Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ankieta poprawności realizacji obowiązku informacyjnego

199,00 

Ankieta poprawności realizacji obowiązku informacyjnego

Podmioty medyczne zobowiązane są do realizacji różnego rodzaju obowiązków informacyjnych zarówno na gruncie przepisów prawa ochrony danych, jak i przepisów branżowych. Przygotowaliśmy zestawienie w formie ankiety weryfikującej poprawność realizacji poszczególnych obowiązków informacyjnych.

Zakupując naszą dokumentację sprawdzą Państwo.

  • jakiego rodzaju obowiązki należy realizować,
  • czy w sposób zgodny z przepisami informacje przekazywane są w podmiocie leczniczym.

 

Opis

Ankieta poprawności realizacji obowiązku informacyjnego

Ankieta poprawności realizacji obowiązku informacyjnego pozwala na sprawdzenie poprawności realizacji obowiązków informacyjnych przez podmiot medyczny. Dzięki opracowanej przez nas ankiecie będą mieli także Państwo możliwość pozyskania informacji co do obowiązków, które należy realizować, a których nie wypełniacie, jak i co do ich formy. Pozwoli to na opracowanie konkretnych dokumentów za pośrednictwem których obowiązek zostanie ostatecznie wypełniony.

Źródła obowiązku informacyjnego ...

Poniżej przedstawimy kilka źródeł, jakie określają określone obowiązki informacyjne, które muszą być realizowane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą:

  • Ustawa o działalności leczniczej.
  • Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • Rozporządzenie MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Rozporządzenia MZ w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.