Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Interwencja RPO i PUODO wszczął postępowanie

Prywatny podpis pracownika do celów służbowych kontrola UODO w Sanepid

Interwencja RPO i PUODO wszczął postępowanie

Interwencja RPO i PUODO wszczął postępowanie – temat dotyczy funkcjonowania systemu SEPIS oraz sposobu logowania użytkownika końcowego, pracownika Sanepidu, logowania z wykorzystaniem jego prywatnego profilu zaufanego. Jak czytamy w Komunikacie RPO „Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi pracowników inspekcji sanitarnej dotyczące funkcjonowania Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) pod kątem bezpieczeństwa ich danych osobowych. Jak wynika ze skarg, pracownicy zostali zobowiązani do korzystania z systemu SEPIS przez profil zaufany, który w ich ocenie ma charakter prywatny”. Powyższe stało się powodem wystąpienia RPO do PUODO.

Dowiedz się więcej