Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Promocja!

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla Firm

799,00  699,00 

Przepisy prawa (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) zobowiązują firmy do prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania Danych (RCPD) oraz Rejestru Kategorii Czynności (RKC) – mówi o tym art. 30 ust. 1 RODO.

Rejestr czynności przetwarzania danych dostarczamy jako kompletną tabelę, wypełnioną danymi i zawierającą wszystkie wymagane prawem informacje:

 • Kandydaci do pracy – rekrutacja własna.
 • Kandydaci do pracy – zlecenie rekrutacji.
 • Staż / praktyki / wolontariat.
 • Obsługa pracowników w zakresie.
  • działań kadrowych.
  • działań płacowych.
  • BHP i P.POŻ.
  • wniosków o rentę z tytułu niezdolności do pracy, o emeryturę.
  • uprawnień wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
  • w zakresie wynikającym z obowiązków dotyczących chorób zawodowych.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
  • obsługa Kas Zapomogowo Pożyczkowych  (PKZP / KZP)
 • Korespondencja i ewidencja korespondencji.
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Umowy cywilno – prawne.
 • Działania marketingowe.
 • Monitoring wizyjny na terenie i wokół obiektu.
 • Działania podejmowane w związku z ochroną roszczeń.

Rejestr dostarczamy w formie edytowalnej, w postaci elektronicznej, w tabeli utworzonej w programie Excel w wersji 2016. Na życzenie możemy dostarczyć w innym formacie.

Rejestr przygotowany został zgodnie z Rozporządzeniem RODO.
Zobacz pozostałe nasze produkty w Sklep RODO

Opis

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla Firm

Kompletny rejestr czynności przetwarzania danych dla firm, obowiązek jego posiadania [RCPD], za który odpowiada administrator danych osobowych, wynika z art. 30 ust. 1 RODO.

Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają.”

Po pierwsze należy pamiętać iż UODO może skontrolować Firmę, czy posiadają Państwo RCPD. Należy pamiętać, że sam dokument, jego treść także podlegać będzie kontroli.

Jako Inspektorzy Ochrony Danych i specjaliści w ochronie danych osobowych postanowiliśmy zebrać nasze doświadczenia i opracowaliśmy kompletny RCPD dla firm.

To nie tylko wzór, to dokument wypełniony danymi!

Zawiera m.in. szczegółowe kategorie danych i podstawy przetwarzania – elementy, które przysparzają najwięcej trudności.

Rejestr dostarczamy w formie edytowalnej, w postaci elektronicznej, w tabeli utworzonej w programie Excel w wersji 2016. Na życzenie możemy dostarczyć w innym formacie.

Grupa Robocza Art. 29, skupiająca unijnych rzeczników ochrony danych osobowych, w tym Prezesa UODO (dawniej GIODO), przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, w jakich przypadkach administratorzy lub podmioty przetwarzające zatrudniające mniej niż 250 pracowników, muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania.

Obowiązek ten trzeba realizować, gdy przetwarzanie:

 • może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
 • nie ma charakteru sporadycznego,
 • obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Przy czym dla jego powstania wystarczy, że zachodzi którakolwiek z tych sytuacji samodzielnie. Z tego względu proponujemy kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania dla Firm.

Jako przykład Grupa Robocza Art. 29 podaje przypadek małej organizacji, która najprawdopodobniej systematycznie przetwarza dane dotyczące swoich pracowników. Jak wskazuje, „w rezultacie takie przetwarzanie nie może być uznane za „sporadyczne” i musi w związku z tym być zawarte w rejestrze czynności przetwarzania.

Zobacz pozostałe nasze produkty w Sklep RODO

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla Firm”