Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak wykonać Audyt bezpieczeństwa informacji KRI

599,00 

Jak wykonać Audyt bezpieczeństwa informacji KRI.

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleniową w ramach której nasi eksperci zaprezentują Państwu, w jaki sposób zgodnie z prawem i prawidłowo można wykonać samodzielnie Audyt bezpieczeństwa informacji KRI.

Zestaw dokumentów szkoleniowych.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma niezbędne wsparcie szkoleniowe, oraz precyzyjne instrukcje pozwalające na samodzielne wykonanie Audyty bezpieczeństwa informacji KRI. Naturalnie uczestnicy warsztatów otrzymają także zestaw niezbędnych dokumentów kontrolnych, składających się z odpowiednich list kontrolnych tzw. checklist, pismo kontrolnych oraz protokołów pokontrolnych.

Dla chętnych nowość możliwość zakupu Nagrania VIDEO.

Mają Państwo możliwość skorzystania z dodatkowej opcji, jaką jest zakup nagrania ze szkolenia. Pozwala to na jego odtworzenie w dowolnym dogodnym dla Państwa momencie, przez co z łatwością można wrócić do danego zagadnienia już w trakcie realizacji zadań audytowych. Otrzymują Państwo naturalnie także komplet dokumentacji pozwalającej na samodzielne wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji KRI.

Opis

Jak wykonać Audyt bezpieczeństwa informacji KRI.

Audyt KRI bezpieczeństwa informacji. Zagadnienia związane z tematem utrzymania i eksploatacji systemu bezpieczeństwa informacji opisane zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych [dalej KRI]

Audyt bezpieczeństwa należy obowiązkowo powtarzać.

Zgodnie z §20 ust. 1 KRI podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i  eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących działań zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.

Kto jest uprawniony do wykonania Audytu KRI.

Audytor wewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa informacji powinien cechować się przede wszystkim: dobrą znajomością zagadnień IT; zagadnień bezpieczeństwa informacji; zagadnień związanych z ryzykiem oraz umiejętnością współpracy; wyrażania opinii, a ponadto komunikatywnością, dociekliwością i asertywnością.

Doskonale sprawdzą się w roli audytora wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa informacji:

 • informatycy;
 • administratorzy systemów informatycznych;
 • inspektorzy ochrony danych;
 • pracownicy działu audytu i kontroli.

Korzyści płynące z realizacji audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji:

 • obiektywna ocena wdrożonych w podmiocie polityk bezpieczeństwa informacji oraz funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • poszerzanie świadomości kierownictwa podmiotu w zakresie ryzyk i podatności systemu bezpieczeństwa informacji,
 • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • uzyskanie wytycznych i zaleceń względem stosowanych środków technicznych
  i organizacyjnych dla ochrony danych i informacji,
 • wzmocnienie sytemu ochrony danych osobowych w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • Przygotowanie podmiotu do kontroli organów uprawnionych do wykonywania kontroli w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Dokumentacja ze szkolenia

Realizacja audytu

 • Samoocena – Ankieta dotycząca działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych
 • Samoocena – Zestawienie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych
 • Audyt bezpieczeństwa informacji
 • Zestawienie dokumentów stanowiących SZBI

Zakończenie audytu

 • Pismo do kierownika jednostki w sprawie przekazania sprawozdania
 • Pismo w sprawie zwołania narady zamykającej
 • Protokół z narady zamykającej zadanie audytowe
 • Sprawozdanie z audytu wewnętrznego

Zakończenie audytu

 • Pismo do kierownika jednostki w sprawie przekazania sprawozdania
 • Pismo w sprawie zwołania narady zamykającej
 • Protokół z narady zamykającej zadanie audytowe
 • Sprawozdanie z audytu wewnętrznego

Instrukcja wykonania Audytu Bezpieczeństwa Informacji KRI

 • Wprowadzenie do instrukcji.   
 • Rozdział 1 – KRI- co to i kogo dotyczy?   
 • Rozdział 2 – Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.   
 • Rozdział 3 – Cel, dobre praktyki i przygotowanie audytu.   
 • Rozdział 4 – Realizacja audytu.   
 • Rozdział 5 – Zakończenie audytu.   
 • Podsumowanie.
   10

Jak zgłosić uczestnika na szkolenie ...

Zgłoszenie internetowe

TAK!
Kliknij w ikonę koszyka i podaj dane zamawiającego. Automatycznie otrzymasz Fakturę VAT.

Zgłoszenie telefoniczne

TAK!
Wystarczy, że do nas zadzwonisz i podasz dane niezbędne do rejestracji na szkoleniu.
tel. 694 49 240

Formularz zgłoszeniowy

TAK!
Pobierz formularz zgłoszeniowy, kliknij w ikonę powyżej a następnie prześlij wypełnione zgłoszenie na
biuro@prostetorodo.pl

Jak zapłacić za szkolenie ...

Przelew tradycyjny

Faktura VAT z 7-dniowym terminem płatności od razu wysyłana jest na email

Przelewy 24

Faktura VAT wysyłana jest na email

Zwolnienie z VAT

Aby skorzystać ze zwolnienia
(art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit c Ustawa o podatku od towarów i usług)
pobierz i wypełnij oświadczeniem dot. podatku od towarów i usług oraz prześlij je do nas na adres email
biuro@prostetorodo.pl

Informacje dodatkowe

Wybierz termin szkolenia:

26.11.2020r., 26.01.2021r., 18.05.2021r., 28.09.2021r., 25.10.2021r., 13.12.2021r., 24.01.2022r., 24.05.2022 r., 12.09.2022r., 15.11.2022r., 22.12.2022r., 28.02.2023r., 12.06.2023 r., 14.09.2023 r., Nagranie VIDEO + materiały