Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Proste to RODO w medycynie audyty, wdrożenie, szkolenia, wzory, bezpłatny komentarz.

Proste to RODO w medycynie. Mamy świadomość tego, jak trudno jest pozyskać pomoc we wdrożeniu przepisów RODO. Wiemy także, jak trudno jest zapisać się na merytoryczne szkolenia z ochrony danych osobowych. Z tego względu zapraszamy do współpracy z nami. Proste RODO to przede wszystkim nasz zespół ekspercki. Ze względu na fakt, iż posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie jesteśmy w stanie przygotowywać indywidualnie opracowane wzory dokumentów. Udzielamy także wyczerpujących odpowiedzi na pytania. 

Znajdź to, czego szukasz ...

Przygotowujemy merytoryczne opracowania i poradniki RODO. Wszystko to w odpowiedzi na zapotrzebowania naszych Partnerów. Służymy naszą pomocą we wdrożeniu i stosowaniu w praktyce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

GDPS Standard - narzędzia do wdrożenia RODO

Narzędzia do wdrażania RODO w firmie - GDPS Standard

Dzięki aplikacji Good Data Protection Standard zyskujesz unikalną w skali kraju możliwość certyfikacji zgodności z RODO. Certyfikacja przy użyciu Good Data Protection Standard jest bezstronnym i obiektywnym dowodem spełnienia przez przedsiębiorstwo wymagań RODO. Dzięki niej uzyskuje się wiarygodne potwierdzenie swojej dbałości o dane osobowe, które można wykorzystywać w relacjach biznesowych.

Komentarz RODO - Tom I

Komentarz RODO – Tom I autorstwa dr Jakuba Rzymowskiego. Proste to RODO umożliwia nieodpłatne pobranie Tomu I książki pt.: “RODO – GDPR. Przedmiot i cele. Zakresy. Prawa i Wolności. Definicje”. Recenzja naukowa: Profesor zwyczajny Doktor habilitowany Zdzisław Brodecki. Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. "(...)Prawnik – każdy prawnik – sprawuje pewną władzę. Istotą tej władzy jest to, że prawnik dokonuje interpretacji przepisu. Powinno to rodzić świadomość związanej z tym odpowiedzialności(...)".

Proste to RODO - gorące tematy.

Obowiązki RODO w PPK - klauzula informacyjna RCPD

RODO w PPK. Jakie dokumenty należy wdrożyć w firmie

Pakiet dokumentacji RODO, jaką należy wdrożyć rozpoczynając proces przygotowania do realizacji obowiązków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Pakiet zawiera klauzulę informacyjną dla PPK oraz opis czynności do RCPD.

Audyt RODO - uniwersalna lista kontrolna audytowa

Jak przeprowadzić Audyt zgodności z RODO

W jaki sposób przeprowadzić poprawnie audyt zgodności z RODO. Gotowa lista pytań kontrolnych opracowana przez dr Jakuba Rzymowskiego. Praktyczne narzędzie w pracy IOD i ADO.

Prawa i wolności na gruncie RODO - bezpłatny webinar

Zestawienie praw i wolności na gruncie RODO
dr Jakub Rzymowski

Zestawienie praw i wolności na gruncie RODO, jako gotowy materiał do wykorzystania przy ocenie ryzyka, realizowanej na gruncie RODO, przy dokonywaniu oceny wagi naruszenia praw i wolności na gruncie RODO, wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność odniesienia się do praw i wolności osób fizycznych.

Klauzula Informacyjna PZP Zmiana Ustawy PZP

Pakiet dokumentów aktualizujących RCPD i Klauzula Informacyjna w PZP

Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wymusza na ADO dokonanie aktualizacji dokumentacji w obszarze RODO poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści zapisów prowadzonego RCPD, jak również poprzez aktualizację klauzul informacyjnych, za pośrednictwem, których realizują oni obowiązek informacyjny RODO.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenia:

Jak prawidłowo wykonać audyt bezpieczeństwa informacji KRI

Jak przeprowadzić Audyt bezpieczeństwa informacji KRI

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma niezbędne wsparcie szkoleniowe, oraz precyzyjne instrukcje pozwalające na samodzielne wykonanie Audyty bezpieczeństwa informacji KRI. Naturalnie uczestnicy warsztatów otrzymają także zestaw niezbędnych dokumentów kontrolnych, składających się z odpowiednich list kontrolnych tzew. checklist, pismo kontrolnych oraz protokołów pokontrolnych.

