Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Proste to RODO w medycynie audyty, wdrożenie, szkolenia, wzory, bezpłatny komentarz.

Proste to RODO w medycynie. Mamy świadomość tego, jak trudno jest pozyskać pomoc we wdrożeniu przepisów RODO. Wiemy także, jak trudno jest zapisać się na merytoryczne szkolenia z ochrony danych osobowych. Z tego względu zapraszamy do współpracy z nami. Proste RODO to przede wszystkim nasz zespół ekspercki. Ze względu na fakt, iż posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie jesteśmy w stanie przygotowywać indywidualnie opracowane wzory dokumentów. Udzielamy także wyczerpujących odpowiedzi na pytania. 

Przygotowujemy merytoryczne opracowania i poradniki RODO. Wszystko to w odpowiedzi na zapotrzebowania naszych Partnerów. Służymy naszą pomocą we wdrożeniu i stosowaniu w praktyce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Proste to RODO - gorące tematy.

Klauzula Informacyjna PZP Zmiana Ustawy PZP

Pakiet dokumentów aktualizujących RCPD i Klauzula Informacyjna w PZP.

Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wymusza na ADO dokonanie aktualizacji dokumentacji w obszarze RODO poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści zapisów prowadzonego RCPD, jak również poprzez aktualizację klauzul informacyjnych, za pośrednictwem, których realizują oni obowiązek informacyjny RODO.

Obowiązki RODO w PPK - klauzula informacyjna RCPD

RODO w PPK. Jakie dokumenty należy wdrożyć w firmie.

Pakiet dokumentacji RODO, jaką należy wdrożyć rozpoczynając proces przygotowania do realizacji obowiązków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Pakiet zawiera klauzulę informacyjną dla PPK oraz opis czynności do RCPD.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący prowadzenia dokumentacji elektronicznej

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie dokumentacji elektronicznej.

Komunikat MZ w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Jak wdrożyć dokumentację medyczną elektroniczną

Pakiet dokumentów pozwalających na wdrożenie EDM od 01.01.2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zabezpieczenie dokumentacji medycznej wymaga opracowania, wdrożenia i stosowania określonych dokumentów.

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej, kiedy należy je złożyć płatnikowi, do czego uprawnia, co zawiera. Proste to RODO

Oświadczenie o kwarantannie lub izolacji domowej.

Co powinno zawierać oświadczenie pracownika, który przebywa na kwarantannie lub izolacji w związku z COVID-19.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenia:

Jak przygotować podmiot medyczny do prowadzenia dokumentacji elektronicznej EDM

VIDEO jak przygotować system informatyczny do EDM

Praktyczny poradnik VIDEO o tym, jak przygotować system informatyczny do prowadzenia do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Szkolenia z dokumentacji medycznej dr Jakub Rzymowski Proste to RODO

Dokumentacje w postaci elektronicznej - nowe zasady.

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez dr nauk prawnych Jakuba Rzymowskiego poświęcone tematyce nowych zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Jak prawidłowo wykonać audyt bezpieczeństwa informacji KRI

Audyt bezpieczeństwa informacji KRI - warsztaty szkoleniowe.

Warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce związanej z przeprowadzaniem audytu bezpieczeństwa informacji KRI. Gotowe wzory dokumentów, jako metariały szkoleniowe, w tym protokoły pokontrolne.

Rekrutacja do placówki oświatowej 2021/2022

Szkolenie - Rekrutacja do placówek oświatowych 2021/2022

Rekrutacja do placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, poświęcone w całości tematyce “Rekrutacja zgodna z RODO”

Szkolenie zdalne ochrona danych w gabinecie lekarskim

Materiał dla IOD pomocny przy prowadzeniu szkoleń w PWDL.

Ochrona danych w gabinecie lekarskim, szkolenie dla personelu medycznego. Webinar w formie video do wykorzystania przez IOD. VIDEO do przeprowadzenia zdalnego szkolenia.

Najciekawsze tematy w medycynie:

Obowiązkowa Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - od kiedy EDM

Dokumentacja w postaci elektronicznej.

Poznasz przepisy regulujące obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej od 1 stycznia 2021r. Dowiesz się, jakie dokumenty należy prowadzić w kwalifikowanej postaci EDM. Wyjaśnimy także, jakie rodzaje skierowań nalezy wystawiać elektronicznie od 8 stycznia 2021r.

Jak wdrożyć RCPD w jednostce medycznej

Wzór RCPD dla jednostki medycznej.

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla podmiotu medycznego, przychodni, lekarza, gabinetu. Wypełniony wzór oraz wsparcie merytoryczne w postaci konsultacji online we wdrożeniu w praktyce. Gotowa dokumentacja w postaci RCPD dla PWDL.

Przekazywanie dokumentacji medycznej podmiotowi kierującemu

Obowiązek przekazywania dokumentów do podmiotów kierujących.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666) wprowadza szereg nowych obowiązków dla PWDL, oto kilka z nich.

