Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Omówienie przepisów dodatkowy urlop opiekuńczy

59,00 

Omówienie przepisów dodatkowy urlop opiekuńczy

Omówienie projektowanych przepisów Ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzających dodatkowy urlop opiekuńczy dla pracowników.

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Szczegółowe omówienie przepisów pozwalające na ich stosowanie w praktyce.

Opis

Omówienie przepisów dodatkowy urlop opiekuńczy

Spis treści

  • Wprowadzenie
  • Etapowa Analiza Semantyczna przepisów
  • Przesłanki uprawniające do nabycia prawa do urlopu opiekuńczego
  • Definicja członka rodziny
  • Wymiar urlopu opiekuńczego
  • Wniosek o urlop opiekuńczy
  • Zakres danych osobowych wskazywanych we wniosku
  • Kwestia wynagrodzenia za czas urlopu opiekuńczego
  • Kwestia wliczania urlopu opiekuńczego do czasu pracy