Szkolenie zdalne ochrona danych w gabinecie lekarskim

VIDEO - Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim

Ochrona danych w gabinecie lekarskim, szkolenie dla personelu medycznego. Webinar w formie video do wykorzystania przez IOD. VIDEO do przeprowadzenia zdalnego szkolenia. Prowadzący mgr Magdalena Waszak, mgr Dominik Spałek.

Jak przygotować podmiot medyczny do prowadzenia dokumentacji elektronicznej EDM

VIDEO- Jak przygotować system informatyczny do EDM

Praktyczny poradnik VIDEO o tym, jak przygotować system informatyczny do prowadzenia do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Prowadzący mgr inż. Michał Kubik.

Szkolenia dla oświaty Mariusz Stasiak vel Stasek

VIDEO - Praktyczne warsztaty szkoleniowo RODO dla oświaty. Wybrane najistotniejsze zagadnienia

Wybrane najciekawsze zagadnienia poświęcone tematom RODO i nie tylko z branży oświatowej. Bogaty program, interesujące i praktycznie przydatne materiały dla IOD ADO w oświacie.

Rekrutacja do placówki oświatowej 2021/2022

VIDEO - Rekrutacja do placówek oświatowych 2021/2022

Rekrutacja do placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, poświęcone w całości tematyce “Rekrutacja zgodna z RODO” Prowadzący Mariusz Stasiak vel Stasek.

Jak prowadzić BIP - webinar nagranie VIDEO

VIDEO- Jak poprawnie prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej

Nagranie VIDEO w ramach którego wyjaśniane są kluczowe zagadnienia pozwalające na poprawne, zgodne z prawem prowadzenie BIP. Prowadzący Mariusz Stasiak vel Stasek.

Najciekawsze tematy w medycynie:

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym

Depozyt a RODO Jak uregulować kwestie depozytu w podmiocie medycznym

Aktualizacja RCPD . Przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem depozytu w podmiocie medycznym. W jaki sposób wezwać do odbioru rzeczy wartościowych z depozytu, aby nie naruszyć RODO.

Obowiązkowa Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - od kiedy EDM

Dokumentacja w postaci elektronicznej.

Poznasz przepisy regulujące obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej od 1 stycznia 2021r. Dowiesz się, jakie dokumenty należy prowadzić w kwalifikowanej postaci EDM. Wyjaśnimy także, jakie rodzaje skierowań nalezy wystawiać elektronicznie od 8 stycznia 2021r.

Jak wdrożyć dokumentację medyczną elektroniczną

Pakiet dokumentów pozwalających na wdrożenie EDM od 01.01.2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zabezpieczenie dokumentacji medycznej wymaga opracowania, wdrożenia i stosowania określonych dokumentów.

Jak wdrożyć RCPD w jednostce medycznej

Wzór RCPD dla jednostki medycznej.

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla podmiotu medycznego, przychodni, lekarza, gabinetu. Wypełniony wzór oraz wsparcie merytoryczne w postaci konsultacji online we wdrożeniu w praktyce. Gotowa dokumentacja w postaci RCPD dla PWDL.

Materiały edukacyjne na szkolenia rodo dla pracowników

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników

Skuteczna pomoc dla IOD realizującego szkolenia dla personelu ADO. Broszury informacyjne przygotowane czytelnym i zrozumiałym językiem pozwalające pracownikom na zrozumienie trudnych zagadnień RODO.

Jak udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta

Procedura udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów

Kompletna dokumentacja opisująca zasady udzielania informacji na temat stanu zdrowia pacjentów wraz z Procedurą udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz wzorami pomocniczymi.

Jakie są podstawy prawne stosowania monitoringu wizyjnego w pomiotach medycznych

Monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych.

