Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nagrywanie rozmów pracowników przez pracodawcę

Niebezpieczne publiczne ładowarki USB ...

Nagrywanie rozmów pracowników przez pracodawcę – ale nie tylko … sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.  W opublikowanym na stronach Biura RPO komunikacie czytamy, iż cyt.: „(…)do redakcji do redakcji „Pulsu Farmacji” wpłynęły liczne skargi od farmaceutów i techników farmaceutycznych, będących byłymi lub obecnymi pracownikami jednej z największych w Polsce sieci aptek. Z opublikowanego tekstu wynika także, że wszystkie osoby, które zgłosiły się do redakcji, twierdzą, że poza monitoringiem wizyjnym w placówkach, należących do sieci, zainstalowane są również mikrofony rejestrujące dźwięk, co oznacza, że rejestrowane są rozmowy pracowników aptek z pacjentami podczas wydawania im leków. Mikrofony mają znajdować się przy każdym z okienek i nagrywają zarówno pracowników aptek, jak też pacjentów realizujących recepty bądź kupujących inne produkty.(…)”.

Rejestrowanie rozmów pracowników i pacjentów apteki ...

Sprawa jest poważna ...

O fakcie nagrywania rozmów mieli nie wiedzieć także pacjenci ...

Jaki był cel rejestrowania rozmów ...

Rozstrzygnięcie UODO ... zapadłe w sprawie rejestrowania rozmów ...

Czy sprawą zainteresuje się także Urząd Ochrony Danych Osobowych, który przecież ma już na swoim koncie Decyzję z 31.05.2022 r. [DKN.5131.51.2021], w której to UODO stwierdził wystąpienie naruszenia przepisów RODO przez administratora danych osobowych, jakim był Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, naruszenie polegające na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku (głosu) w zainstalowanym w ośrodku systemie monitoringu. W rezultacie na nałożona została kara pieniężną w wysokości 10 tys. złotych na administratora.

Reasumując ...

Zgodnie z art. 22(2) §  1 Kodeksu pracy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Innymi słowy jak wynika wprost z ww. definicji monitoringu, nie obejmuje on funkcjonalności rejestrowania dźwięku albo dźwięku i obrazu łącznie.
Proste to RODO - nagrywanie rozmów w aptece
Proste to RODO - nagrywanie rozmów w aptece
Proste to RODO - nagrywanie rozmów w aptece
Proste to RODO - nagrywanie rozmów w aptece
Proste to RODO - nagrywanie rozmów w aptece

Materiały pomocne przy sporządzaniu zgłoszenia do UODO

Autor opracowania

mgr Dominik Spałek Inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl  Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej.

Materiały źródłowe ...

Decyzję UODO z 31.05.2022 r. [DKN.5131.51.2021] [Dostęp: 02.11.2023 r., godz.: 10:10]