Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wyniki kontroli UODO aplikacji eToll

Wyniki kontroli UODO aplikacji eToll

Wyniki kontroli UODO aplikacji eToll – przypomnijmy, RPO wystąpił do Prezesa UODO z wnioskiem o cyt.: „(…)o ocenę tej aplikacji pod kątem skutecznej ochrony praw jej użytkowników(…)”, o czym informowaliśmy w naszym opracowaniu pt. „Aplikacja e-Toll„. Sprawa doczekała się swojego finału. Prezes UODO przeprowadził postępowanie kontrole. Poniżej prezentujemy fragmenty

Wnioski z kontroli ...

Naruszeń nie stwierdzono ...

Materiały źródłowe:

Pismo RPO z dnia 15 lutego 2022r., VII.501.18.2022.KZ [Dostępny 17.02.2022r., godz.: 9:00]

Pismo UODO z dnia 28 marca 2023r., DKN.5112.7.2022  [Dostępny 17.02.2022r., godz.: 9:00]