Monitoring wizyjny w podmiotach medycznych. Jak zgodnie z prawem wprowadzić monitoring wizyjny w jednostce medycznej, jakie są jego rodzaje.

Objaśnienia prawne dotyczące dokumentacji medycznej

Objaśnienia prawne Rzecznika Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna.

Objaśnienia prawne Rzecznika Praw Pacjenta oraz Kompendium wiedzy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej. Wzory procedur oraz oświadczeń. Liczne praktyczne przykłady.

Najciekawsze tematy w oświacie.

Zamknięcie przedszkoli i żłobków

Zamknięcie przedszkoli, żłobków i szkół. Wniosek o organizacje zajęć w żłobku, przedszkolu, szkole.

Dnia 26 marca 2021 ukazały się dwa rozporządzenia, które wprowadzają zawieszenie zajęć stacjonarnych w żłobkach, przedszkolach i szkołach, jednak wprowadzone zostały również wyjątki. Są jednak konkretne wyjątki pozwalające na zorganizowanie zajęć w żłobku, przedszkolu, szkole.

Monitoring w podmiotach leczniczych, kiedy jest dopuszczalny, jakie przepisy określają zasady stosowania monitoringu w PWDL

Monitoring w szkole. Zestaw dokumentów pozwalających na wdrożenie.

Kompletny zestaw dokumentów pozwalających na wdrożenie monitoringu wizyjnego w szkole. RCPD. Analiza ryzyka. Lista kontrolna. Konsultacja i uzgodnienia. Oświadczenia pracowników. Zapisy do regulaminu. Regulamin monitoringu. Klauzula informacyjna.

Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole

Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole.

Omówienie podstawowych zasad związanych z opieką zdrowotną nad uczniami w szkole. Jakie są obowiązki dyrektora, organu prowadzącego i podmiotu medycznego.

RCPD dla podmiotów medycnzych

Kompletny wypełniony RCPD dla szkoły podstawowej.

Wzór RCPD dla jednostek oświatowych, szkół podstawowych. Wypełniony rejestr w postaci edytowalne, przygotowany do wdrożenia.

Zespół ekspertów RODO / medycyna / oświata /

Jeśli więc potrzebujecie Państwo kompleksowego wsparcia w zakresie wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych, konsultacji wybranego zagadnienia, dzięki pomocy naszego zespołu Proste to RODO uzyskacie Państwo potrzebną pomoc albowiem Proste RODO w medycynie to baza wiedzy i doświadczenia praktycznego.

dr Jakub Rzymowski

5/5

Jakub Rzymowski doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ, jak i w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autor licznych publikacji poświęconych tematyce ochrony danych w tym danych osobowych. Ekspert w zakresie ochrony danych medycznych. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy dotyczącej ochrony osobowych danych medycznych w prawie polskim i w Dyrektywie 95/46/WE. Ceniony i lubiany wykładowca i trener, członek Zespołu Proste to RODO. Dr Jakub Rzymowski Od około 20 lat związany z europejskim prawem nowych technologii. Zajmuje się w swojej pracy prawnymi aspektami informatyzacji administracji i ochrony zdrowia. W zakresie jego zainteresowań zawodowych leżą: prawo nowych technologii, informatyzacja, ochrona danych osobowych, podpis elektroniczny, dokumentacja medyczna, prawo archiwalne, prawo autorskie. Zajmuje się również teorią prawa, opracował własną metodę wykładni (Etapowa Analiza semantyczna), ułatwiającą zrozumienie przepisów. Magisterium uzyskał z nauk prawnych, studia podyplomowe ukończył z informatyki, doktorat napisał o ochronie osobowych danych medycznych w prawie polskim i prawie UE. Obecnie kończy komentarz do RODO. Pracownik dydaktyczno-naukowy dwóch uczelni. Autor i współautor publikacji. Naukowiec, teoretyk prawa, praktyk, szkoleniowiec (od 2005 roku). Współpracuje z Kancelarią Adwokacją Eurokancelaria prof. M. Królikowska-Olczak. Twórca prawniczych narzędzi, np. do oceny ryzyka.

