Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Omówienie przepisów dodatkowy urlop opiekuńczy

59,00 

Omówienie przepisów dodatkowy urlop opiekuńczy

Omówienie projektowanych przepisów Ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzających dodatkowy urlop opiekuńczy dla pracowników.

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Szczegółowe omówienie przepisów pozwalające na ich stosowanie w praktyce.

Opis

Omówienie przepisów dodatkowy urlop opiekuńczy

Spis treści

  • Wprowadzenie
  • Etapowa Analiza Semantyczna przepisów
  • Przesłanki uprawniające do nabycia prawa do urlopu opiekuńczego
  • Definicja członka rodziny
  • Wymiar urlopu opiekuńczego
  • Wniosek o urlop opiekuńczy
  • Zakres danych osobowych wskazywanych we wniosku
  • Kwestia wynagrodzenia za czas urlopu opiekuńczego
  • Kwestia wliczania urlopu opiekuńczego do czasu pracy