Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku

Ujawnienie danych wierzycieli upadłego GETIN Noble Banku

Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku

Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku – jak czytamy w komunikacie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 28 września br. RPO podjął decyzję o wystosowaniu wystąpienia zarówno do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i do Ministra Sprawiedliwości, w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi ujawnienia szczegółowych danych osobowych wierzycieli zgłaszających w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Dowiedz się więcej