r-pr Maciej Gawroński

5/5

Maciej Gawroński. Radca prawny, autorytet prawa ochrony danych osobowych, IT, cyberbezpieczeństwa, własności intelektualnej i prawa gospodarczego, ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych, konsultant Grupy Roboczej Art. 29. Maciej Gawroński był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 do spraw projektu klauzul umownych Ad hoc “przetwarzający dane w EU do pozaunijnego podprzetwarzającego” (WP214), a także ekspertem Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych (współ-liderem prac nad przenoszalnością danych). Odpowiadał za kontrakt wdrożeniowy podczas pełnego cyklu życia największego projektu informatycznego w Centralnej Europie w sektorze finansowym jak i za prawne aspekty setek innych projektów informatycznych. eprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych sporach arbitrażowych o ochronę inwestycji (BIT), reprezentował klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych ad hoc, przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jak też oczywiście przed polskimi sądami powszechnymi. Maciej występował w sprawach o wartości miliardów Euro.

mgr Dominik Spałek

5/5

Dominik Spałek, mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Założyciel portalu informacyjnego poświęconego tematyce ochrony danych, w tym danych osobowych www.prostetorodo.pl Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania Inspektora Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej. 

Mariusz Stasiak vel Stasek

5/5

Mariusz Stasiak vel Stasek. Ponad 12 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów IT w sektorze publicznym w tym głównie jednostki samorządowe, jednostki rządowe, służba zdrowia, pomoc społeczna i oświata. Ponad 6 letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych (Od 2014 roku własna działalność doradcza). Ekspert w dziedzinie prawa ochrony danych w sektorze oświatowym. Wieloletni praktyk z bogatym doświadczeniem, nie tylko w obszarze ochrony danych osobowych, ale także specjalizuje się w prawie oświatowym. Doświadczony analityk z ugruntowaną wiedzą merytoryczną. Twórca licznych opracowań i procedur wykorzystywanych w placówkach oświatowych. Redaktor sekcji oświatowej www.edu.prostetorodo.pl

mgr Magdalena Waszak

5/5

mgr Magdalena Waszak Inspektor ochrony danych w podmiotach publicznych i prywatnych związanych głównie z sektorem ochrony zdrowia. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej oraz studiów podyplomowych pod patronatem UODO w zakresie ochrony danych osobowych w administracji i biznesie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001 – certyfikat Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Członek SPOD oraz SABI. Od 2007 r. lat związana z branżą medyczną i sportową a od 2011 r. z ochroną danych osobowych. Doświadczony praktyk, współautorka publikacji i szkoleń na PTR.

 

Zespół ekspertów Dział IT / Rozliczenia NFZ

5/5
Kamil Kubik Proste to RODO
5/5

mgr inż. Kamil Kubik

Aleksandra Kubik - Rozliczenia z NFZ
5/5

mgr Aleksandra Kubik

Obszar działania Proste to RODO

Oferta nasza skierowana jest do Partnerów z całego kraju. Z tego względu nasze usługi szkoleniowe realizujemy w wybranym przez Partnera miejscu albo w określonej przez nas lokalizacji. Poprzednio wdrożenie przepisów RODO w jednostkach medycznych realizowaliśmy w: Katowicach, w Łodzi, w Częstochowie i w wielu innych miejscowościach w Polsce.

Współpraca z zespołem Prost to RODO

Stale rozwijamy nasze kompetencje, jak również otwarci jesteśmy na merytoryczną współpracę z innymi ekspertami. Z tego względu jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem z nami partnerskiej współpracy zapraszamy do kontaktu.

Wdrożenie RODO wymaga naszej wizyty w PWDL

Szereg czynności związanych z wdrożeniem RODO w jednostkach służby zdrowia wykonać należy bezpośrednio na miejscu w siedzibie PWDL. Dlatego preferujemy pracę na miejscy w lokalizacji jednostki.

Indywidualne podejście

Zindywidualizowane podejście do tematu jest gwarancją sukcesu w realizacji zlecenia.

Rzetelność i terminowość

Terminowość realizacji zleceń Partnerów jest dla nas kluczowym elementem współpracy.

