Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Omówienie przepisów kodeksu pracy wprowadzających pracę zdalną

99,00 

Omówienie przepisów kodeksu pracy wprowadzających pracę zdalną

 • Pojęcie pracy zdalnej.
 • Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej.
 • Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy.
 • Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej.
 • Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną.
 • Tryb określenia zasad wykonywania pracy zdalnej.
 • Treść porozumienia, regulaminu dotyczącego pracy zdalnej.
 • Treść polecenia pracy zdalnej i porozumienia z pracownikiem.
 • Obowiązek zapewnienia instalacji, serwisu konserwacji oraz obowiązek pokrycia kosztów w tym kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.
 • Zasady wykorzystania niezapewnionych przez pracodawcę materiałów i narzędzi.
 • Zasady wypłaty ekwiwalentu za wykorzystywanie materiałów i narzędzi pracy w tym urządzeń technicznych, niezapewnionych przez pracodawcę.
 • Wypłata ryczałtu zamiast pokrywania kosztów czy wypłaty ekwiwalentu.
 • Obowiązek określenia procedur ochrony danych osobowych.
 • Obowiązek oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i ich przestrzegania.
 • Obowiązek porozumiewania się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 • Kontrola wykonywania pracy zdalnej.
 • Obowiązek dostosowania sposobu przeprowadzania kontroli pracy zdalnej.
 • Konsekwencje stwierdzenia uchybień w pracy zdalnej.
 • Zakaz mniej korzystnego traktowania pracownika wykonującego pracę zdalną.
 • Zakaz dyskryminowania za wykonywanie za odmowę wykonywania pracy zdalnej.
 • Prace jakie nie mogą być objęte pracą zdalną.
 • Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną.
 • Oświadczenie dotyczące zapoznania się z oceną ryzyka i zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie.

Autor: mgr Dominik Spałek
Format:  Opracowanie w postaci elektronicznej / edytowalnej
Ilość stron: 44 str.

 

Opis

Omówienie przepisów kodeksu pracy wprowadzających pracę zdalną