Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kara za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych

Kara za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych

Kara za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych

Kara za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych – przede wszystkim, tak należy odczytywać treść uzasadnienia do Decyzji Prezesa UODO z dnia  18 października 2023r., DKN.5131.55.2022. Jednak pamiętać należy, iż zdarzenie, jakie przyczyniło się do wszczęcia postępowania administracyjnego i nałożeniem kary pieniężnej  w wysokości niebagatelnej kwoty 103.752, pln (słownie: sto trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote). polegało na przesłaniu email wraz wraz z załącznikiem zawierającym dane osobowe do nieuprawnionej osoby.

Dowiedz się więcej