Objaśnienia prawne dotyczące dokumentacji medycznej

Objaśnienia prawne Rzecznika Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna.

Objaśnienia prawne Rzecznika Praw Pacjenta oraz Kompendium wiedzy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej. Wzory procedur oraz oświadczeń. Liczne praktyczne przykłady.

Jakie są podstawy prawne stosowania monitoringu wizyjnego w pomiotach medycznych

Monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych.

Monitoring wizyjny w podmiotach medycznych. Jak zgodnie z prawem wprowadzić monitoring wizyjny w jednostce medycznej, jakie są jego rodzaje.

Najciekawsze tematy w oświacie.

Testowanie nauczycieli klas I-III COVID-19

Testy dla nauczycieli klas I-III na COVID-19

Testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2 odbędzie się między 11 a 15 stycznia 2021 r. Badania będą dobrowolne i bezpłatne. Nauczyciel z pozytywnym wynikiem nie będzie mógł wrócić do szkoły

RCPD dla podmiotów medycnzych

Kompletny wypełniony RCPD dla szkoły podstawowej.

Wzór RCPD dla jednostek oświatowych, szkół podstawowych. Wypełniony rejestr w postaci edytowalne, przygotowany do wdrożenia.

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla nauczycieli

Dofinansowanie 500 zł na zakup sprzętu dla nauczycieli.

Jakie są zasady przyznawania dofinansowania na zakup sprzętu dla nauczycieli w związku z prowadzeniem nauczania zdalnego. Do kogo należy złożyć wniosek o dofinansowanie.

Monitoring w podmiotach leczniczych, kiedy jest dopuszczalny, jakie przepisy określają zasady stosowania monitoringu w PWDL

Monitoring w szkole. Zestaw dokumentów pozwalających na wdrożenie.

Kompletny zestaw dokumentów pozwalających na wdrożenie monitoringu wizyjnego w szkole. RCPD. Analiza ryzyka. Lista kontrolna. Konsultacja i uzgodnienia. Oświadczenia pracowników. Zapisy do regulaminu. Regulamin monitoringu. Klauzula informacyjna.

Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole

Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole.

Omówienie podstawowych zasad związanych z opieką zdrowotną nad uczniami w szkole. Jakie są obowiązki dyrektora, organu prowadzącego i podmiotu medycznego.

Procedury sanitarne COVID-19:

Wytyczne dla powrotu dzieci do szkoły klasy I-III 18 stycznia 2021r.

Wytyczne dla powrotu dzieci do szkoły klasy I-III od 18 stycznia 2021r.

Regulacje określające zasady sanitarne, które należy zachować otwierając szkoły i prowadząc nauczanie dla klas I-III od 18 stycznia 2021r.

Organizacja pracy biurowej - karta informacji o zagrożeniach COVID-19

Procedura organizacji pracy biurowej COVID-19. Karta oceny ryzyka zawodowego.

Procedury bezpieczeństwa przy organizacji pracy biurowej oraz Karta Informacyjna oceny ryzyka na staonwisku biurowym.

Realizacja prawa pacjenta do informacji na odległość przez osoby uprawnione - wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek noszenia maseczek w biurach przez pracowników.

Obowiązek zakrywania ust i nosa, czyli obowiązek noszenia maseczek w biurach - chyba że pracodawca postanowi inaczej. Sprawdź co mówią na ten temat przepisy.

Procedury sanitarne COVID-19 dla fryzjerów barberów salonów fryzjerskich

Procedura sanitarna COVID-19 dla salonów fryzjerskich

Kompletny zestaw dokumentów tworzących procedury sanitarne dla salonów fryzjerskich / barberskich w okresie pandemii.

Zespół ekspertów RODO / medycyna / oświata

Jeśli więc potrzebujecie Państwo kompleksowego wsparcia w zakresie wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych, konsultacji wybranego zagadnienia, dzięki pomocy naszego zespołu Proste to RODO uzyskacie Państwo potrzebną pomoc albowiem Proste RODO w medycynie to baza wiedzy i doświadczenia praktycznego.

5/5
5/5
5/5

r-pr Maciej Gawroński

5/5

Mariusz Stasiak vel Stasek

Zespół ekspertów Dział IT / Rozliczenia NFZ

5/5
Kamil Kubik Proste to RODO
5/5

mgr inż. Kamil Kubik

Aleksandra Kubik - Rozliczenia z NFZ
5/5

mgr Aleksandra Kubik

Obszar działania Proste to RODO

Oferta nasza skierowana jest do Partnerów z całego kraju. Z tego względu nasze usługi szkoleniowe realizujemy w wybranym przez Partnera miejscu albo w określonej przez nas lokalizacji. Poprzednio wdrożenie przepisów RODO w jednostkach medycznych realizowaliśmy w: Katowicach, w Łodzi, w Częstochowie i w wielu innych miejscowościach w Polsce.

