mgr Dominik Spałek

Tak! Ten Inspektor Ochrony Danych

może pracować dla Ciebie

Ekspert - Dominik Spałek

O mnie

Inspektor Ochrony Danych Częstochowa – posiadam przygotowanie zawodowe oraz doświadczenie praktyczne w obszarze prawa pracy i ochrony danych osobowych, w tym danych medycznych. Doświadczenie, jakie pozyskuję w kontaktach z podmiotami medycznymi, pacjentami oraz zapleczem informatycznym, obsługującym podmioty z branży ochrony zdrowia, pozwala mi na skuteczne rozwiązywanie bieżących problemów jednostek. Jestem założycielem i prowadzę portal tematyczny dla podmiotów medycznych poświęcony ochronie danych osobowych i medycznych Proste to RODO.

Uniwersytet Łódzki
1997-2002 mgr prawa, na Wydziale Prawa i Administracji

Inspektor Ochrony Danych
2012 – do nadal obsługa podmiotów medycznych w zakresie ochrony danych osobowych w tym danych medycznych, pełnienie funkcji ABI/IOD w PWDL przygotowywanie i wdrażanie dokumentacji, prowadzenie audytów i szkoleń, reprezentowanie względem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informatyka-Serwis Częstochowa
2012 – do nadal obsługa prawna w zakresie zagadnień prawa medycznego w obszarze ochrony zdrowia, przygotowywanie opinii, opracowywanie dokumentów związanych z EDM.

Biuro Prawne ZR Częstochowskiego
2006 – 2012 udzielanie konsultacji w zakresie prawa pracy, prowadzenie negocjacji z organizacjami związkowymi, opracowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, UZP.

Korzyści dla ADO

Zaoszczędzony czas i nerwy.
Czas w biznesie jest najcenniejszy. Zlecając zadania Inspektora Ochrony Danych ekspertowi przedsiębiorstwo nie musi angażować czasu pracy swoich pracowników na wdrożenie RODO. Nie da się ukryć, iż nerwy i stres, również omijać będą takiego ADO.

Oszczędności finansowe.
Pamiętać należy, iż brak wdrożenia wygenerować może realne straty finansowe dla przedsiębiorstwa, dlatego prawidłowe wdrożenie RODO, jest drogą do oszczędności w budżecie firmy. Zwiększona ochrona przed ryzykiem pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej, czy cywilnej.

Pomoc w kryzysowych sytuacjach.
Inspektor Ochrony Danych dostępny jest dla ADO w kryzysowych sytuacjach wymagających jego interwencji. takich sytuacji nie brakuje w codziennej działalności firm w każdej branży.

Spokój, jak na urlopie.
Zlecenie ekspertom obsługi w zakresie RODO pozwala przedsiębiorcy skupić się na bieżącej działalności. Przedsiębiorca może robić to co do niego należy oraz to co przynosi mu zyski.

Zadania IOD

 • informowania Klienta, jako administratora danych osobowych oraz pracowników, współpracowników, osoby zatrudnione u Klienta które przetwarzają dane osobowe względem których jest administratorem danych osobowych, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie Klientowi w tych spawach,
 • monitorowania przestrzegania u Klienta Rozporządzeni RODO oraz obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz  Regulaminu RODO w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
 • udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia RODO,
 • Inspektor zobowiązany jest do aktywnego włączenia w proces konsultacji, w formie doradczej lub wykonawczej m.in. faktu, czy należy przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych, metodologii przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, faktu, czy należy przeprowadzić wewnętrzną ocenę skutków dla ochrony danych czy też zlecić ją podmiotowi zewnętrznemu, zabezpieczeń (w tym środków technicznych i organizacyjnych) stosowanych do łagodzenia wszelkich zagrożeń praw i interesów osób, których dane dotyczą, prawidłowości przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych i zgodności jej wyników z wymogami ochrony danych (czy należy kontynuować przetwarzanie czy też nie oraz jakie zabezpieczenia należy zastosować),
 • współpraca z organem nadzorczym (UODO),
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

FAQ

Audyt RODO

Czy IOD wykona analizę tego, co już zrobiliśmy w naszym przedsiębiorstwie, i uwzględni w swoich pracach?

TAK

"(...)Zawsze uwzględniam przy wdrożeniu rozwiązania, które są stosowane, pod warunkiem, iż wdrożone zostały w sposób prawidłowy.(...)".

Dokumentacja RODO

Czy IOD przygotuje gotową do wdrożenia dokumentację dotyczącą ochrony danych w naszym przedsiębiorstwie?

TAK

"(...)Oczywiście, że tak, we współpracy z Państwem przygotowywane są dokumenty, które następnie są stosowane w praktyce. IOD ponadto opiniuje bieżące projekty w firmie.(...)".

Urząd Ochrony
Danych Osobowych

Czy IOD także będzie prowadził rozmowy, jeśli zadzwonić UODO z jakimiś pytaniami, albo wpłyną wnioski do firmy dotyczące danych osobowych?

TAK

"(...)Naturalnie zadaniem IOD jest pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego. IOD także zaangażowany jest w prowadzenie korespondencji z podmiotami danych czy wyjaśnianie incudentów bezpieczeństwa.(...)".

POMOC

Czy IOD będzie nam pomagał w bieżących sprawach? Czy będzie jakiś kontakt z Inspektorem?

TAK

"(...)Oczywiście, IOD, powinien być angażowany także, jako doradca przy realizacji codziennych zadań podmiotu. Decydując się na współpracę zawsze oczekuję takiego mnie traktowania.(...)".

Współpraca z IOD

Zapraszamy do nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług w obszarze ochrony danych osobowych w tym danych medycznych. Ofertę kierujemy w szczególności do podmiotów medycznych, ale z uwagi na to, iż dysponujemy w ramach Zespołu Proste to RODO ekspertami z różnych branż biznesowych jesteśmy w stanie realizować różnego rodzaju zlecenia.

 • Rozmowa

  Celem będzie ustalenie oczekiwań wdrożeniowych. Zaproponujemy wstępną wycenę usługi.

 • Spotkanie

  Przystępujemy do Wstępnego Audytu Wdrożeniowego. Określamy plan działania.

 • Realizacja

  Przystępujemy do prac w zespole wyznaczonym do projektu.

 • Finał

  Prezentacja zrealizowanych zadań. Wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania systemu.

Kontakt

Dominik Spałek
tel. 694 494 240
biuro@prostetorodo.pl

Inspektor Ochrony Danych IOD Częstochowa

Proszę o kontakt zwrotny ...

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul.Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42-200 Częstochowa, NIP:9491984104, REGON:368912262. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.prostetorodo.pl zachęcamy do zapoznania się z nią