Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kara za nie wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich

Kara za nie wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich

Kara za nie wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich – Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym określa szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, znowelizowana za sprawą Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, przewiduje obowiązek opracowania standardów ochrony małoletnich, określając je jako szczególne środki ochrony małoletnich. Czytając moje opracowanie dowiesz się:

  • jakiego rodzaju odpowiedzialność może spotkać tego, kto nie realizuje obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich,
  • w jakiej wysokości kary grzywny mogą być nakładane,
  • w jakiej wysokości świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, mogą być zasądzane.

Dowiedz się więcej