Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Dokumentacja do pracy zdalnej

299,00 

Dokumentacja do pracy zdalnej

Wykorzystanie w praktyce korzyści, jakie niesie za sobą zastosowanie pracy zdalnej, korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników, wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale również opracowania, wdrożenia i stosowania odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej. Przygotowaliśmy w związku z powyższym wzorcową dokumentację zawierającą stosowne materiały, jakie nie tylko usprawnią, ale i przyspieszą proces wdrożenia pracy zdalnej.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Wzorcowe zapisy do umowy o pracę w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej przy zawarciu umowy o pracę
 • Wniosek pracodawcy dotyczący pracy zdalnej po zawarciu umowy o pracę
 • Wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej
 • Wniosek pracownika dotyczący pracy zdalnej składany po zawarciu umowy o pracę
 • Odpowiedź pracodawcy w zakresie uzgodnienia pracy zdalnej
 • Wzór oświadczenia pracownika o tym, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej
 • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej
 • Odwołanie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej
 • Wzór wniosku pracownika w szczególnej sytuacji o pracę zdalną
 • Odmowa uwzględnienia wniosku pracownika w szczególnej sytuacji o prace zdalną
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt porozumienia
 • Regulamin wykonywania pracy zdalnej – w przypadku braku uzgodnienia porozumienia
 • Wzór informacji przekazywanej pracownikowi w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
 • Wiążący wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
 • Procedura ochrony danych w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
 • Materiał szkoleniowy dotyczący zasad
 • Wzór protokołu kontrolnego
 • Oświadczenie pracownika potwierdzające zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
 • Oświadczenie pracownika zawierające potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Opis

Dokumentacja do pracy zdalnej ...

Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna). Wprowadzenie pracy zdalnej wymaga nie tylko zapoznania się z przepisami określającymi zasady jej wykonywania, wymaga także przygotowania odpowiedniej dokumentacji wewnątrzzakładowej. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pracodawców przygotowaliśmy dokumentację, która zawiera wzory ułatwiające sprawne i szybkie zastosowanie kodeksowych rozwiązań chaotycznych pracy zdalnej.

Nasz komentarz do przepisów wprowadzających pracę zdalną ...

Praca zdalna wprowadzenie do przepisów

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną