Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Prowadzenie depozytu w podmiocie medycznym

119,00 

Stwórz swój własny RCPD z elementów, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie.

To proste wybierasz odpowiednie rodzaje czynności, które następnie zamieszczasz w swoim RCPD. Są to gotowe przygotowane przez nas opracowania, zawierające szczegółowe dane, jakie powinny znajdować się w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych.

Nazwa czynności:

PROWADZENIE DEPOZYTÓW – w związku z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Autor: mgr Dominik Spałek
Autor: mgr Magdalena Waszak
Format pliku: edytowalny

 

Opis

Aktualizacja RCPD - Obsługa depozytu w zakładzie leczniczym

Prowadzenie depozytu w podmiocie medycznym wbrew pozorom jest to tematyka nierozerwalnie związana jest z przetwarzaniem danych osobowych, co oznacza, iż uwzględnić należy powyższe procesy w prowadzonym Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych w podmiocie medycznym. Przygotowaliśmy gotową dokumentację, która pozwala na aktualizację RCPD – poprzez dodanie / uzupełnienie Rejestru o czynność, jaką jest: Prowadzenie depozytów w podmiotach medycznych.

Nieprawidłowości oznaczają problemy

Prowadzenie depozytu w podmiocie medycznym niezgodnie z przepisami prawa skutkuje przetwarzaniem danych w sposób, który może zostać negatywnie oceniony z punktu widzenia przestrzegania zasad. Sprawa jednak jest skomplikowana, nawet Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizował możliwość wystąpienia nieprawidłowości w związku np. z wzywaniem osób, które nie podjęły depozytów do tego, aby odebrały rzeczy wartościowe. Więcej pisaliśmy o tym w naszym opracowaniu „Jak zlikwidować niepodjęty depozyt„.

Problematyczne kwestie, które zostały rozwiązane

Analiza tematu sprawiła, iż określone zostały kwestie problematyczne, wymagające wnikliwej analizy, celem wypracowania poprawnych zapisów do RCPD. Kupując nasz produkt otrzymują Państwo wypełnioną tabelę Rejestru Czynności Przetwarzania Danych. Nie jest to tylko wzór będący czystą tabelką. Jest to gotowy do przystosowania dokument w swojej jednostce.

Jakie kategorie danych zostały wpisane do naszego RCPD:

 • Określono nazwę czynności przetwarzania.
 • Wskazano cel przetwarzania.
 • Wymienione zostały kategorie danych osobowych przetwarzanych.
 • Nazwane zostały również kategorie osób, których dane są przetwarzane.
 • Uzupełniono tabelę wskazując podstawy prawne przetwarzania.
 • Wskazano źródła pochodzenia danych.
 • Dodatkowo wymieniono okresy retencji wskazując odpowiednie przepisy.
 • Określeni zostali odbiorcy danych.
 • Wymieniono przykładowe podmioty przetwarzające, jakie mogą się pojawić.
 • Ujęto także kwestie związane z transferem danych do państw trzecich.
 • Wskazano odpowiednio systemy informatyczne, w których dane są przetwarzane.
 • Zaproponowano opis przykładowych zabezpieczeń danych.