Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Przekierowanie poczty służbowej na prywatny adres

19,00 

Problem przekierowywania poczty email na inne zewnętrzne adresy. W Stanowisku IOD opisuję problem „zabierania pracy do domu” na podstawie stanu faktycznego, jaki dotyczy krakowskiej spółdzielni mieszkaniowej. Załącznikiem do Stanowiska IOD jest materiał edukacyjny, w którym przedstawiam podstawowe zasady pracy z pocztą elektroniczną. Załącznik można przesłać pracownikom korzystającym z email  służbowych, aby przypomnieć im podstawowe zasady prowadzenia bezpiecznej komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Stanowiska IOD

Opis

Przekierowanie poczty służbowej na prywatny adres

Przekierowanie poczty służbowej na prywatny adres to bardzo niebezpieczne zjawisko. W rzeczywistości ADO pozbawiony zostaje kontroli nad przesyłaną korespondencję. Powodem takich zachowań najczęściej jest chęć „usprawnienia” pracy poprzez jej „zabieranie do domu”, albo chęć odbierania korespondencji „wygodnie na telefonie”.

Stanowisko IOD

Na przykładzie krakowskiej spółdzielni mieszkaniowej, opisujemy problem przekierowywania poczty, jak również w Załączniku do Stanowiska IOD prezentujemy dla przypomnienia zasady korzystania z poczty email, jakie powinny być przestrzegane przez pracowników.