Współpraca z zespołem Prost to RODO

Stale rozwijamy nasze kompetencje, jak również otwarci jesteśmy na merytoryczną współpracę z innymi ekspertami. Z tego względu jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem z nami partnerskiej współpracy zapraszamy do kontaktu.

Wdrożenie RODO wymaga naszej wizyty w PWDL

Szereg czynności związanych z wdrożeniem RODO w jednostkach służby zdrowia wykonać należy bezpośrednio na miejscu w siedzibie PWDL. Dlatego preferujemy pracę na miejscy w lokalizacji jednostki.

Indywidualne podejście

Zindywidualizowane podejście do tematu jest gwarancją sukcesu w realizacji zlecenia.

Rzetelność i terminowość

Terminowość realizacji zleceń Partnerów jest dla nas kluczowym elementem współpracy.

Pomoc

Gotowość do szybkiej interwencji jest dla nas tak samo ważna jak dla naszych Partnerów.

Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia. Kompleksowe wdrożenie RODO w medycynie.

 • Audyt wstępny określający przygotowanie jednostki do wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych (AW)
 • Opracowanie planu działania z podziałem na etapy wdrożeniowe (IPD).
 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji RODO, przygotowanie we współpracy z jednostką dokumentacji i procedur dotyczących ochrony danych prawem wymaganych.
 • Wdrożenie w życie IPD, wprowadzenie do stosowania opracowanych dokumentów.
 • Szkolenie personelu wewnętrznego z posługiwania się procedurami ochrony danych.
 • Szkolenia specjalistyczne z ochrony danych osobowych przygotowane na podstawie zapotrzebowania Jednostki.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie RODO w służbie zdrowia.
 • RODO Sender aplikacja do bezpiecznej wysyłki email do pacjentów, do klientów, jako zaszyfrowane pliki, zabezpieczone hasłem przekazywanym na SMS.

Zarządzanie systemem informatycznym jednostek medycznych PWDL.

 • Instalacja i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – EDM.
 • Uruchomienie elektronicznej rejestracji pacjentów- e-rejestracji.
 • Monitorowanie pracy systemu informatycznego obsługującego rozliczenia z NFZ
 • Kontrolowanie oprogramowania do rejestracji pacjentów.
 • Korygowanie wszystkich błędów związanych z rozliczaniem świadczeń w systemie mMedica.
 • Przygotowywanie i generowanie raportów statystycznych w systemie.
 • Przygotowanie comiesięcznych zestawień z wykonanych świadczeń.
 • Analiza nadwykonań i niedowykonań kontraktu.
 • Wykonywanie kopii zapasowych danych i skuteczne ich zabezpieczenie.
 • Przywracanie danych w przypadku awarii systemu.
 • Systematyczne aktualizacje systemu do najnowszych wersji producenta.
  Szczegóły oferty >>>

Kompleksowa obsługa serwisowa sprzętu komputerowego.

 • Naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, czytniki)
 • Modernizacje i rozbudowy zestawów komputerowych.
 • Zaopatrzenie i dostawy nowych systemów komputerowych.
 • Nadzór nad siecią komputerową PWDL – naprawy i usprawnianie działania.
 • Zabezpieczenie systemów komputerowych – profilaktyka antywirusowa.
 • Niezawodne i błyskawiczne przywracanie danych w przypadku awarii.
 • Stosowanie nowoczesnych i skutecznych metod zabezpieczania systemów komputerowych opartych na rozwiązaniach chmurowych.
  Szczegóły oferty >>>

Wsparcie dla personelu jednostki medycznej w zakresie obsługi IT oraz RODO w medycynie.

 • Wsparcie w przypadku wszystkich problemów technicznych.
 • Rozwiązywanie problemów merytorycznych w medycynie.
 • Ciągłe doszkalanie personelu.
 • Szkolenia wprowadzające dla nowo przyjętych pracowników.
 • Konsultacje telefoniczne.
  Szczegóły oferty >>>

Obsługa współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia jednostek służby zdrowia.

 • Coroczne przygotowanie oferty do “Konkursu Ofert NFZ”.
 • Miesięczne rozliczenia sprawozdań z wykonanych świadczeń
 • Przygotowanie i transmisja elektronicznych rachunków / faktur do NFZ.
 • Obsługa Portalu Potencjału – aktualizacje danych Przychodni (personel, sprzęt, harmonogramy).
 • Kontrolowanie elektronicznej transmisji danych z NFZ.
 • Korygowanie wszystkich błędów i nieprawidłowości.
 • Monitorowanie błędów publikowanych przez NFZ w Portalu Świadczeniodawcy.
 • Moduł EDM w mMedica wdrożenie i szkolenia w przychodni, szpitalu, gabinecie.
 • Moduł eRecepta w mMEdica wdrożenie i szkolenia w przychodni, szpitalu, gabinecie.
 • Audyt poprawności rozliczeń z NFZ.
  Szczegóły oferty >>>

Medycyna

Dokumentacja dla jednostek medycznych

PWDL

Wejdź do sklepu dedykowanego dla jednostek medycznych.
Sklep

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep