Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

29,00 

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Stanowisko IOD – przypominające o obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane należy bezwzględnie zamieszczać w wykazie, jakie mogą zostać w nim zapisane dodatkowo, oraz przedstawia błędne praktyki, z jakimi można spotkać się w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Stanowisko IOD

Opis

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej – podkreślenia na wstępie wymaga to, iż nie jest prawem, a jest obowiązkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą prowadzić wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej. Przepis art. 27 ust. 4 UoPPiRP nie tylko określa ten obowiązek, ale również wskazuje, jakie dane powinny zostać zamieszczone w prowadzonym wykazie. Nie tylko udostępnianie dokumentacji medycznej jest obowiązkiem jednostki, ale także zobligowana ona została do prowadzenia wykazu z informacjami dotyczącymi udostępnionej dokumentacji medycznej