Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wyniki kontroli UODO aplikacji eToll

Wyniki kontroli UODO aplikacji eToll

Wyniki kontroli UODO aplikacji eToll

Wyniki kontroli UODO aplikacji eToll – przypomnijmy, RPO wystąpił do Prezesa UODO z wnioskiem o cyt.: „(…)o ocenę tej aplikacji pod kątem skutecznej ochrony praw jej użytkowników(…)”, o czym informowaliśmy w naszym opracowaniu pt. „Aplikacja e-Toll„. Sprawa doczekała się swojego finału. Prezes UODO przeprowadził postępowanie kontrole. Poniżej prezentujemy fragmenty

Dowiedz się więcej

Aplikacja e-TOLL

Aplikacja e-TOLL sprawdzana przez UODO

Aplikacja e-TOLL

Aplikacja e-TOLL – Rzecznik Praw Pacjenta występuje do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych o sprawdzenie funkcjonalności aplikacji pod kątem, ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Dowiedz się więcej