Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników. Jest to pakiet dokumentów, jakie tworzymy zmyślą o podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych osób. materiały przygotowane zostały w taki sposób, aby każdy mógł je z łatwością zrozumieć. Prosty język i przystępna forma publikacji sprawia, że pracownicy z chęcią zapoznają się z nimi. Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników gotowe do wykorzystania przez Administratorów Danych Osobowych lub Inspektorów Ochrony Danych prowadzących działania edukacyjne w firmie. Kupując nasz produkt otrzymują Państwo dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno-informacyjnych szkoleniowych, jakie tworzymy na bieżąco. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

Dowiedz się więcej

Ochrona danych pracowników w związku z nieobecnością w pracy

Ochrona danych pracowników w związku z nieobecnością w pracy

Ochrona danych pracowników w związku z nieobecnością w pracy

Ochrona danych pracowników w związku z nieobecnością w pracy – Po przeczytaniu tytułu opracowania, wielu może wydawać się, że w tym zakresie nie ma miejsca na dyskusję. Niestety nic bardziej mylnego. Rzeczywistość bowiem pełna jest przykładów praktyk, które pokazują dobitnie, jak nikła może być znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych wśród pracowników. Uprzedzam na wstępie, nie tylko pracownicy realizujący zadania w pionach kadrowych, będą tymi, którzy stosują ww. praktyki. W rzeczywistości każdy z pracowników, personelu może stać się źródłem takiego niezgodnego z prawem zachowania. Analiza tematu prowadzi mnie do wniosku, o istnieniu ogromnej i kompletnie niezrozumiałej niechęci do odchodzenia od zwyczajowych praktyk, nawet w sytuacji, kiedy świadomość ich niezgodności, w jakimś stopniu występuje. Osobliwością jest  także to, iż działania zmierzające do wyeliminowania niepożądanych działań, początkowo odnoszą sukces. Pracownicy korygują swoje zachowania według udzielanych im wskazań, ale z  czasem potrafią powrócić, do swoich utrwalanych przez lata zachowań.

Dowiedz się więcej

Kara za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych

Kara za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych

Kara za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych

Kara za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych – przede wszystkim, tak należy odczytywać treść uzasadnienia do Decyzji Prezesa UODO z dnia  18 października 2023r., DKN.5131.55.2022. Jednak pamiętać należy, iż zdarzenie, jakie przyczyniło się do wszczęcia postępowania administracyjnego i nałożeniem kary pieniężnej  w wysokości niebagatelnej kwoty 103.752, pln (słownie: sto trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote). polegało na przesłaniu email wraz wraz z załącznikiem zawierającym dane osobowe do nieuprawnionej osoby.

Dowiedz się więcej

Oceny stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Oceny stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - jak w praktyce jest traktowany obowiązek jej przeprowadzania Proste to RODO

Ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe – za sprawą wejścia w życie, dnia 17 listopada 2023r., Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, z dnia 18 października 2023r.,  zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.2023.2367) w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973) wprowadzono zmiany odnoszące się do zapewnienia odpowiednich warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe [dalej Rozporządzenie BHP] wydane na podstawie art. 237 (15) § 1 K.p. określa:

  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,
  • wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dowiedz się więcej

Pomoc przy sporządzeniu zgłoszenia do UODO

Przykłady konsekwencji naruszenia oraz środków zaradczych do wykorzystania przy sporządzaniu zawiadomienia UODO

Pomoc przy sporządzeniu zgłoszenia do UODO

Pomoc przy sporządzeniu zgłoszenia do UODO – Wielu ADO / IOD boryka się z problemami, jakiego rodzaju konsekwencje mogą stanowić następstwo wystąpienia zdarzenia będącego naruszeniem ochrony danych osobowych, bądź jakiego rodzaju środki zaradcze, majace na celu zaradzenie naruszeniu, bądź zminimalizowaniu skutków naruszenia, należy zawrzeć w zawiadomieniu, kierowanym do Urzędu Ochrony Danych osobowych, bądź do podmiotu danych, którego dane dotyczą. Przygotowaliśmy wykaz zawierający zarówno konsekwencje naruszeń z odniesieniem do kategorii danych, jak i wyka proponowanych środków zaradczych. Wykaz powstał na bazie rzeczywistych stanów faktycznych. Wykaz pełni rolę pomocniczego, co oznacza, iż można nim się posiłkować tworząc własne zawiadomienia do UODO czy do podmiotu danych.

Dowiedz się więcej

XII Konwent Ochrony Danych i Informacji

XII Konwent Ochrony Danych i Informacji

XII Konwent Ochrony Danych i Informacji

XII Konwent Ochrony Danych i Informacji- Proste to RODO, jako patron medialny wydarzenia, zaprasza swoich czytelników do aktywnego wzięcia udziału w kolejnej edycji spotkania.

Dowiedz się więcej

Niebezpieczne publiczne ładowarki USB

Juice Jacking

Niebezpieczne publiczne ładowarki USB ...

Niebezpieczne publiczne ładowarki USB – jak czytamy w Komunikacie RPO z dnia 13 października 2023r., RPO Marcin Wiącek poprosił ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego o informację nt. zabezpieczenia danych dostępnych w aplikacjach rządowych przed nieuprawnionym dostępem i przejęciem. RPO wskazuje, iż cyt.: „(…)od pewnego czasu szeroko dyskutowanym problemem jest tzw. juice jacking – cyberatak wykorzystywany do atakowania urządzeń uniwersalną magistralą szeregową (USB). Atakowanymi urządzeniami są przede wszystkim telefony komórkowe, tablety i laptopy. Do ataku wykorzystuje się port ładowania danego urządzenia. Rozróżnia się dwa rodzaje tych ataków – kradzież danych oraz instalację złośliwego oprogramowania. Taki cyberatak niezwykle głęboko ingeruje w prywatność użytkowników sprzętów, które miały kontakt z zainfekowanym portem, wobec czego stał się przedmiotem zainteresowania Rzecznika.(…)”.

Dowiedz się więcej

Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku

Ujawnienie danych wierzycieli upadłego GETIN Noble Banku

Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku

Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku – jak czytamy w komunikacie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 28 września br. RPO podjął decyzję o wystosowaniu wystąpienia zarówno do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i do Ministra Sprawiedliwości, w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi ujawnienia szczegółowych danych osobowych wierzycieli zgłaszających w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Dowiedz się więcej

Ocena ryzyka i ocena skutków naruszenia ochrony danych osobowych

Ocena ryzyka i ocena skutków naruszenia ochrony danych dr Jakub Rzymowski

Ocena ryzyka i ocena skutków naruszenia ochrony danych

Ocena ryzyka i ocena skutków naruszenia ochrony danych dr Jakub Rzymowski – informacja pełne wydanie książki dostępne jest całkowicie nieodpłatnie w wersji PDF. Plik do pobrania ze strony Wydawnitwa Uniwersytetu Łódzkiego

Dowiedz się więcej

Laptopy dla uczniów bony dla nauczycieli

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Laptopy dla uczniów bony dla nauczycieli ...

Laptopy dla uczniów bony dla nauczycieli … Uwaga już 2 sierpnia 2023r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania wsparcia uczniom i nauczycielom w związku z rozwojem kompetencji cyfrowych.

Dowiedz się więcej