Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

RCPD – Obsługa kandydatów wnioskowanie do Rejestru z dostępem ograniczonym

49,00 

Stwórz swój własny RCPD z elementów, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie.

To proste wybierasz odpowiednie rodzaje czynności, które następnie zamieszczasz w swoim RCPD. Są to gotowe przygotowane przez nas opracowania, zawierające szczegółowe dane, jakie powinny znajdować się w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych.

Nazwa czynności:

OBSŁUGA KANDYDATÓW – w związku z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 13 maja 2016r., o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Autor: Dominik Spałek
Format pliku: edytowalny
Konsultacja telefoniczna: TAK
Format pliku: Edytowalny MS Excell

Opis

RCPD – Obsługa kandydatów wnioskowanie do Rejestru z dostępem ograniczonym.

Pozyskiwanie danych z rejestru sprawców na tle seksualnym jest obowiązkiem niektórych pracodawców. Niestety jednak obowiązek ten zdarza się, iż nie jest prawidłowo realizowany. Zwrócić należy uwagę, iż zmianie uległ tryb pozyskiwania takich danych, jak i sposób zakładania konta użytkownika.

Z czego wynika taki obowiązek.

Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862 ze zm.) [dalej Ustawa OPZPS] cyt.: „(…) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (…)”.

Jaki jest zakres obowiązków.

Obowiązkiem pracodawcy i organizatora zawierającego stosunek pracy albo dopuszczającego do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, jest pozyskanie danych na temat danego kandydata, czy została wpisana w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Zmiany w obecnie obowiązujących przepisach.

Zmienia uległ zakres danych, jakie wnioskujący musi podać celem pozyskania danych z rejestru. Zasadą stało się podawanie we wniosku jedynie numeru PESEL osoby wyszukiwanej. Dopiero w sytuacji, kiedy takiego numeru nie podano, wnioskodawca podaje dane określonych w pkt. od 1 do 6. Niestety pozostało „nazwisko rodowe”.

Stwórz swój własny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych.

RCPD – Obsługa kandydatów wnioskowanie do Rejestru z dostępem ograniczonym jest jedną z czynności opisaną w naszym RCPD. Jesteśmy jednak w stanie przygotować i dostarczyć kompletny rejestr pod indywidualne zamówienie. Możesz także kompletować swój własny RCPD z dostarczanych przez nas cząstkowo produktów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „RCPD – Obsługa kandydatów wnioskowanie do Rejestru z dostępem ograniczonym”