Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle  seksualnym i ochronie małoletnich

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle  seksualnym i ochronie małoletnich

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle  seksualnym i ochronie małoletnich – w znowelizowanym brzmieniu wejdzie w życie dnia 15 lutego 2024r. Tematyką niniejszego opracowania powinni zainteresować się przede wszystkim pracodawcy, oraz organizatorzy, prowadzący działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Dowiedz się więcej

Będzie więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń

Będzie więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń

Będzie więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń ...

Będzie więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń …  Ministerstwo Cyfryzacji podało taką informacje w swoim komunikacie z dnia 21 listopada 2023r. . Jak czytamy w komunikacie cyt.: „(…) organizacje zrzeszające podmioty publiczne i zawody zaufania publicznego występowały z licznymi apelami o przesunięcie terminu wdrożenia obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych. Jak podkreślają, potrzeba więcej czasu na wdrożenie nowego rozwiązania oraz przygotowanie wewnętrznych regulacji dotyczących obiegu korespondencji. W trakcie spotkania postulat przesunięcia terminu poparli przedstawiciele m.in. Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Naczelnej Rady Adwokackiej, Związku Polska Cyfrowa oraz dostawcy systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz kwalifikowanej usługi doręczenia elektronicznego. W swoich stanowiskach przedstawiciele samorządu terytorialnego wskazywali również, że termin wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń przypada tuż przed dużą wysyłką realizowaną w jednostkach samorządu terytorialnego – tj. obowiązkiem wysłania, w pierwszych tygodniach każdego roku, decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości. Jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne w gminach, które wysyłają w tym okresie 50 proc. korespondencji wysyłanej przez cały rok. (…)”.

Dowiedz się więcej

Oceny stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Oceny stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - jak w praktyce jest traktowany obowiązek jej przeprowadzania Proste to RODO

Ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe – za sprawą wejścia w życie, dnia 17 listopada 2023r., Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, z dnia 18 października 2023r.,  zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.2023.2367) w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973) wprowadzono zmiany odnoszące się do zapewnienia odpowiednich warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe [dalej Rozporządzenie BHP] wydane na podstawie art. 237 (15) § 1 K.p. określa:

  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,
  • wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dowiedz się więcej

Pomoc przy sporządzeniu zgłoszenia do UODO

Przykłady konsekwencji naruszenia oraz środków zaradczych do wykorzystania przy sporządzaniu zawiadomienia UODO

Pomoc przy sporządzeniu zgłoszenia do UODO

Pomoc przy sporządzeniu zgłoszenia do UODO – Wielu ADO / IOD boryka się z problemami, jakiego rodzaju konsekwencje mogą stanowić następstwo wystąpienia zdarzenia będącego naruszeniem ochrony danych osobowych, bądź jakiego rodzaju środki zaradcze, majace na celu zaradzenie naruszeniu, bądź zminimalizowaniu skutków naruszenia, należy zawrzeć w zawiadomieniu, kierowanym do Urzędu Ochrony Danych osobowych, bądź do podmiotu danych, którego dane dotyczą. Przygotowaliśmy wykaz zawierający zarówno konsekwencje naruszeń z odniesieniem do kategorii danych, jak i wyka proponowanych środków zaradczych. Wykaz powstał na bazie rzeczywistych stanów faktycznych. Wykaz pełni rolę pomocniczego, co oznacza, iż można nim się posiłkować tworząc własne zawiadomienia do UODO czy do podmiotu danych.

Dowiedz się więcej

Nagrywanie rozmów pracowników przez pracodawcę

Nagrywanie rozmów pracowników przez pracodawcę

Niebezpieczne publiczne ładowarki USB ...

Nagrywanie rozmów pracowników przez pracodawcę – ale nie tylko … sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.  W opublikowanym na stronach Biura RPO komunikacie czytamy, iż cyt.: „(…)do redakcji do redakcji „Pulsu Farmacji” wpłynęły liczne skargi od farmaceutów i techników farmaceutycznych, będących byłymi lub obecnymi pracownikami jednej z największych w Polsce sieci aptek. Z opublikowanego tekstu wynika także, że wszystkie osoby, które zgłosiły się do redakcji, twierdzą, że poza monitoringiem wizyjnym w placówkach, należących do sieci, zainstalowane są również mikrofony rejestrujące dźwięk, co oznacza, że rejestrowane są rozmowy pracowników aptek z pacjentami podczas wydawania im leków. Mikrofony mają znajdować się przy każdym z okienek i nagrywają zarówno pracowników aptek, jak też pacjentów realizujących recepty bądź kupujących inne produkty.(…)”.

Dowiedz się więcej

XII Konwent Ochrony Danych i Informacji

XII Konwent Ochrony Danych i Informacji

XII Konwent Ochrony Danych i Informacji

XII Konwent Ochrony Danych i Informacji- Proste to RODO, jako patron medialny wydarzenia, zaprasza swoich czytelników do aktywnego wzięcia udziału w kolejnej edycji spotkania.

Dowiedz się więcej

Niebezpieczne publiczne ładowarki USB

Juice Jacking

Niebezpieczne publiczne ładowarki USB ...

Niebezpieczne publiczne ładowarki USB – jak czytamy w Komunikacie RPO z dnia 13 października 2023r., RPO Marcin Wiącek poprosił ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego o informację nt. zabezpieczenia danych dostępnych w aplikacjach rządowych przed nieuprawnionym dostępem i przejęciem. RPO wskazuje, iż cyt.: „(…)od pewnego czasu szeroko dyskutowanym problemem jest tzw. juice jacking – cyberatak wykorzystywany do atakowania urządzeń uniwersalną magistralą szeregową (USB). Atakowanymi urządzeniami są przede wszystkim telefony komórkowe, tablety i laptopy. Do ataku wykorzystuje się port ładowania danego urządzenia. Rozróżnia się dwa rodzaje tych ataków – kradzież danych oraz instalację złośliwego oprogramowania. Taki cyberatak niezwykle głęboko ingeruje w prywatność użytkowników sprzętów, które miały kontakt z zainfekowanym portem, wobec czego stał się przedmiotem zainteresowania Rzecznika.(…)”.

Dowiedz się więcej

Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku

Ujawnienie danych wierzycieli upadłego GETIN Noble Banku

Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku

Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku – jak czytamy w komunikacie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 28 września br. RPO podjął decyzję o wystosowaniu wystąpienia zarówno do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i do Ministra Sprawiedliwości, w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi ujawnienia szczegółowych danych osobowych wierzycieli zgłaszających w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Dowiedz się więcej

Monitoring wizyjny w podmiotach medycznych

Monitoring wizyjny w podmiotach medycznych

Monitoring wizyjny w podmiotach medycznych

Monitoring wizyjny w podmiotach medycznych – krótkie omówienie znowelizowanych przepisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej [dalej UDL], w zakresie regulacji odnoszącej się do możliwości prowadzenia obserwacji pomieszczeń z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) – dokonanej za sprawą Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2023.1675].

Dowiedz się więcej

Laptopy dla uczniów bony dla nauczycieli

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Laptopy dla uczniów bony dla nauczycieli ...

Laptopy dla uczniów bony dla nauczycieli … Uwaga już 2 sierpnia 2023r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania wsparcia uczniom i nauczycielom w związku z rozwojem kompetencji cyfrowych.

Dowiedz się więcej