Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

RCPD dla PWDL – dokumentacja oraz konsultacja

1 500,00 

RCPD dla PWDL – dokumentacja oraz konsultacja.

Przygotowaliśmy dla Państwa RCPD dedykowany dla podmiotów medycznych. Jest to materiał, który zostanie omówiony w ramach konsultacji VIDEO. Dzięki temu będą Państwo mieli możliwość dopasowania danych do własnych realiów.

Forma pliku: MS Excell
Plik: edytowalny
Konsultacje: 6 godz.
Autor: Dominik Spałek

Opis

RCPD dla PWDL – dokumentacja oraz konsultacja.

RCPD dla PWDL – dokumentacja oraz konsultacja w ramach videokonferencji, zapisów rejestru. Celem konsultacji jest wypracowanie wspólnie z Klientem treści RCPD adekwatnych do realiów, w jakich funkcjonuje podmiot medyczny.

Współpraca.

Prawidłowe wykonanie usługi wymaga współpracy z Klientem popartej informacjami dotyczącymi konkretnej placówki. Dzięki temu istnieje możliwość dopasowywania zapisów do indywidualnych potrzeb.

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych.

RCPD dla PWDL opracowany został w sposób kompletny, nie jest to tylko tabelka pusta. RCPD wypełniony został informacjami zgodnie z przepisami RODO, dla wybranych charakterystycznych i powtarzających się czynności przetwarzania w podmiotach medycznych.

Pola z danymi w RCPD dla PWDL.

Przygotowany przez nas rejestr zawiera wszystkie prawem wymagane pola. Różni go od innych wzorów to, iż pola te zostały wypełnione tekstem, tak aby ułatwić Państwu posługiwanie się RCPD.

 • nazwa czynności przetwarzania,
 • osoba / komórka odpowiedzialna za czynność przetwarzania danych,
 • cel przetwarzania,
 • kategorie osób, których dane są przetwarzane,
 • źródło pochodzenia danych,
 • kategorie danych,
 • podstawa prawna przetwarzania,
 • planowany termin usunięcia kategorii danych,
 • wykaz podmiotów przetwarzających,
 • wykaz odbiorców danych osobowych,
 • odbiorcy w państwach trzecich,
 • nazwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych,
 • ogólny opis technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa

Rejestr nazywa i opisuje czynności przetwarzania dotyczące

 • kandydatów do pracy,
 • pracowników,
 • pacjentów,
 • kontrahentów.

Przykładowe czynności przetwarzania danych zawarte w RCPD.

Rejestr czynności przetwarzania danych dostarczamy jako kompletną tabelę, wypełnioną danymi i zawierającą wszystkie wymagane prawem informacje:

 • Kandydaci do pracy – rekrutacja własna
 • Kandydaci do pracy – zlecenie rekrutacji
 • Staż / praktyki / wolontariat
 • Obsługa pracowników w zakresie
  • działań kadrowych
  • działań płacowych
  • BHP i P.POŻ
  • wniosków o rentę z tytułu niezdolności do pracy, o emeryturę
  • uprawnień wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
  • w zakresie wynikającym z obowiązków dotyczących chorób zawodowych
 • Korespondencja i ewidencja korespondencji
 • Archiwizacja dokumentów
 • Umowy cywilno – prawne
 • Działania marketingowe
 • Monitoring wizyjny na terenie i wokół obiektu
 • Działania podejmowane w związku z ochroną roszczeń

Ponadto czynności dedykowane placówkom medycznym, podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, przychodniom, szpitalom, gabinetom lekarskim, laboratoriom:

 • Obsługa pracowników w zakresie zadań z medycyny pracy
 • Obsługa kancelaryjna jednostki / ewidencja korespondencji
 • Obsługiwanie umów cywilno-prawnych zawartych w obszarze medycyny
 • Archiwizacja dokumentów – czynności związane z niszczeniem dokumentacji medycznej
 • Obsługa pacjentów w zakresie:
  • zadań z medycyny pracy
  • składania deklaracji wyboru lekarza /pielęgniarki / położnej / POZ
  • rejestracji indywidualnej / telefonicznej / elektronicznej
  • wpisania do kolejki oczekujących
  • udzielania świadczeń zdrowotnych
  • skierowania na badania diagnostyczne w związku z kontynuacją leczenia
  • pobrania materiału biologicznego do badania
  • wykonywania zadań diagnostycznych
  • prowadzenia szczepień ochronnych
  • obsługi zwolnienia lekarskiego
  • udzielania informacji na temat stanu zdrowia
  • udostępniania dokumentacji medycznej
  • wystawiania / wydawania recept
  • obowiązków dotyczących zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • przyjmowania skarg, wniosków i petycji
  • przetwarzanie danych opieki środowiskowej i wizyt patronażowych
  • transportu sanitarnego