Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Uruchomienie raportowania zdarzeń medycznych i wymiany EDM z P1

2 000,00 

Uruchomienie raportowania zdarzeń medycznych i wymian EDM z P1 w mMedica.

W ramach usługi Klienci otrzymują kompleksowe wsparcie polegające na przygotowaniu jednostki do realizacji obowiązków raportowania zdarzeń medycznych oraz wymiany EDM z P1 z wykorzystaniem aplikacji gabinetowej mMedica.

Zakres usługi obejmuje:

  • Konsultacja wstępna w ramach której personel dokona audytu wstępnego określającego zakres niezbędnych do realizacji zadań.
  • Weryfikacja poprawności działania modułów EDM / eArchiwum / w ramach systemu informatycznego jednostki – w przypadku nieprawidłowości usługa instalacji oraz poprawnej konfiguracji dodatkowo płatna
  • Instalacja / Konfiguracja modułu obsługującego Raportowanie ZD i Wymianę EDM z P1

Wymagania wstępne:

  • Moduł EDM – poprawnie zainstalowany i skonfigurowany
  • Moduł e-Archiwum – poprawnie zainstalowany i skonfigurowany
  • Certyfikaty P1
  • Stały adres IP publiczny
  • Stały dostęp do sieci internet

Termin realizacji usługi: według indywidualnych ustaleń z jednostką

Telefon kontaktowy: 694 494 240

Opis

Uruchomienie raportowania zdarzeń medycznych i wymiany EDM z P1

Uruchomienie raportowania zdarzeń medycznych i wymiany EDM z P1 są to nowe obowiązki, z jakimi muszą zmierzyć się podmioty medyczne od 1 lipca 2021r. Przygotowanie się jednostek do tego procesu jest działaniem wymagającym odpowiedniej strategii, tak aby wykonane prace gwarantowały poprawność realizacji nowych obowiązków.

Raportowanie Zdarzeń Medycznych

Wymiana danych zawartych w EDM

Co to jest
Zdarzenie Medyczne

Raportowanie Zdarzeń Medycznych Wymiana EDM