Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Omówienie przepisów kodeksu pracy wprowadzających pracę zdalną

99,00 

Omówienie przepisów kodeksu pracy wprowadzających pracę zdalną

 • Pojęcie pracy zdalnej.
 • Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej.
 • Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy.
 • Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej.
 • Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną.
 • Tryb określenia zasad wykonywania pracy zdalnej.
 • Treść porozumienia, regulaminu dotyczącego pracy zdalnej.
 • Treść polecenia pracy zdalnej i porozumienia z pracownikiem.
 • Obowiązek zapewnienia instalacji, serwisu konserwacji oraz obowiązek pokrycia kosztów w tym kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.
 • Zasady wykorzystania niezapewnionych przez pracodawcę materiałów i narzędzi.
 • Zasady wypłaty ekwiwalentu za wykorzystywanie materiałów i narzędzi pracy w tym urządzeń technicznych, niezapewnionych przez pracodawcę.
 • Wypłata ryczałtu zamiast pokrywania kosztów czy wypłaty ekwiwalentu.
 • Obowiązek określenia procedur ochrony danych osobowych.
 • Obowiązek oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i ich przestrzegania.
 • Obowiązek porozumiewania się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 • Kontrola wykonywania pracy zdalnej.
 • Obowiązek dostosowania sposobu przeprowadzania kontroli pracy zdalnej.
 • Konsekwencje stwierdzenia uchybień w pracy zdalnej.
 • Zakaz mniej korzystnego traktowania pracownika wykonującego pracę zdalną.
 • Zakaz dyskryminowania za wykonywanie za odmowę wykonywania pracy zdalnej.
 • Prace jakie nie mogą być objęte pracą zdalną.
 • Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną.
 • Oświadczenie dotyczące zapoznania się z oceną ryzyka i zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie.

Autor: mgr Dominik Spałek
Format:  Opracowanie w postaci elektronicznej / edytowalnej
Ilość stron: 44 str.

 

Opis

Omówienie przepisów kodeksu pracy wprowadzających pracę zdalną