Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nagrywanie rozmów pracowników przez pracodawcę

Niebezpieczne publiczne ładowarki USB ...

Nagrywanie rozmów pracowników przez pracodawcę – ale nie tylko … sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.  W opublikowanym na stronach Biura RPO komunikacie czytamy, iż cyt.: „(…)do redakcji do redakcji „Pulsu Farmacji” wpłynęły liczne skargi od farmaceutów i techników farmaceutycznych, będących byłymi lub obecnymi pracownikami jednej z największych w Polsce sieci aptek. Z opublikowanego tekstu wynika także, że wszystkie osoby, które zgłosiły się do redakcji, twierdzą, że poza monitoringiem wizyjnym w placówkach, należących do sieci, zainstalowane są również mikrofony rejestrujące dźwięk, co oznacza, że rejestrowane są rozmowy pracowników aptek z pacjentami podczas wydawania im leków. Mikrofony mają znajdować się przy każdym z okienek i nagrywają zarówno pracowników aptek, jak też pacjentów realizujących recepty bądź kupujących inne produkty.(…)”.

Rejestrowanie rozmów pracowników i pacjentów apteki ...

Sprawa jest poważna ...

O fakcie nagrywania rozmów mieli nie wiedzieć także pacjenci ...

Jaki był cel rejestrowania rozmów ...

Rozstrzygnięcie UODO ... zapadłe w sprawie rejestrowania rozmów ...

Czy sprawą zainteresuje się także Urząd Ochrony Danych Osobowych, który przecież ma już na swoim koncie Decyzję z 31.05.2022 r. [DKN.5131.51.2021], w której to UODO stwierdził wystąpienie naruszenia przepisów RODO przez administratora danych osobowych, jakim był Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, naruszenie polegające na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku (głosu) w zainstalowanym w ośrodku systemie monitoringu. W rezultacie na nałożona została kara pieniężną w wysokości 10 tys. złotych na administratora.

Reasumując ...

Zgodnie z art. 22(2) §  1 Kodeksu pracy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Innymi słowy jak wynika wprost z ww. definicji monitoringu, nie obejmuje on funkcjonalności rejestrowania dźwięku albo dźwięku i obrazu łącznie.
Proste to RODO - nagrywanie rozmów w aptece
Proste to RODO - nagrywanie rozmów w aptece
Proste to RODO - nagrywanie rozmów w aptece
Proste to RODO - nagrywanie rozmów w aptece
Proste to RODO - nagrywanie rozmów w aptece

Materiały pomocne przy sporządzaniu zgłoszenia do UODO

Autor opracowania

mgr Dominik Spałek Inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl  Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej.

Materiały źródłowe ...

Decyzję UODO z 31.05.2022 r. [DKN.5131.51.2021] [Dostęp: 02.11.2023 r., godz.: 10:10]