Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Omówienie przepisów kodeksu pracy dotyczących kontroli trzeźwości

99,00 

Omówienie przepisów kodeksu pracy dotyczących kontroli trzeźwości

Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie przepisów zawierające analizę przepisów kodeksu pracy, jakie dają możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę. Kolejno analizujemy poszczególne przepisy tym samym staramy się wspierać Państwa w ich stosowaniu w praktyce.

Tematyka poruszana w opracowaniu:

 • Wstęp – jakie dokumenty należy przygotować w związku z wprowadzeniem kontroli trzeźwości.
 • Kiedy kontrola trzeźwości może zostać wprowadzona.
 • Obowiązek ochrony godności i dóbr osobistych w trakcie kontroli.
 • Jakie przepisy dodatkowe trzeba uwzględnić prowadząc kontrolę trzeźwości.
 • Jakie urządzenia mogą zostać wykorzystane do kontroli trzeźwości.
 • Na czym polega badanie wykonywane przez pracodawcę.
 • Jak długo przechowywane są informacje z kontroli przez pracodawcę.
 • Jak długo przechowywane są informacje z kontroli przy zastosowaniu odpowiedzialności porządkowej.
 • W jakich przypadkach okres przechowywania informacji z kontroli jest przedłużony.
 • Na czym polega obowiązek usunięcia informacji z kontroli.
 • Jaki jest tryb wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości / układ zbiorowy / regulamin pracy / obwieszczenie.
 • Kiedy i o czym należy informować pracowników zatrudnionych.
 • Kiedy i o czym należy informować zatrudniane osoby objęte kontrolą trzeźwości.
 • Jakie są podstawy niedopuszczenia pracownika do pracy.
 • Informacja o przyczynach niedopuszczenia do pracy.
 • Kto może wystąpić z żądaniem przeprowadzenia badania przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.
 • Kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego zleca wykonanie badania krwi.
 • Kwalifikacje osób wykonujących badanie krwi.
 • Jak kwalifikować czas niedopuszczenia pracownika do pracy, jeśli wynik badania nie potwierdził przypuszczenia.
 • Jakie informacje pracodawca otrzyma od organu, który przeprowadził badanie trzeźwości.
 • Jak należy postępować z informacjami zawartymi w przekazanej pisemnej informacji przez organ.

Autor: mgr Dominik Spałek
Format:  Opracowanie w postaci elektronicznej
Ilość stron: 50 str.

 

Opis

Omówienie przepisów kodeksu pracy dotyczących kontroli trzeźwości

Omówienie przepisów kodeksu pracy dotyczących kontroli trzeźwości – za sprawą nowelizacji przepisów Kodeksu pracy – Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2023.240] – wprowadzono przepisy art. 22(1c) – 22 (1h) k.p. Przepisy te regulują kwestie kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

Pobierz bezpłatnie wstęp do opracowania ...

Regulamin prowadzenia kontroli trzeźwości