na wezwanie sądowe z Interpolu – w minionych dniach odnotowaliśmy wzmożoną aktywność, przejawiającą się w masowym przesyłaniu korespondencji email adresowanej do podmiotów medycznych, kadry zarządzającej, lekarzy, z wykorzystaniem ich służbowych adresów poczty elektronicznej. Korespondencji jaka zawiera informację noszącą groźnie brzmiący tytuł: „Numer sądu 96/2024”.

Dowiedz się więcej

Incydent w BNP Paribas GSC

Procedura wygaszania uprawnień dla pracowników

Incydent w BNP Paribas GSC

Incydent w BNW Paribas GSC – jak informuje portal niebezpiecznik.pl w swojej publikacji z dnia 23 lutego 2024r., miało miejsce zdarzenie, które z uwagi na swój, nazwijmy to uniwersalny charakter, stanowi o powadze zagadnienia.  

Dowiedz się więcej

Ochrona danych osobowych w samorządach NIK

Kontrola NIK - ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego

Ochrona danych osobowych w samorządach NIK

Ochrona danych osobowych w samorządach NIK – dnia 22 lutego 2024r., na stronach internetowych Najwyższej Izby Kontroli opublikowane zostały wystąpienia pokontrolne. Kontrola prowadzona była w zakresie „Zapewnienie ochrony i prawidłowego przetwarzania danych, w tym danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe jednostki organizacyjne na stronach internetowych, poczcie elektronicznej oraz w związku z odbywającymi się sesjami organów uchwałodawczych.”

Dowiedz się więcej

Atak hakerski na forum dla nauczycieli

Atak hakerski na forum dla nauczycieli

Atak hakerski na forum dla nauczycieli

Atak hakerski na forum dla nauczycieli – popularny portal www.45minut.pl poinformował, kierując do swoich użytkowników komunikat za pośrednictwem email, o wystąpieniu zdarzenia, polegającego na nieuprawnionym dostępie do danych osobowych użytkowników. 

Dowiedz się więcej

Plan kontroli sektorowych UODO na 2024 rok

Plan kontroli sektorowych UODO na 2024 rok

Plan kontroli sektorowych UODO na 2024 rok

Plan kontroli sektorowych UODO na 2024 rok – w dniu dzisiejszym na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikowany został plan kontroli. Lektura planu kontroli UODO pozwala na określenie tego, jakie podmioty mogą liczyć się z tym, iż ich działalność  poddana zostanie kontroli. Plan kontroli określa także zakresy działań, obszary, które podlegać będą kontroli.

Dowiedz się więcej

Czym jest oszustwo na BLIKa

Czym jest oszustwo na BLIKa

Czym jest oszustwo na BLIKa

Czym jest oszustwo na BLIKa – aby uzmysłowić sobie problematykę warto wskazać na najczęściej i najchętniej stosowane formy ataków przez przestępców. Każdy z nas powinien, dla swojego dobra, posiadać wiedzę na ten temat. Tylko wtedy będziemy mogli rozpoznać podejrzane działania oszusta oraz obronić się przed nimi.

Dowiedz się więcej