Pomoc

Gotowość do szybkiej interwencji jest dla nas tak samo ważna jak dla naszych Partnerów.

Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia. Kompleksowe wdrożenie RODO w medycynie i oświacie.

 • Audyt wstępny określający przygotowanie jednostki do wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych (AW)
 • Opracowanie planu działania z podziałem na etapy wdrożeniowe (IPD).
 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji RODO, przygotowanie we współpracy z jednostką dokumentacji i procedur dotyczących ochrony danych prawem wymaganych.
 • Wdrożenie w życie IPD, wprowadzenie do stosowania opracowanych dokumentów.
 • Szkolenie personelu wewnętrznego z posługiwania się procedurami ochrony danych.
 • Szkolenia specjalistyczne z ochrony danych osobowych przygotowane na podstawie zapotrzebowania Jednostki.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie RODO w służbie zdrowia.
 • RODO Sender aplikacja do bezpiecznej wysyłki email do pacjentów, do klientów, jako zaszyfrowane pliki, zabezpieczone hasłem przekazywanym na SMS.

Zarządzanie systemem informatycznym jednostek medycznych PWDL.

 • Instalacja i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – EDM.
 • Uruchomienie elektronicznej rejestracji pacjentów- e-rejestracji.
 • Monitorowanie pracy systemu informatycznego obsługującego rozliczenia z NFZ
 • Kontrolowanie oprogramowania do rejestracji pacjentów.
 • Korygowanie wszystkich błędów związanych z rozliczaniem świadczeń w systemie mMedica.
 • Przygotowywanie i generowanie raportów statystycznych w systemie.
 • Przygotowanie comiesięcznych zestawień z wykonanych świadczeń.
 • Analiza nadwykonań i niedowykonań kontraktu.
 • Wykonywanie kopii zapasowych danych i skuteczne ich zabezpieczenie.
 • Przywracanie danych w przypadku awarii systemu.
 • Systematyczne aktualizacje systemu do najnowszych wersji producenta.
  Szczegóły oferty >>>

Kompleksowa obsługa serwisowa sprzętu komputerowego.

 • Naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, czytniki)
 • Modernizacje i rozbudowy zestawów komputerowych.
 • Zaopatrzenie i dostawy nowych systemów komputerowych.
 • Nadzór nad siecią komputerową PWDL – naprawy i usprawnianie działania.
 • Zabezpieczenie systemów komputerowych – profilaktyka antywirusowa.
 • Niezawodne i błyskawiczne przywracanie danych w przypadku awarii.
 • Stosowanie nowoczesnych i skutecznych metod zabezpieczania systemów komputerowych opartych na rozwiązaniach chmurowych.
  Szczegóły oferty >>>

Wsparcie dla personelu jednostki medycznej w zakresie obsługi IT oraz RODO w medycynie.

 • Wsparcie w przypadku wszystkich problemów technicznych.
 • Rozwiązywanie problemów merytorycznych w medycynie.
 • Ciągłe doszkalanie personelu.
 • Szkolenia wprowadzające dla nowo przyjętych pracowników.
 • Konsultacje telefoniczne.
  Szczegóły oferty >>>

Obsługa współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia jednostek służby zdrowia.

 • Coroczne przygotowanie oferty do “Konkursu Ofert NFZ”.
 • Miesięczne rozliczenia sprawozdań z wykonanych świadczeń
 • Przygotowanie i transmisja elektronicznych rachunków / faktur do NFZ.
 • Obsługa Portalu Potencjału – aktualizacje danych Przychodni (personel, sprzęt, harmonogramy).
 • Kontrolowanie elektronicznej transmisji danych z NFZ.
 • Korygowanie wszystkich błędów i nieprawidłowości.
 • Monitorowanie błędów publikowanych przez NFZ w Portalu Świadczeniodawcy.
 • Moduł EDM w mMedica wdrożenie i szkolenia w przychodni, szpitalu, gabinecie.
 • Moduł eRecepta w mMEdica wdrożenie i szkolenia w przychodni, szpitalu, gabinecie.
 • Audyt poprawności rozliczeń z NFZ.
  Szczegóły oferty >>>