Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Klauzula Informacyjna RODO przy szczepieniach COVID-19

79,00 

Klauzula Informacyjna RODO przy szczepieniach COVID-19

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową klauzulę informacyjną, przeznaczoną dla podmiotów wykonujących szczepienia przeciwko COVID-19, za pomocą której realizują one, jako ADO, swój obowiązek informacyjny określony przepisami art. 13 RODO. Dodatkowo otrzymają Państwo także Procedurę opisującą sposób realizacji obowiązku informacyjnego.

Każdy z kupujących otrzymuje:

  • Klauzulę Informacyjną RODO (art. 13 RODO).
  • Procedurę realizacji obowiązku informacyjnego.

Opis

Klauzula Informacyjna RODO przy szczepieniach COVID-19

Uwzględniając kanały wykorzystywane do pozyskiwania danych osobowych pacjentów względem których realizowany jest proces organizacji szczepień a później dokonywane są szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, należy:

  • Przygotować stosowny dokument tzw. Klauzulę Informacyjną RODO dla Pacjentów, zawierającą wszystkie prawem określone informacje wg. art. 13 RODO oraz
  • Określić adekwatne sposoby w jaki posłużymy się ww. Klauzulą Informacyjną w celu realizacji obowiązku informacyjnego, obciążającego ADO, w stosunku do Pacjentów.

Nie tylko Klauzula RODO jest obowiązkiem ...

Zagadnień, które należy rozpoznać i wdrożyć przy organizacji procesu szczepień jest o wiele więcej. Prawidłowe umocowanie personelu do realizacji powierzonych im zadań. Zapoznanie i przeszkolenie załogi z procedurami, jakie obowiązują w jednostce. Opracowanie procedur związanych ze zgłaszaniem tzw. NOP, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych. Umiejętne i zgodne z prawem posługiwanie się systemami do wymiany informacji w tym do rejestracji pacjentów. Wszystko to musi zostać rozpoznane i wdrożone w punkcie szczepień. Dodatkowo musi te reguły opisywać adekwatna Dokumentacja RODO dla punktu szczepień. WIęcej na ten temat pisaliśmy w naszym opracowaniu: „Dokumentacja RODO dla szczepień”