Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników. Jest to pakiet dokumentów, jakie tworzymy zmyślą o podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych osób. materiały przygotowane zostały w taki sposób, aby każdy mógł je z łatwością zrozumieć. Prosty język i przystępna forma publikacji sprawia, że pracownicy z chęcią zapoznają się z nimi. Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników gotowe do wykorzystania przez Administratorów Danych Osobowych lub Inspektorów Ochrony Danych prowadzących działania edukacyjne w firmie. Kupując nasz produkt otrzymują Państwo dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno-informacyjnych szkoleniowych, jakie tworzymy na bieżąco. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

Spis treści ...

 • Styczeń – „Jakie kroki można podjąć po wycieku danych dotyczących zdrowia”.
 • Luty – „Oszuswo na BLIKa”.
 • Marzec – „Czym jest phishing, jak się przed nim bronić”.
 • Kwiecień  – „Ochrona  danych osobowych a przyczyny nieobecności w pracy pracowników”.
 • Maj – „Cyberbezpieczeństwo i problem jednego hasła w wielu serwisach”.
 • Czerwiec – „Podstawowe i szczegółowe zasady pracy z pocztą elektroniczną”.
 • Lipiec – „Urlop od RODO ! broszura informująca o zagrożeniach podczas wypoczynku”.
 • Sierpień – „Przypomnienie zasad przetwarzania danych – w codziennej pracy”.
 • Wrzesień – „Jak ułatwić sobie pracę – popularne skróty klawiszowe”
 • Październik – „W jaki sposób rozpoznać próbę ataku na zasoby firmy z wykorzystaniem email”
 • Listopad – „Korzystanie z przenośnych pamięci danych w pracy, ryzyka i środki zaradcze”.
 • Grudzień – „Prywatny adres email do celów służbowych”.

Bezpłatna aktualizacja i uzupełnienia do materiałów szkoleniowych ...

Bezpłatne aktualizacja i uzupełnienia do materiałów szkoleniowych

Bezpośrednio po zakupie otrzymają Państwo 12 kolejnych odcinków materiałów szkoleniowych. Informujemy jednak, iż kolejne powstają na bieżąco w odpowiedzi na aktualne wydarzenia. Z tego względu informujemy, iż każdy z Państwa w takiej sytuacji, kiedy stworzymy dodatkowe odcinki do konca roku otrzymywał będzie je zupełnie bezpłatnie.

Harmonogram szkoleniowy.

Otrzymają Państwo także dokumenty "Harmonogram szkoleniowy" dzięki niemu będzie można z łatwością monitorować postęp działań edukacyjnych. Będzie można odnotowywać sposoby kolportowania materiałów w firmie a tym samym wykazać rozliczalność działań.

Marytoryczna wartość materiałów.

Przygotujemy materiały opierając się na wiedzy, praktyce i dydaktyce przekazu informacji. Publikacje nasze tworzone są przy współudziale Zespołu Proste to RODO.