Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Rekomendowany wywiad środowiskowy Senior+

Rekomendowany wywiad środowiskowy Senior+

Rekomendowany wywiad środowiskowy Senior+

Rekomendowany wywiad środowiskowy Senior+ za sprawą rekomendacji, jaka znalazła się w stanowisku, które opublikowane zostało na stronach senior.gov.pl w sprawie kwalifikowania do uczestnictwa w klubach samopomocy (Klub Senior+) wskazujących jednoznacznie na fakt, iż „w przypadku udzielenia świadczenia w postaci uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy należy przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy” powstał spór, co do zasadności i zgodności z prawem pozyskiwania danych w ramach przeprowadzanego wywiadu środowiskowego.

Dowiedz się więcej

Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku

Ujawnienie danych wierzycieli upadłego GETIN Noble Banku

Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku

Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku – jak czytamy w komunikacie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 28 września br. RPO podjął decyzję o wystosowaniu wystąpienia zarówno do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i do Ministra Sprawiedliwości, w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi ujawnienia szczegółowych danych osobowych wierzycieli zgłaszających w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Dowiedz się więcej

Monitorowanie zachowań w sieci Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Monitorowanie zachowań w sieci Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Monitorowanie zachowań w sieci Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Monitorowanie zachowań w sieci Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – Rzecznik Praw Obywatelskich skierował zapytania dotyczące funkcjonalności działania OSE.

Dowiedz się więcej

Interwencja RPO i PUODO wszczął postępowanie

Prywatny podpis pracownika do celów służbowych kontrola UODO w Sanepid

Interwencja RPO i PUODO wszczął postępowanie

Interwencja RPO i PUODO wszczął postępowanie – temat dotyczy funkcjonowania systemu SEPIS oraz sposobu logowania użytkownika końcowego, pracownika Sanepidu, logowania z wykorzystaniem jego prywatnego profilu zaufanego. Jak czytamy w Komunikacie RPO „Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi pracowników inspekcji sanitarnej dotyczące funkcjonowania Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) pod kątem bezpieczeństwa ich danych osobowych. Jak wynika ze skarg, pracownicy zostali zobowiązani do korzystania z systemu SEPIS przez profil zaufany, który w ich ocenie ma charakter prywatny”. Powyższe stało się powodem wystąpienia RPO do PUODO.

Dowiedz się więcej

RPO pyta o bezpieczeństwo danych podatników

RPO pyta o bezpieczeństwo danych podatników

RPO pyta o bezpieczeństwo danych podatników

cyt.: „(…)do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek obywatela, który
skierowany został do Ministerstwa Finansów, a także Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. We wniosku tym obywatel wskazał, że logując się na swój profil na
stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl uzyskał dostęp do danych
innego przedsiębiorcy.(…)”.

Dowiedz się więcej

Aplikacja e-TOLL

Aplikacja e-TOLL sprawdzana przez UODO

Aplikacja e-TOLL

Aplikacja e-TOLL – Rzecznik Praw Pacjenta występuje do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych o sprawdzenie funkcjonalności aplikacji pod kątem, ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Dowiedz się więcej