Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wyniki kontroli UODO aplikacji eToll

Wyniki kontroli UODO aplikacji eToll

Wyniki kontroli UODO aplikacji eToll

Wyniki kontroli UODO aplikacji eToll – przypomnijmy, RPO wystąpił do Prezesa UODO z wnioskiem o cyt.: „(…)o ocenę tej aplikacji pod kątem skutecznej ochrony praw jej użytkowników(…)”, o czym informowaliśmy w naszym opracowaniu pt. „Aplikacja e-Toll„. Sprawa doczekała się swojego finału. Prezes UODO przeprowadził postępowanie kontrole. Poniżej prezentujemy fragmenty

Dowiedz się więcej

Aplikacja e-TOLL

Aplikacja e-TOLL sprawdzana przez UODO

Aplikacja e-TOLL

Aplikacja e-TOLL – Rzecznik Praw Pacjenta występuje do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych o sprawdzenie funkcjonalności aplikacji pod kątem, ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Dowiedz się więcej