Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura digitalizacji dokumentacji medycznej

299,00 

Procedura digitalizacji dokumentacji medycznej

Procedura postępowania opisująca w jaki sposób należy postępować z dokumentacją medyczną prowadzoną w postaci papierowej przy jej skanowaniu. Zarząd podmiotu medycznego podejmując decyzję o digitalizacji dokumentacji medycznej powinien pamiętać o szeregu zasad i przepisów, jakie należy uwzględnić wdrażając w życie nowe rozwiązanie.

Omówienie tematu, procedura postępowania oraz wzory dokumentów niezbędnych w procesie digitalizacji.

Omówienie tematu – merytoryczne omówienie tematu ze wskazaniem na najistotniejsze problemy, które muszą być rozwiązane w związku z podejmowaniem decyzji o digitalizowaniu / skanowaniu dokumentacji medycznej.

 • Wprowadzenie do tematu i podstawowe pojęcia.
 • Dokumentacja medyczna w postaci papierowej.
 • Dokumentacja w postaci elektronicznej.
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna.
 • Załączanie do dokumentacji dokumentacji dostarczonej przez pacjenta.
 • Digitalizacja dokumentacji medycznej jednostki.
 • Jakie podmioty uprawnione są do digitalizacji dokumentacji medycznej.
 • Kto w podmiocie medycznym może realizować czynności związane z digitalizacją.
 • Status dokumentacji medycznej powstałej po digitalizacji.
 • Obowiązki podmiotu medycznej, jakie wiążą się z digitalizacją dokumentacji papierowej.

Procedura digitalizacji dokumentacji medycznej – dokument opisując krok po kroku, jakie czynności podmiot medyczny musi wykonać w procesie digitalizowania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej.

Załączniki  – wzory dokumentów, jakie wykorzystywane będą w związku z tworzeniem kopii cyfrowych dokumentacji medycznej.

 • Wykaz osób upoważnionych do podejmowania decyzji o digitalizacji dokumentacji medycznej.
 • Wykaz osób upoważnionych do tworzenia cyfrowych odwzorowań.
 • Wykaz sprzętu realizującego digitalizację dokumentacji medycznej.
 • Wzór zawiadomienia o wykonanej digitalizacji dokumentacji

Przygotuj swoją jednostkę do digitalizacji

Przygotuj proces digitalizacji w sposób przemyślany, postępuj zgodnie z prawem, unikaj błędów innych jednostek medycznych, które zbyt pochopnie podeszły do procesu tworzenia kopii cyfrowych dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej.

 

Opis

Procedura digitalizacji dokumentacji medycznej

Procedura digitalizacji dokumentacji medycznej to zestaw dokumentów opracowanych przez nas pozwalających na przygotowanie podmiotu medycznego do rozpoczęcia skanowania dokumentacji własnej, prowadzonej w postaci papierowej, czy pozostającej w archiwum do postaci dokumentacji elektronicznej.

Dla kogo przeznaczona jest dokumentacja ...

Błędy i pomysłki ...

Praktyka nasza pokazuje, że wiele jednostek medycznych nie rozróżnia przepisów, które regulują zagadnienie digitalizacji. Podmioty medyczne mylą pojęcia digitalizacji dokumentacji medycznej z procedurami załączania do dokumentacji cyfrowych odwzorowań dokumentów dostarczonych np. przez pacjentów. Zdarza się także, że błędnie realizowany jest obowiązek informacyjny po dokonaniu ucyfryzowienia, bądź też wcale nie jest on realizowany, a dokumentacja zeskanowana jest niszczona.

Procedura digitalizacji dokumentacji medycznej

Kupując naszą dokumentację otrzymują Państwo:

Wprowadzenie w postaci szczegółowego omówienia tematu – merytoryczne omówienie tematu ze wskazaniem na najistotniejsze problemy, które muszą być rozwiązane w związku z podejmowaniem decyzji o digitalizowaniu / skanowaniu dokumentacji medycznej.

 • Wprowadzenie do tematu i podstawowe pojęcia.
 • Dokumentacja medyczna w postaci papierowej.
 • Dokumentacja w postaci elektronicznej.
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna.
 • Załączanie do dokumentacji dokumentacji dostarczonej przez pacjenta.
 • Digitalizacja dokumentacji medycznej jednostki.
 • Jakie podmioty uprawnione są do digitalizacji dokumentacji medycznej.
 • Kto w podmiocie medycznym może realizować czynności związane z digitalizacją.
 • Status dokumentacji medycznej powstałej po digitalizacji.
 • Obowiązki podmiotu medycznej, jakie wiążą się z digitalizacją dokumentacji papierowej.

Procedura digitalizacji dokumentacji medycznej – dokument opisując krok po kroku, jakie czynności podmiot medyczny musi wykonać w procesie digitalizowania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej.

Załączniki  – wzory dokumentów, jakie wykorzystywane będą w związku z tworzeniem kopii cyfrowych dokumentacji medycznej.

 • Wykaz osób upoważnionych do podejmowania decyzji o digitalizacji dokumentacji medycznej.
 • Wykaz osób upoważnionych do tworzenia cyfrowych odwzorowań.
 • Wykaz sprzętu realizującego digitalizację dokumentacji medycznej.
 • Wzór zawiadomienia o wykonanej digitalizacji dokumentacji