Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dokumentacja do pracy zdalnej

299,00 

Dokumentacja do pracy zdalnej

Wykorzystanie w praktyce korzyści, jakie niesie za sobą zastosowanie pracy zdalnej, korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników, wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale również opracowania, wdrożenia i stosowania odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej. Przygotowaliśmy w związku z powyższym wzorcową dokumentację zawierającą stosowne materiały, jakie nie tylko usprawnią, ale i przyspieszą proces wdrożenia pracy zdalnej.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Wprowadzenie do tematu i omówienie przepisów Kodeksu pracy dot. pracy zdalnej.
 • Propozycje zapisów do umowy o pracę w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej przy zawarciu umowy o pracę.
 • Wniosek pracodawcy dotyczący pracy zdalnej po zawarciu umowy o pracę.
 • Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej w szczególnych okolicznościach.
 • Wzór odmowy pracodawcy co do wniosku pracownika o prace zdalną w szczególnych okolicznościach.
 • Wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.
 • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w szczególnych okolicznościach.
 • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.
 • Odwołanie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt porozumienia.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt regulaminu – w przypadku braku uzgodnienia porozumienia.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt ustaleń z przedstawicielem załogi.
 • Wzór informacji przekazywanej pracownikowi w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
 • Procedura Ochrony Danych Osobowych w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
 • Materiał szkoleniowy dotyczący Procedury Ochrony Danych Osobowych
 • Wzór protokołu kontrolnego
 • Oświadczenie pracownika potwierdzające zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
 • Oświadczenie pracownika zawierające potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Opis

Dokumentacja do pracy zdalnej ...

Dokumentacja do pracy zdalnej – praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna). Wprowadzenie pracy zdalnej wymaga nie tylko zapoznania się z przepisami określającymi zasady jej wykonywania, wymaga także przygotowania odpowiedniej dokumentacji wewnątrzzakładowej. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pracodawców przygotowaliśmy dokumentację, która zawiera wzory ułatwiające sprawne i szybkie zastosowanie kodeksowych rozwiązań chaotycznych pracy zdalnej.

Do wejścia w życie przepisów pozostało ...

Dni
Godziny
Minuty
Przepisy dotyczące pracy zdalnej już obowiązują, jeśli wciąż brak Państwu dokumentacji dotyczącej pracy zdalnej zapraszamy.

Omówienie przepisów dotyczacych pracy zdalnej ...

Omówienie przepisów

W ramach kupowanego pakietu dokumentów, otrzymują Państwo szczegółowe omówienie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy. Dzięki temu z łatwością będą mogli Państwo je stosować w praktyce.

Opis trybu postępowania pracodawcy przy wprowadzaniu pracy zdalnej

Dokumentacja zawiera także opis procedury, jaką należy zachować, aby wprowadzić pracę zdalną. Precyzyjnie wskazujemy, w jakich okolicznościach zawierane jest porozumienie z organizacjami związkowymi, kiedy wystarczy uzgodnienie regulaminu, a kiedy pracę zdalną wprowadza się obwieszczeniem, a kiedy zawiera się porozumienie z pracownikiem.

Przykładowe wzorcowe zapisy do porozumienia / regulaminu / obwieszczenia

Aby ułatwić Państwu wdrożenie przygotowaliśmy wzorcową dokumentację, na podstawie której przygotowują sobie Państwo odpowiednio tekst porozumienia ze związkami, czy regulaminu, czy obwieszczenia,  czy porozumienia z pracownikiem w sprawie wykonywania pracy zdalnej.

Pełen wykaz dokumentów

 • Wprowadzenie do tematu i omówienie przepisów Kodeksu pracy dot. pracy zdalnej.
 • Propozycje zapisów do umowy o pracę w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej przy zawarciu umowy o pracę.
 • Wniosek pracodawcy dotyczący pracy zdalnej po zawarciu umowy o pracę.
 • Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej w szczególnych okolicznościach.
 • Wzór odmowy pracodawcy co do wniosku pracownika o prace zdalną w szczególnych okolicznościach.
 • Wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.
 • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w szczególnych okolicznościach.
 • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.
 • Odwołanie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt porozumienia.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt regulaminu – w przypadku braku uzgodnienia porozumienia.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt ustaleń z przedstawicielem załogi.
 • Wzór informacji przekazywanej pracownikowi w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
 • Procedura Ochrony Danych Osobowych w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
 • Materiał szkoleniowy dotyczący Procedury Ochrony Danych Osobowych
 • Wzór protokołu kontrolnego
 • Oświadczenie pracownika potwierdzające zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
 • Oświadczenie pracownika zawierające potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Dokumenty w postaci elektronicznej edytowalnej

Wzory dokumentów do pracy zdalnej przygotowane zostały e edytowalnej wersji, tak aby mogli Państwo samodzielnie dostosować ich treść i formę do własnych wymagań. Pliki przesyłane są za pośrednictwem email w formacie edytowalnym *.doc

Jak zamówić pakiet dokumentów do pracy zdalnej

Zgłoszenie internetowe

Kliknij w ikonę koszyka i podaj dane zamawiającego.
Automatycznie otrzymasz Fakturę VAT na podany adres email.

Zgłoszenie telefoniczne

Zadzwoń do nas i podaj nam dane do zamówienia.
Numer telefonu tel. 694 49 240

Możesz zapłacić przelewem tradycyjnym

Faktura VAT z 7-dniowym terminem płatności od razu wysyłana jest na email

Możesz zapłacić przez Przelewy 24

Faktura VAT wysyłana jest na email

Praca zdalna - omówienie przepisów oraz wzory dokumentacji do wdrożenia pracy zdalnej

Pracodawcy którzy staną przed problemem wdrożenia regulacji dotyczących pracy zdalnej powinni bezwzględnie zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy, dotyczącymi zagadnienia pracy zdalnej. Przygotowaliśmy nie tylko opracowanie, zawierające szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu pracy, dotyczących pracy zdalnej, ale również opracowaliśmy pakiet dokumentów pozwalających na sprawne i szybkie wdrożenie pracy zdalnej.

Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej

Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Zasady jakie trzeba przestrzegać przy kontroli pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia pracy zdalnej ...