Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jakie wnioski mogą składać pracownicy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy

39,00 

Jakie wnioski mogą składać pracownicy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy

Omówienie przepisów zmieniających Kodeks pracy – nowelizacja przyniosła wiele zmian. Jedną z nich jest przyznanie pracownikom uprawnień do występowania do pracodawców z określonymi wnioskami. Nie ulega wątpliwości, że brak regulacji, jaką będę omawiał, nie ograniczał pracownika w możliwości występowania z analogicznymi wnioskami, do swojego pracodawcy, Jednak ustawodawca zdecydował, iż wprowadzi określone przesłanki, których spełnienie nie tylko da możliwość złożenia określonego wniosku, ale skutkować będzie także stworzeniem zabezpieczenia dla pracownika wnioskującego. Należy także zasygnalizować, iż ustawodawca, oprócz ww. zabezpieczeń wprowadził także sankcje za związane z działaniami lub zaniechaniami pracodawców nie reagującymi na składane im wnioski.

Opracowanie zawiera odpowiedzi m.in. na pytania:

 • Jaki pracownik może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy?
 • Jakiemu pracownikowi uprawnienia o występowanie z wnioskiem nie przysługują?
 • W jaki sposób należy liczyć co najmniej 6 miesięczny okres zatrudnienia pracownika?
 • Jakiego rodzaju wnioski może składać pracownik?
 • Jak często wnioski mogą być składane do pracodawcy?
 • Kto decyduje o formie w jakiej składane są wnioski?
 • W jakiej formie mogą być wnioski składane?
 • Czy pracodawca ma obowiązek czy tylko możliwość udzielenia odpowiedzi na wniosek?
 • W jakim terminie pracodawca powinien udzielić odpowiedzi?
 • Czy pracodawca ma obowiązek uzasadniania odmowy uwzględnienia wniosku?
 • Czy pracodawcy grożą jakiekolwiek kary za nie udzielanie odpowiedzi bądź brak jej uzasadnienia?
 • Jakiej wysokości kary może spodziewać się pracodawca i kiedy?

 

Autor: mgr Dominik Spałek
Format: *.PDF

 

 

Opis

Jakie wnioski mogą składać pracownicy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy

Jakie wnioski mogą składać pracownicy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy – nowelizacja przepisów Kodeksu pracy przyniosła wiele zmian. Jedną z nich jest przyznanie pracownikom uprawnień do występowania do pracodawców z określonymi wnioskami. Nie ulega wątpliwości, że brak regulacji, jaką będę omawiał, nie ograniczał pracownika w możliwości występowania z analogicznymi wnioskami, do swojego pracodawcy, Jednak ustawodawca zdecydował, iż wprowadzi określone przesłanki, których spełnienie nie tylko da możliwość złożenia określonego wniosku, ale skutkować będzie także stworzeniem zabezpieczenia dla pracownika wnioskującego. Należy także zasygnalizować, iż ustawodawca, oprócz ww. zabezpieczeń wprowadził także sankcje za związane z działaniami lub zaniechaniami pracodawców nie reagującymi na składane im wnioski.