Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Specjalista do spraw rozliczeń z NFZ – audyt poprawności rozliczeń z NFZ

Original price was: 999,00 zł.Current price is: 799,00 zł.

Specjalista do spraw rozliczeń z NFZ – audyt poprawności rozliczeń z NFZ

Nasz specjalista do spraw rozliczeń z NFZ w ramach zamówionej usługi audytu poprawności rozliczeń z NFZ dokona sprawdzenia. Oceni stopień poprawności prowadzenia rozliczeń z NFZ. Wskaże możliwe przyczyny, jakie generują błędy. Przede wszystkim jednak przygotuje dla Państwa indywidualny plan naprawczy. Plan który określać będzie działania konieczne do podjęcia i wdrożenia. Specjalista do spraw rozliczeń z NFZ może wesprzeć także personel jednostki. Z roku na rok NFZ oferuje świadczeniodawcom rozliczanie nadwykonań, z czego wielu jednak nie korzysta. Z cała odpowiedzialnością informujemy  iż nieprawidłowo rozliczone z NFZ nadwykonania – nie zostaną rozliczone, środki nie zostaną Państwu wypłacone, pomimo, iż świadczenia zostały faktycznie wykonane. 

Kto powinien przeprowadzić audyt poprawności rozliczeń:

 • jednostki nie wypracowujące kontraktu zawartego z NFZ
 • jednostki realizujące nadwykonania i nie otrzymujące z tego tytułu wynagrodzenia,

Zamawiają Państwo tylko jeden audyt a otrzymują dodatkowo ofertę współpracy.

 • Wynikiem przeprowadzenia audytu wewnętrznego jednostki jest opracowanie indywidualnego planu działania.
 • Nasz zespół może jednak zając się podjęciem wdrożenia i zrealizowania opisanych działań naprawczych. Z tego względu przedstawimy Państwu także ofertę związaną z poprawą jakości rozliczeń z NFZ i stałą współpracą w tym zakresie.

Wykonawca: Informatyka-Serwis
Zasięg: bez ograniczeń
Rodzaj usługi: Audyt poprawności rozliczeń z NFZ
Dodatkowe korzyści:
Oferta i wycena dla stałej współpracy w zakresie prowadzenia rozliczeń z NFZ.

Opis

Specjalista do spraw rozliczeń z NFZ – audyt poprawności rozliczeń z NFZ

Praca osoby będącej specjalista do spraw rozliczeń z NFZ wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością, rzetelnością i kompetencjami. Przyjęty system kontraktowania oraz metody walidacji i weryfikacji w sposób precyzyjny pokazują popełnione błędy. W przypadku problemów bądź wątpliwości związanych z weryfikacją świadczeń jednostki medyczne często stają przed wyborem. Albo w sposób prawidłowy wykonają zadania związane z rozliczaniem świadczeń z NFZ, albo zatrudnią specjalistę ds. rozliczeń z NFZ.

Osoba odpowiedzialna za poprawność rozliczeń z NFZ to czysty zysk.

Wiele jednostek popełnia podstawowy błąd w zarządzaniu procesem rozliczeń z NFZ. Albo nie posiadają służb odpowiedzialnych za rozliczenia, albo posiadają pracowników do rozliczeń z NFZ, którzy nie podnoszą swoich kompetencji. Stwierdziliśmy i duża grupa jednostek i specjalistów do rozliczeń z NFZ nie śledzą nawet Komunikatów DSOZ.  W konsekwencji prowadzi do powstawania sytuacji, w których jednostki ponoszą realne straty finansowe.

Wykonaj audyt poprawności prowadzenia rozliczeń z NFZ.

Wyniki, naszego audytu mogą być dla Państwa zaskoczeniem. Z doświadczenia wiemy, iż większość jednostek jest nieświadoma tego, jak ogromne straty ponosi prowadząc rozliczenia w sposób nieprawidłowy.  Nasz specjalista do spraw rozliczeń z NFZ po wnikliwej weryfikacji sposobu prowadzenia rozliczeń w Państwa opracuje plan naprawczy.

Fatalny wynik audytu błędy w rozliczeniach z NFZ i co dalej.

Oddelegowany przez nas specjalista ds. rozliczeń z NFZ jest w stanie wdrożyć w życie i zrealizować opracowany plan naprawczy. Dzięki temu jednostka uzyska płynność w funkcjonowaniu. Przy stałej współpracy z nami oferujemy w szczególności:

 

 • Opracowywanie systematyczne raportów statystycznych, rozliczeniowych.
 • Przygotowanie kolejek oczekujących i ich sprawozdawanie.
 • Wystawianie rachunków (faktur), a także korekt.
 • Systematyczne i rzetelne poprawianie błędów w sprawozdawczości.
 • Przedstawianie zarządowi sprawozdania z wykonania kontraktu z NFZ.
 • Śledzimy na bieżąco i analizujemy wspólnie z naszym zespołem prawnym komunikaty oraz informacje podawane przez NFZ kierowane do świadczeniodawców.
 • Monitorujemy zmieniające się przepisy prawa branżowego mające istotne znaczenie dla funkcjonowania jednostki odnoszące się w szczególności do zagadnienia rozliczeń zakontraktowanych świadczeń.
 • W ramach stałej obsługi rozliczeń z NFZ informować będziemy także Państwa o nowych konkursach ogłoszonych przez NFZ. Pozwoli to na przygotowanie oferty w odpowiednim czasie.
 • Prowadzimy także z NFZ ustalenia i uzyskujemy kluczowe dla Państwa wyjaśnienia dotyczące bieżącej działalności. Jesteśmy w stanie także przygotowywać pisma do NFZ dotyczące np. kwestii zabezpieczenia środków finansowych, bilansowania umów, wypłaty nadwykonań i innych mających bezpośredni wpływ na prawidłowe rozliczanie kontraktu z NFZ