Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Omówienie przepisów – dodatkowe przerwy w pracy

39,00 

Omówienie przepisów – dodatkowe przerwy w pracy

Omówienie projektowanych przepisów Ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzających dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy pracowników (art. 134 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

„Przepis ten jest realizacją Porozumienia na rzecz aktywnego starzenia (z inspiracji Autonomicznego porozumienia europejskich partnerów społecznych dotyczącego aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego z dnia 8 marca 2017 r.) zawartego w dniu 8 czerwca 2020 r. przez stronę pracowników oraz stronę pracodawców Rady Dialogu Społecznego. W Porozumieniu partnerzy społeczni wspólnie uznali potrzebę wdrożenia rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się w Polsce, obejmujących m. in. działania na rzecz poprawy warunków zatrudnienia. W ramach tych działań partnerzy uznali potrzebę wprowadzenia w Kodeksie pracy wymienionych w tym przepisie dodatkowych przerw od pracy wliczanych do czasu pracy.”

Opis

Omówienie przepisów – dodatkowe przerwy w pracy