Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Proste to RODO w medycynie audyty, wdrożenie, szkolenia, wzory, bezpłatny komentarz.

Proste to RODO w medycynie. Mamy świadomość tego, jak trudno jest pozyskać pomoc we wdrożeniu przepisów RODO. Wiemy także, jak trudno jest zapisać się na merytoryczne szkolenia z ochrony danych osobowych. Z tego względu zapraszamy do współpracy z nami. Proste RODO to przede wszystkim nasz zespół ekspercki. Ze względu na fakt, iż posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie jesteśmy w stanie przygotowywać indywidualnie opracowane wzory dokumentów. Udzielamy także wyczerpujących odpowiedzi na pytania. 

Przygotowujemy merytoryczne opracowania i poradniki RODO. Wszystko to w odpowiedzi na zapotrzebowania naszych Partnerów. Służymy naszą pomocą we wdrożeniu i stosowaniu w praktyce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Proste to RODO - gorące tematy.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenia:

Szkolenia RODO w oświacie

Warsztaty bieżące problemy w oświacie

Warsztaty szkoleniowe (on-line) Szkolenie poświęcone bieżącym problemom sektora oświatowego prowadzone przez Mariusz Stasiak vel Stasek. Tylko praktyczne informacje.

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim

Szkolenie VIDEO ochrona danych osobowych

Ochrona danych w gabinecie lekarskim, szkolenie dla personelu medycznego. Webinar w formie video do wykorzystania przez IOD. VIDEO do przeprowadzenia zdalnego szkolenia.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

Szkolenie z dokumentacji medycznej

Warsztaty szkoleniowe (on-line) Szkolenie z dokumentacji medycznej prowadzone przez dr Jakuba Rzymowskiego.
Dokumentacja medyczna według. nowych przepisów prawa.

Jak prowadzić BIP - webinar nagranie VIDEO

Szkolenie VIDEO
Biuletyn Informacji Publicznej

Jak prawidłowo wykonać i prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej Szkolenie dla osób zajmujących się BIP. Webinar w formie video do przeprowadzenia zdalnego szkolenia.

Procedury sanitarne COVID-19:

Zdalne i hybrydowe nauczanie w szkołach podstawowych w czerwonej strefie

Procedury zdalnego i hybrydowego nauczania

Zestaw kompletnych dokumentów, procedur i materiałów informacyjnych dla szkół które wprowadzają nauczanie zdalne i hybrydowe.

Organizacja pracy biurowej - karta informacji o zagrożeniach COVID-19

Procedura organizacji pracy biurowej COVID-19

Procedury bezpieczeństwa przy organizacji pracy biurowej oraz Karta Informacyjna oceny ryzyka na staonwisku biurowym.

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego dla przedszkoli.

Kompletny zestaw dokumentów stanowiących procedury bezpieczeństwa wewnętrznego dla przedszkoli oraz żłobków.

Procedura sanitarna COVID-19 salonów fryzjerskich

Procedura sanitarna COVID-19 dla salonów fryzjerskich

Kompletny zestaw dokumentów tworzących procedury sanitarne dla salonów fryzjerskich / barberskich w okresie pandemii.

Najciekawsze tematy w medycynie:

Standard udzielania teleporad w POZ

Teleporady w POZ. Nowe obowiązki PWDL

Standard udzielania teleporad w POZ. Nowe obowiązki podmiotów medycznych udzielających świadczeń w postaci teleporad w POZ.

Jak prowadzić Elektroniczną Dokumentację Medyczną

System teleinformatyczny niezbędny dla EDM

Jakie wymagania musi spełniać system teleinformatyczny, aby PWDL mógł prowadzić dokumentację w postaci elektronicznej.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Kompendium wiedzy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej. Wzory procedur oraz oświadczeń. Liczne praktyczne przykłady.

Monitoring wizyjny w PWDL

Monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych

Monitoring wizyjny w podmiotach medycznych. Jak zgodnie z prawem wprowadzić monitoring wizyjny w jednostce medycznej, jakie są jego rodzaje.

Najciekawsze tematy w oświacie.:

Nauczanie zdalne i hybrydowe w strefie żółtej w strefie czerwonej

Zdalne i hybrydowe nauczanie w szkole

Zdalne i hybrydowe nauczanie w szkołach. Jak prawidłowo wprowadzić je do stosowania, jakie platformy zastosować.

Opieka zdrowotna nad uczniami

Opieka zdrowotna nad uczniami

Opieka zdrowotna w szkole nad uczniami. Jakie są obowiązki dyrektora, organu prowadzącego i podmiotu medycznego.

Umowa powierzenia przetwarzania z CUW

Centrum Usług Wspólnych

Czy z CUW czyli Centrum Usług Wspólnych należy zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Kodeks postępowania dla jednostek oświatowych

Kodeks RODO dla oświaty

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji do projektu Kodeksu Postępowania RODO dla jednostek oświatowych.

Zespół ekspertów Proste to RODO w medycynie w oświacie.

Jeśli więc potrzebujecie Państwo kompleksowego wsparcia w zakresie wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych, konsultacji wybranego zagadnienia, dzięki pomocy naszego zespołu Proste to RODO uzyskacie Państwo potrzebną pomoc albowiem Proste RODO w medycynie to baza wiedzy i doświadczenia praktycznego.

5/5
Kamil Kubik Proste to RODO
5/5

mgr inż. Kamil Kubik

5/5
5/5
5/5

r-pr Maciej Gawroński

5/5

Mariusz Stasiak vel Stasek

Obszar działania Proste to RODO

Oferta nasza skierowana jest do Partnerów z całego kraju. Z tego względu nasze usługi szkoleniowe realizujemy w wybranym przez Partnera miejscu albo w określonej przez nas lokalizacji. Poprzednio wdrożenie przepisów RODO w jednostkach medycznych realizowaliśmy w: Katowicach, w Łodzi, w Częstochowie i w wielu innych miejscowościach w Polsce.

Współpraca z zespołem Prost to RODO

Stale rozwijamy nasze kompetencje, jak również otwarci jesteśmy na merytoryczną współpracę z innymi ekspertami. Z tego względu jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem z nami partnerskiej współpracy zapraszamy do kontaktu.

Wdrożenie RODO wymaga naszej wizyty w PWDL

Szereg czynności związanych z wdrożeniem RODO w jednostkach służby zdrowia wykonać należy bezpośrednio na miejscu w siedzibie PWDL. Dlatego preferujemy pracę na miejscy w lokalizacji jednostki.

Indywidualne podejście

Zindywidualizowane podejście do tematu jest gwarancją sukcesu w realizacji zlecenia.

Rzetelność i terminowość

Terminowość realizacji zleceń Partnerów jest dla nas kluczowym elementem współpracy.

Pomoc

Gotowość do szybkiej interwencji jest dla nas tak samo ważna jak dla naszych Partnerów.

Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia. Kompleksowe wdrożenie RODO w medycynie.

 • Audyt wstępny określający przygotowanie jednostki do wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych (AW)
 • Opracowanie planu działania z podziałem na etapy wdrożeniowe (IPD).
 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji RODO, przygotowanie we współpracy z jednostką dokumentacji i procedur dotyczących ochrony danych prawem wymaganych.
 • Wdrożenie w życie IPD, wprowadzenie do stosowania opracowanych dokumentów.
 • Szkolenie personelu wewnętrznego z posługiwania się procedurami ochrony danych.
 • Szkolenia specjalistyczne z ochrony danych osobowych przygotowane na podstawie zapotrzebowania Jednostki.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie RODO w służbie zdrowia.
 • RODO Sender aplikacja do bezpiecznej wysyłki email do pacjentów, do klientów, jako zaszyfrowane pliki, zabezpieczone hasłem przekazywanym na SMS.

Zarządzanie systemem informatycznym jednostek medycznych PWDL.

 • Instalacja i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – EDM.
 • Uruchomienie elektronicznej rejestracji pacjentów- e-rejestracji.
 • Monitorowanie pracy systemu informatycznego obsługującego rozliczenia z NFZ
 • Kontrolowanie oprogramowania do rejestracji pacjentów.
 • Korygowanie wszystkich błędów związanych z rozliczaniem świadczeń w systemie mMedica.
 • Przygotowywanie i generowanie raportów statystycznych w systemie.
 • Przygotowanie comiesięcznych zestawień z wykonanych świadczeń.
 • Analiza nadwykonań i niedowykonań kontraktu.
 • Wykonywanie kopii zapasowych danych i skuteczne ich zabezpieczenie.
 • Przywracanie danych w przypadku awarii systemu.
 • Systematyczne aktualizacje systemu do najnowszych wersji producenta.
  Szczegóły oferty >>>

Kompleksowa obsługa serwisowa sprzętu komputerowego.

 • Naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, czytniki)
 • Modernizacje i rozbudowy zestawów komputerowych.
 • Zaopatrzenie i dostawy nowych systemów komputerowych.
 • Nadzór nad siecią komputerową PWDL – naprawy i usprawnianie działania.
 • Zabezpieczenie systemów komputerowych – profilaktyka antywirusowa.
 • Niezawodne i błyskawiczne przywracanie danych w przypadku awarii.
 • Stosowanie nowoczesnych i skutecznych metod zabezpieczania systemów komputerowych opartych na rozwiązaniach chmurowych.
  Szczegóły oferty >>>

Wsparcie dla personelu jednostki medycznej w zakresie obsługi IT oraz RODO w medycynie.

 • Wsparcie w przypadku wszystkich problemów technicznych.
 • Rozwiązywanie problemów merytorycznych w medycynie.
 • Ciągłe doszkalanie personelu.
 • Szkolenia wprowadzające dla nowo przyjętych pracowników.
 • Konsultacje telefoniczne.
  Szczegóły oferty >>>

Obsługa współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia jednostek służby zdrowia.

 • Coroczne przygotowanie oferty do “Konkursu Ofert NFZ”.
 • Miesięczne rozliczenia sprawozdań z wykonanych świadczeń
 • Przygotowanie i transmisja elektronicznych rachunków / faktur do NFZ.
 • Obsługa Portalu Potencjału – aktualizacje danych Przychodni (personel, sprzęt, harmonogramy).
 • Kontrolowanie elektronicznej transmisji danych z NFZ.
 • Korygowanie wszystkich błędów i nieprawidłowości.
 • Monitorowanie błędów publikowanych przez NFZ w Portalu Świadczeniodawcy.
 • Moduł EDM w mMedica wdrożenie i szkolenia w przychodni, szpitalu, gabinecie.
 • Moduł eRecepta w mMEdica wdrożenie i szkolenia w przychodni, szpitalu, gabinecie.
 • Audyt poprawności rozliczeń z NFZ.
  Szczegóły oferty >>>

Medycyna

Dokumentacja dla jednostek medycznych

PWDL

Wejdź do sklepu dedykowanego dla jednostek medycznych.
Sklep

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep