Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ankieta sprawdzająca monitoring w medycynie

99,00 

Ankieta sprawdzająca monitoring w medycynie

Opracowanie merytoryczne pozwalające na dokonanie analizy i sprawdzenia poprawności stosowania monitoringu wizyjnego w podmiocie medycznym. Obszerne wyjaśnienia merytoryczne oraz konkretne wytyczne, co należy zrobić, aby stosowanie monitoringu było legalne.

Komu przyda się ankieta sprawdzająca monitoring:

  • każdemu ADO prowadzącemu jednostkę medyczną, z uwagi na to iż obszar monitoringu jest tym, który podlega kontroli ze strony UODO
  • IOD którzy chcą uzyskać narzędzie pozwalające im do wykazania rozliczalności procesu naprawczego,
  • ASI jako odpowiedzialnym za zarządzaniem systemem teleinformatycznym,
  • firmom serwisującym monitoring wizyjny,

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak
Plik w formacie edytowalnym: MS Word

 

 

Opis

Ankieta sprawdzająca monitoring w medycynie

Ankieta sprawdzająca monitoring w medycynie oraz wytyczne dotyczące zalecanych działań. Zagadnienie dopuszczalności stosowania systemów monitoringi wzbudza w medycynie, wzbudza wiele kontrowersji. W praktyce stosowanie monitoringu w podmiotach medycznych jest obarczone szeregiem nieprawidłowości, które nie usunięte mogą stanowić podstawę dla wydania rozstrzygnięć nadzorczych kontrolnych, a nawet decyzji administracyjnych.

Więcej niż ankieta, bo są wytyczne, co zrobić.

Ankieta sprawdzająca pozwala zebrać informacje o stanie faktycznym. Jest doskonałym narzędziem do analizy poprawności zastosowanych rozwiązań, które posłużyły do wdrożenia monitoringu w podmiocie medycznym. Wypełnienie ankiety pozwala także na uzmysłowienie sobie nieprawidłowości. Wytyczne natomiast dają odpowiedź konkretnie jakie działania należy podjąć. Wytyczne nie ograniczają ADO / IOD w decyzjach, są jedynie sugestiami dotyczącymi danego zagadnienia, ale konkretnymi i precyzyjnymi.

Opracowanie merytoryczne, jako uzupełnienie.

Naturalnie wartość merytoryczna ankiety oraz wytycznych podniesiona zostaje przez nasze opracowania merytoryczne tematu monitoringu w podmiotach leczniczych. Jest to cykl artykułów, które szczegółowo opisują tematykę monitorowania pacjentów w PWDL. Odpowiadamy na pytania: czym jest monitoring, jakie przepisy dopuszczają możliwość jego stosowania, jakie wymogi należy spełnić, aby korzystanie z monitoringu było legalne, w jakim trybie należy go wprowadzić i wiele innych.

Ale, czy potrzebują Państwo tej ankiety …

Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto jest zadać sobie kolejnych kilka. Dla przykładu, kiedy po raz ostatni dokonywaliście Państwo przeglądów regulaminu organizacyjnego jednostki pod kątem zapisów o monitoringu, czy może stosujecie monitoring w celu ochrony mienia, jeśli tak to, czy znalazły się w Państwa układach zbiorowych, regulaminach, czy obwieszczeniach informacje o monitoringu? Kto czuwa nad poprawnością systemu, kto wykonuje jego serwis i kto ma dostęp do nagrań?  Jak długo przechowywane są te nagrania obrazu, a może rejestruje się gdzieś dźwięk?  Pytań jest więcej, i uwaga na każde z nich powinni Państwo znać poprawną odpowiedź.

Konsultacja telefoniczna.

Z uwagi na złożoność zagadnienia podjęliśmy decyzję o tym, iż każdy z Państwa kto zakupi nasze materiały będzie miał możliwość telefonicznego skontaktowania się z naszym ekspertem oraz konsultacji nurtującego państwa zagadnienia, w obszarze monitoringu wizyjnego w podmiocie medycznym.